1 Korintierne 12
Norsk (1930)
1Men om de åndelige gaver, brødre, vil jeg ikke at I skal være uvitende. 2I vet at dengang da I var hedninger, lot I eder drage til de stumme avguder, alt efter som I blev draget. 3Derfor kunngjør jeg eder at ingen som taler i Guds Ånd, sier: Forbannet er Jesus! og ingen kan si: Jesus er Herre! uten i den Hellige Ånd.

4Det er forskjell på nådegaver, men Ånden er den samme; 5og det er forskjell på tjenester, men Herren er den samme; 6og det er forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle. 7Men Åndens åpenbarelse gis enhver til det som er gagnlig. 8For en gis visdoms tale ved Ånden, en annen kunnskaps tale ved den samme Ånd; 9en annen tro ved den samme Ånd, en annen nådegaver til å helbrede ved den samme Ånd, 10en annen kraft til å gjøre undergjerninger; en annen profetisk gave, en annen evne til å prøve ånder, en annen forskjellige slags tunger, en annen tydning av tunger. 11Alt dette virker den ene og samme Ånd, idet han utdeler til hver især efter som han vil.

12For likesom legemet er ett og har mange lemmer, men alle legemets lemmer, om de enn er mange, dog er ett legeme, således er det også med Kristus; 13for vi er jo alle døpt med én Ånd til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, enten vi er træler eller frie; og vi har alle fått én Ånd å drikke.

14For legemet er jo heller ikke ett lem, men mange. 15Om foten sier: Fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til legemet, så hører den like fullt med til legemet; 16og om øret sier: Fordi jeg ikke er øie, hører jeg ikke med til legemet, så hører det like fullt med til legemet. 17Dersom hele legemet var øie, hvor blev det da av hørselen? dersom det hele var hørsel, hvor blev det da av lukten? 18Men nu satte Gud lemmene, hvert især av dem, på legemet, således som han vilde. 19Var de derimot alle ett lem, hvor blev det da av legemet? 20Men nu er det mange lemmer, men ett legeme. 21Øiet kan ikke si til hånden: Jeg trenger ikke til dig, eller hodet til føttene: Jeg trenger ikke til eder; 22men tvert imot: de lemmer på legemet som synes å være de skrøpeligste, de er nødvendige. 23Og de lemmer på legemet som vi synes er mindre ære verd, dem klær vi med større ære, og de lemmer som vi blues ved, dem klær vi med større bluferdighet, 24men våre edlere lemmer trenger ikke til det. Men Gud satte legemet sammen således at han gav det ringeste størst ære, 25forat det ikke skal være splid i legemet, men lemmene ha samme omsorg for hverandre. 26Og om ett lem lider, da lider alle lemmene med, og om ett lem hedres, da gleder alle lemmene sig med.

27Men nu er I Kristi legeme og hans lemmer, hver efter sin del.

28Og Gud satte i menigheten først nogen til apostler, for det annet profeter, for det tredje lærere, så kraftige gjerninger, så nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre, forskjellige slags tunger. 29Er vel alle apostler? er vel alle profeter? er vel alle lærere? gjør vel alle kraftige gjerninger? 30har vel alle nådegaver til å helbrede? taler vel alle med tunger? kan vel alle tyde dem? 31Men streb efter de største nådegaver! Og jeg vil vise eder en ennu bedre vei.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
1 Corinthians 11
Top of Page
Top of Page