1 Korintierne 11
Norsk (1930)
1Bli mine efterfølgere, likesom jeg efterfølger Kristus!

2Jeg roser eder for at I kommer mig i hu i alle ting og holder fast ved mine forskrifter, således som jeg gav eder dem. 3Men jeg vil at I skal vite at Kristus er enhver manns hoved, og mannen er kvinnens hoved, og Gud er Kristi hoved. 4Hver mann som beder eller taler profetisk med noget på hodet, vanærer sitt hode; 5men hver kvinne som beder eller taler profetisk med utildekket hode, vanærer sitt hode; for det er aldeles det samme som om hun var raket. 6For hvis en kvinne ikke tildekker sig, da la henne også klippe håret av; men er det usømmelig for en kvinne å klippe eller rake av sig håret, da la henne tildekke sig. 7For en mann skal ikke tildekke sitt hode, eftersom han er Guds billede og ære; men kvinnen er mannens ære. 8For mannen er ikke av kvinnen, men kvinnen er av mannen; 9mannen blev jo heller ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens skyld. 10Derfor bør kvinnen ha et undergivenhets-tegn på sitt hode for englenes skyld. 11Dog, i Herren er hverken kvinnen noget fremfor mannen eller mannen noget fremfor kvinnen; 12for likesom kvinnen er av mannen, så er også mannen ved kvinnen, og alt er av Gud. 13Døm hos eder selv: passer det sig at en kvinne beder til Gud med utildekket hode? 14Lærer ikke endog selve naturen eder at dersom en mann lar håret vokse langt, er det ham til vanære, 15men dersom en kvinne lar håret vokse langt, er det henne til ære? for det lange hår er gitt henne til slør. 16Men dersom nogen vil være trettekjær, da har ikke vi en sådan skikk, heller ikke Guds menigheter.

17Men idet jeg påbyder dette, roser jeg ikke at I kommer sammen, ikke til det bedre, men til det verre. 18For for det første, når I kommer sammen i menighets-samling, hører jeg at det er splid iblandt eder, og for en del tror jeg det; 19for det må være partier iblandt eder, forat de ekte kan bli åpenbare iblandt eder. 20Når I altså kommer sammen, da blir det ikke Herrens nattverd I eter; 21for idet I eter, tar hver på forhånd sin egen mat, og den ene er hungrig, og den annen er drukken. 22Har I da ikke hus til å ete og drikke i? eller forakter I Guds menighet og vanærer dem som intet har? Hvad skal jeg si til eder? skal jeg rose eder? I dette roser jeg eder ikke.

23For jeg har mottatt fra Herren dette som jeg også har overgitt eder, at den Herre Jesus i den natt da han blev forrådt, tok et brød, 24takket og brøt det og sa: Dette er mitt legeme, som er for eder; gjør dette til minne om mig! 25Likeså også kalken efter aftensmåltidet, idet han sa: Denne kalk er den nye pakt i mitt blod; gjør dette, så ofte som I drikker den, til minne om mig! 26For så ofte som I eter dette brød og drikker denne kalk, forkynner I Herrens død, inntil han kommer.

27Derfor, hver som eter brødet eller drikker Herrens kalk uverdig, han blir skyldig i Herrens legeme og blod. 28Men hvert menneske prøve sig selv, og så ete han av brødet og drikke av kalken! 29for den som eter og drikker, han eter og drikker sig selv til dom dersom han ikke gjør forskjell på Herrens legeme. 30Derfor er det mange skrøpelige og syke iblandt eder, og mange sovner inn. 31Men dersom vi dømte oss selv, blev vi ikke dømt; 32men når vi dømmes, da refses vi av Herren, forat vi ikke skal fordømmes sammen med verden.

33Derfor, mine brødre, når I kommer sammen for å ete, da del med hverandre; 34og hvis nogen hungrer, da ete han hjemme, forat I ikke skal komme sammen til dom! Det annet skal jeg foreskrive når jeg kommer.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
1 Corinthians 10
Top of Page
Top of Page