Daniel 4:35
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Alle de som bor på jorden, er som intet å akte, og han gjør med himmelens hær og med dem som bor på jorden, hvad han vil, og det er ingen som kan hindre ham og si til ham: Hvad gjør du?

Dansk (1917 / 1931)
Alle, som bor paa Jorden, er for intet at regne; han handler efter sit Tykke med Himmelens Hær og med dem, som bor paa Jorden, og ingen kan holde hans Haand tilbage og sige til ham: »Hvad gør du?«

Svenska (1917)
honom mot vilken alla som bo på jorden äro att akta såsom intet, ty han gör vad han vill både med himmelens här och med dem som bo på jorden, och ingen kan stå emot hans hand eller säga till honom: »Vad gör du?»

King James Bible
And all the inhabitants of the earth are reputed as nothing: and he doeth according to his will in the army of heaven, and among the inhabitants of the earth: and none can stay his hand, or say unto him, What doest thou?

English Revised Version
And all the inhabitants of the earth are reputed as nothing: and he doeth according to his will in the army of heaven, and among the inhabitants of the earth: and none can stay his hand, or say unto him, What doest thou?
Bibelen Kunnskap Treasury

all.

Jobs 34:14,15,19-24
Dersom han bare vilde tenke på sig selv og dra sin Ånd og sin ånde til sig igjen, …

Esaias 40:15-17,22-24
Se, folkeferd er som en dråpe av et spann, og som et støvgrand i en vektskål er de aktet; se, øene* er som det fine støv han lar fare til værs.…

and he.

1 Samuels 3:18
Så fortalte Samuel ham alt sammen og dulgte ikke noget for ham. Da sa han: Han er Herren; han gjøre hvad der er godt i hans øine!

Jobs 23:13
Men han er den eneste, og hvem hindrer ham? Hvad hans sjel lyster, det gjør han.

Salmenes 33:9-11
For han talte, og det skjedde; han bød, og det stod der. …

Salmenes 115:3
Vår Gud er jo i himmelen; han gjør alt det han vil.

Salmenes 135:6
Herren gjør alt det han vil, i himmelen og på jorden, i havene og alle dyp,

Esaias 14:24-27
Herren, hærskarenes Gud, har svoret og sagt: Sannelig, som jeg har tenkt, så skal det skje, og det jeg har besluttet, det skal stå fast. …

Esaias 46:10,11
jeg som fra begynnelsen forkynner enden, og fra fordums tid det som ikke er skjedd, jeg som sier: Mitt råd skal bli fullbyrdet, og alt det jeg vil, det gjør jeg, …

Matteus 11:25,26
På den tid tok Jesus til orde og sa: Jeg priser dig, Fader, himmelens og jordens herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, og åpenbaret det for de umyndige; …

Apostlenes-gjerninge 4:28
for å gjøre det som din hånd og ditt råd forut hadde besluttet skulde skje.

Efeserne 1:11
han i hvem vi også har fått arvelodd, efterat vi forut var bestemt til det efter hans forsett som virker alt efter sin viljes råd,

Filippenserne 2:10,11
så at i Jesu navn skal hvert kne bøie sig, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden, …

the inhabitants.

Salmenes 33:8,14
All jorden frykte for Herren, for ham beve alle de som bor på jorderike! …

Salmenes 49:1
Til sangmesteren; av Korahs barn; en salme. (2) Hør dette, alle folk, vend øret til, alle I som bor i verden,

Esaias 26:9
Med min sjel lengtes jeg efter dig om natten, og med min ånd søkte jeg dig. For så snart dine dommer rammer jorden, lærer jordboerne rettferdighet.

none.

Jobs 9:4,13
Vis som han er av hjerte og veldig i styrke - hvem trosset ham og kom vel fra det, …

Jobs 34:29
Lar han være å skride inn, hvem tør da fordømme ham? Skjuler han sitt åsyn, hvem får da se ham? Både med et folk og med et enkelt menneske gjør han jo således,

Jobs 40:9-12
Har du slik en arm som Gud, og kan du tordne med en røst som hans? …

Jobs 42:2
Jeg vet at du kan alt, og at ingen tanke er umulig å utføre for dig.

Salomos Ordsprog 21:30
Det finnes ingen visdom og ingen forstand og intet råd mot Herren.

Esaias 43:13
Endog fra dag blev til, er jeg det, og det er ingen som redder av min hånd; jeg gjør en gjerning, og hvem gjør den ugjort?

Apostlenes-gjerninge 5:39
men er det av Gud, vil I ikke kunne ødelegge dem. Vokt eder at I ikke må finnes stridende mot Gud!

Apostlenes-gjerninge 9:5
Han sa: Hvem er du, Herre? Og han svarte: Jeg er Jesus, han som du forfølger.

Apostlenes-gjerninge 11:17
Gav nu altså Gud dem den samme gave som han gav oss, da de var kommet til troen på den Herre Jesus Kristus, hvem var da vel jeg, at jeg skulde være i stand til å hindre Gud?

1 Korintierne 10:22
Eller tør vi egge Herren til nidkjærhet? vi er vel ikke sterkere enn han?

What.

Jobs 9:12
Han griper sitt rov - hvem vil hindre ham, hvem vil si til ham: Hvad gjør du?

Jobs 33:12,13
Nei, i dette har du ikke rett, svarer jeg dig; Gud er jo større enn et menneske. …

Jobs 40:2
Vil du som klandrer den Allmektige, vil du trette med ham? Du som laster Gud, må svare på dette!

Esaias 45:9-11
Ve den som tretter med sin skaper, et skår blandt andre skår av jord! Kan leret si til ham som former det: Hvad gjør du? Og kan ditt verk si om dig: Han har ingen hender? …

Romerne 9:19,20
Du vil da si til mig: Hvad har han da ennu å klage over? for hvem står vel hans vilje imot? …

Romerne 11:33-36
O dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier! …

1 Korintierne 2:16
for hvem har kjent Herrens sinn, så at han skulde lære ham? men vi har Kristi sinn.

Lenker
Daniel 4:35 InterlineærtDaniel 4:35 flerspråkligDaniel 4:35 SpanskDaniel 4:35 FranskDaniel 4:35 TyskeDaniel 4:35 ChineseDaniel 4:35 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Daniel 4
34Men da tiden* var utløpet, løftet jeg, Nebukadnesar, mine øine til himmelen, og min forstand vendte tilbake, og jeg lovet den Høieste og priste og æret ham som lever evindelig, han hvis herredømme er et evig herredømme, og hvis rike varer fra slekt til slekt**. 35Alle de som bor på jorden, er som intet å akte, og han gjør med himmelens hær og med dem som bor på jorden, hvad han vil, og det er ingen som kan hindre ham og si til ham: Hvad gjør du? 36Så vendte da på den tid min forstand tilbake, og jeg fikk mitt kongedømmes herlighet, min prakt og min glans igjen, og mine rådsherrer og stormenn søkte mig op, og jeg blev atter innsatt i mitt kongedømme og fikk ennu større makt enn før. …
Kryssreferanser
Romerne 9:19
Du vil da si til mig: Hvad har han da ennu å klage over? for hvem står vel hans vilje imot?

Romerne 9:20
Men hvem er da du, menneske, som tar til gjenmæle mot Gud? Vil da verket si til virkeren: Hvorfor gjorde du mig slik?

Jobs 9:12
Han griper sitt rov - hvem vil hindre ham, hvem vil si til ham: Hvad gjør du?

Jobs 42:2
Jeg vet at du kan alt, og at ingen tanke er umulig å utføre for dig.

Salmenes 33:11
Herrens råd står fast evindelig, hans hjertes tanker fra slekt til slekt.

Salmenes 39:5
Se, som en håndsbredd har du satt mine dager, og min livstid er som intet for dig; visselig, bare tomhet er hvert menneske, hvor fast han enn står. Sela.

Salmenes 115:3
Vår Gud er jo i himmelen; han gjør alt det han vil.

Salmenes 135:6
Herren gjør alt det han vil, i himmelen og på jorden, i havene og alle dyp,

Predikerens 8:4
For kongens ord er mektig, og hvem tør si til ham: Hvad gjør du?

Esaias 14:27
for Herren, hærskarenes Gud, har besluttet det, og hvem gjør det til intet? Og hans hånd er det som er utrakt, og hvem kan vende den bort?

Esaias 19:17
Og Juda land skal være en redsel for Egypten; så ofte nogen nevner det for dem, skal de skjelve for det råd som Herren, hærskarenes Gud, tar mot det.

Esaias 40:15
Se, folkeferd er som en dråpe av et spann, og som et støvgrand i en vektskål er de aktet; se, øene* er som det fine støv han lar fare til værs.

Esaias 40:17
Alle folkene er som intet for ham; som ingenting og bare tomhet er de aktet av ham.

Esaias 43:13
Endog fra dag blev til, er jeg det, og det er ingen som redder av min hånd; jeg gjør en gjerning, og hvem gjør den ugjort?

Esaias 45:9
Ve den som tretter med sin skaper, et skår blandt andre skår av jord! Kan leret si til ham som former det: Hvad gjør du? Og kan ditt verk si om dig: Han har ingen hender?

Daniel 6:27
Han frelser og utfrir og gjør tegn og under i himmelen og på jorden - han som frelste Daniel av løvenes vold.

Jonas 1:14
Da ropte de til Herren og sa: Å Herre, la oss ikke gå under fordi denne mann skal dø, og la ikke uskyldig blod komme over oss! For du, Herre, har gjort som du vilde.

Daniel 4:34
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden