Daniel 4:34
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Men da tiden* var utløpet, løftet jeg, Nebukadnesar, mine øine til himmelen, og min forstand vendte tilbake, og jeg lovet den Høieste og priste og æret ham som lever evindelig, han hvis herredømme er et evig herredømme, og hvis rike varer fra slekt til slekt**.

Dansk (1917 / 1931)
Men da Tiden var omme, løftede jeg, Nebukadnezar, mine Øjne til Himmelen og fik min Forstand igen, og jeg priste den Højeste og lovede og ærede ham, som lever evindelig, hvis Herredømme er evigt, og hvis Rige staar fra Slægt til Slægt.

Svenska (1917)
Men när tiden var förliden, upplyfte jag, Nebukadnessar, mina ögon till himmelen och fick åter mitt förstånd. Då lovade jag den Högste, jag prisade och ärade honom som lever evinnerligen, honom vilkens välde är ett evigt välde, och vilkens rike varar från släkte till släkte,

King James Bible
And at the end of the days I Nebuchadnezzar lifted up mine eyes unto heaven, and mine understanding returned unto me, and I blessed the most High, and I praised and honoured him that liveth for ever, whose dominion is an everlasting dominion, and his kingdom is from generation to generation:

English Revised Version
And at the end of the days I Nebuchadnezzar lifted up mine eyes unto heaven, and mine understanding returned unto me, and I blessed the Most High, and I praised and honoured him that liveth for ever; for his dominion is an everlasting dominion, and his kingdom from generation to generation:
Bibelen Kunnskap Treasury

A.

3441. B.C.

563. at the end.

Daniel 4:16,26,32
Hans hjerte skal forandres, så det ikke lenger er et menneskes hjerte; et dyrs hjerte skal han få, og syv tider* skal skride frem over ham.…

lifted.

Salmenes 121:1
En sang ved festreisene. Jeg løfter mine øine op til fjellene; hvor skal min hjelp komme fra?

Salmenes 123:1
En sang ved festreisene. Til dig løfter jeg mine øine, du som troner i himmelen!

Salmenes 130:1,2
En sang ved festreisene. Av det dype kaller jeg på dig, Herre! …

Jonas 2:2-4
og sa: Jeg kalte på Herren i min nød, og han svarte mig; fra dødsrikets skjød ropte jeg, du hørte min røst. …

Lukas 18:13
Og tolderen stod langt borte og vilde ikke engang løfte sine øine mot himmelen, men slo sig for sitt bryst og sa: Gud! vær mig synder nådig!

I blessed.

Jobs 1:21
og sa: Naken kom jeg av min mors liv, og naken skal jeg vende dit tilbake. Herren gav, og Herren tok; Herrens navn være lovet!

Salmenes 50:14
Ofre Gud takksigelse og gi den Høieste det du har lovt,

Salmenes 103:1-4
Av David. Min sjel, lov Herren, og alt som i mig er, love hans hellige navn! …

Salmenes 107:8,15,22,31
De skal prise Herren for hans miskunnhet og for hans undergjerninger mot menneskenes barn; …

Esaias 24:15
Ær derfor Herren, I som bor i Østens land; ær Herrens, Israels Guds navn, I som bor på havets øer*!

Klagesangene 3:19-23
Kom i hu min elendighet og min landflyktighet - malurt og galle! …

the most High.

Daniel 4:17,32
Dette budskap har sin grunn i vekternes rådslutning, og sådan er de helliges avgjørelser i denne sak, forat alle som lever, skal sanne at den Høieste har makt over kongedømmet blandt menneskene og gir det til den han vil, og setter den ringeste av menneskene til å råde over det. …

Salmenes 7:17
Jeg vil prise Herren efter hans rettferdighet og lovsynge Herrens, den Høiestes navn.

Salmenes 9:2
Jeg vil glede og fryde mig i dig, jeg vil lovsynge ditt navn, du Høieste,

Salmenes 92:1
En salme, en sang til sabbatsdagen. (2) Det er godt å prise Herren og å lovsynge ditt navn, du Høieste,

Klagesangene 3:38
Er det ikke fra den Høiestes munn både de onde og de gode ting utgår?

him.

Daniel 12:7
Og jeg hørte hvad den mann sa som var klædd i linklær, og som stod ovenover elvens vann; han løftet sin høire hånd og sin venstre hånd op mot himmelen og svor ved ham som lever evindelig: En tid og tider og en halv tid*, og når det hellige folks makt er fullstendig knust, skal alle disse ting fullendes.

Salmenes 90:2
Før fjellene blev til, og du skapte jorden og jorderike, ja fra evighet til evighet er du, Gud.

Salmenes 102:24
Jeg sier: Min Gud, ta mig ikke bort midt i mine dager! Dine år varer fra slekt til slekt.

Salmenes 146:10
Herren skal være konge evindelig, din Gud, Sion, fra slekt til slekt. Halleluja!

Jeremias 10:10
Men Herren er Gud i sannhet, han er en levende Gud og en evig konge; for hans vrede bever jorden, og hedningefolkene kan ikke utholde hans harme.

Johannes 5:26
For likesom Faderen har liv i sig selv, således har han også gitt Sønnen å ha liv i sig selv,

1 Timoteus 1:17
Men den evige konge, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, være ære og pris i all evighet! Amen.

1 Timoteus 6:16
han som alene har udødelighet, som bor i et lys som ingen kan komme til, han som intet menneske har sett eller kan se; ham tilhører ære og evig makt. Amen.

Apenbaring 4:10
da faller de fire og tyve eldste ned for ham som sitter på tronen, og tilbeder ham som lever i all evighet, og kaster sine kroner ned for tronen og sier:

Jeremias 10:6
Det er ingen som du, Herre! Stor er du, og stort er ditt navn ved ditt velde.

whose.

Daniel 4:3
Hvor store er ikke hans tegn, hvor mektige hans under! Hans rike er et evig rike, og hans herredømme varer fra slekt til slekt.

Daniel 2:44
Og i disse kongers dager vil himmelens Gud oprette et rike, som i all evighet ikke skal ødelegges, og dette rike skal ikke overlates til noget annet folk; det skal knuse og gjøre ende på alle hine riker, men selv skal det stå fast evindelig;

Daniel 7:14
Og det blev gitt ham herredømme og ære og rike, og alle folk, ætter og tungemål skulde tjene ham; hans herredømme er et evig herredømme, som ikke forgår, og hans rike er et rike som ikke ødelegges.

Salmenes 10:16
Herren er konge evindelig og alltid, hedningene blir utryddet av hans land!

Salmenes 145:13
Ditt rike er et rike for alle evigheter, og ditt herredømme varer gjennem alle slekter.

Esaias 9:6,7
For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herredømmet er på hans skulder, og han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig fader, fredsfyrste. …

Jeremias 10:10
Men Herren er Gud i sannhet, han er en levende Gud og en evig konge; for hans vrede bever jorden, og hedningefolkene kan ikke utholde hans harme.

Mika 4:7
og jeg vil la de haltende bli i live som en rest og gjøre de langt bortdrevne til et tallrikt folk. Og Herren skal være konge over dem på Sions berg fra nu og til evig tid.

Lukas 1:33
og han skal være konge over Jakobs hus evindelig, og det skal ikke være ende på hans kongedømme.

Apenbaring 11:15
Og den syvende engel blåste, og høie røster lot sig høre i himmelen, som sa: Kongedømmet over verden er tilfalt vår Herre og hans salvede, og han skal være konge i all evighet.

is from.

Salmenes 90:1
En bønn av Moses, den Guds mann. Herre! Du har vært oss en bolig fra slekt til slekt.

Lenker
Daniel 4:34 InterlineærtDaniel 4:34 flerspråkligDaniel 4:34 SpanskDaniel 4:34 FranskDaniel 4:34 TyskeDaniel 4:34 ChineseDaniel 4:34 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Daniel 4
34Men da tiden* var utløpet, løftet jeg, Nebukadnesar, mine øine til himmelen, og min forstand vendte tilbake, og jeg lovet den Høieste og priste og æret ham som lever evindelig, han hvis herredømme er et evig herredømme, og hvis rike varer fra slekt til slekt**. 35Alle de som bor på jorden, er som intet å akte, og han gjør med himmelens hær og med dem som bor på jorden, hvad han vil, og det er ingen som kan hindre ham og si til ham: Hvad gjør du? …
Kryssreferanser
Lukas 1:33
og han skal være konge over Jakobs hus evindelig, og det skal ikke være ende på hans kongedømme.

Apenbaring 4:9
Og når livsvesenene gir ham som sitter på tronen, ham som lever i all evighet, pris og ære og takk,

Apenbaring 4:10
da faller de fire og tyve eldste ned for ham som sitter på tronen, og tilbeder ham som lever i all evighet, og kaster sine kroner ned for tronen og sier:

Salmenes 102:24
Jeg sier: Min Gud, ta mig ikke bort midt i mine dager! Dine år varer fra slekt til slekt.

Salmenes 145:13
Ditt rike er et rike for alle evigheter, og ditt herredømme varer gjennem alle slekter.

Jeremias 10:10
Men Herren er Gud i sannhet, han er en levende Gud og en evig konge; for hans vrede bever jorden, og hedningefolkene kan ikke utholde hans harme.

Daniel 2:44
Og i disse kongers dager vil himmelens Gud oprette et rike, som i all evighet ikke skal ødelegges, og dette rike skal ikke overlates til noget annet folk; det skal knuse og gjøre ende på alle hine riker, men selv skal det stå fast evindelig;

Daniel 4:2
De tegn og under som den høieste Gud har gjort mot mig, har jeg funnet for godt å kunngjøre.

Daniel 4:3
Hvor store er ikke hans tegn, hvor mektige hans under! Hans rike er et evig rike, og hans herredømme varer fra slekt til slekt.

Daniel 4:36
Så vendte da på den tid min forstand tilbake, og jeg fikk mitt kongedømmes herlighet, min prakt og min glans igjen, og mine rådsherrer og stormenn søkte mig op, og jeg blev atter innsatt i mitt kongedømme og fikk ennu større makt enn før.

Daniel 5:18
Konge! Den høieste Gud gav Nebukadnesar, din far, riket og makten og æren og herligheten;

Daniel 5:21
Han blev utstøtt fra menneskenes barn, og hans hjerte blev likt dyrenes, og hos villeslene var hans bolig; urter måtte han ete likesom oksene, og av himmelens dugg blev hans legeme vætet, inntil han sannet at den høieste Gud råder over kongedømmet blandt menneskene og setter den han vil, til å styre.

Daniel 6:26
Jeg gir hermed det bud at alle folk i hele mitt kongerikes område skal skjelve og frykte for Daniels Gud; for han er den levende Gud og blir i evighet, og hans rike ødelegges ikke, og hans herredømme varer inntil enden.

Daniel 7:27
Og riket og herredømmet og makten over rikene under hele himmelen skal gis til det folk som er den Høiestes hellige; dets rike skal være et evig rike, og alle makter skal tjene og lyde det.

Daniel 12:7
Og jeg hørte hvad den mann sa som var klædd i linklær, og som stod ovenover elvens vann; han løftet sin høire hånd og sin venstre hånd op mot himmelen og svor ved ham som lever evindelig: En tid og tider og en halv tid*, og når det hellige folks makt er fullstendig knust, skal alle disse ting fullendes.

Jonas 1:14
Da ropte de til Herren og sa: Å Herre, la oss ikke gå under fordi denne mann skal dø, og la ikke uskyldig blod komme over oss! For du, Herre, har gjort som du vilde.

Mika 4:7
og jeg vil la de haltende bli i live som en rest og gjøre de langt bortdrevne til et tallrikt folk. Og Herren skal være konge over dem på Sions berg fra nu og til evig tid.

Daniel 4:33
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden