1 Tessalonikerne 4:3
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
For dette er Guds vilje, eders helliggjørelse: at I avholder eder fra hor;

Dansk (1917 / 1931)
Thi dette er Guds Villie, eders Helliggørelse, at I afholde eder fra Utugt;

Svenska (1917)
Ty detta är Guds vilja, detta som hör till eder helgelse, att I avhållen eder från otukt,

King James Bible
For this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication:

English Revised Version
For this is the will of God, even your sanctification, that ye abstain from fornication;
Bibelen Kunnskap Treasury

this.

1 Tessalonikerne 5:18
takk for alt! for dette er Guds vilje i Kristus Jesus til eder.

Salmenes 40:8
å gjøre din vilje, min Gud, er min lyst, og din lov er i mitt hjerte.

Salmenes 143:10
Lær mig å gjøre din vilje, for du er min Gud! Din gode Ånd lede mig på jevnt land!

Matteus 7:21
Ikke enhver som sier til mig: Herre! Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Faders vilje.

Matteus 12:50
For den som gjør min himmelske Faders vilje, han er min bror og søster og mor.

Markus 3:35
Den som gjør Guds vilje, han er min bror og søster og mor.

Johannes 4:34
Jesus sier til dem: Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt mig, og å fullføre hans gjerning.

Johannes 7:17
vil nogen gjøre hans vilje, han skal kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av mig selv.

Romerne 12:2
og skikk eder ikke like med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av eders sinn, så I kan prøve hvad som er Guds vilje: det gode og velbehagelige og fullkomne!

Efeserne 5:17
Derfor, vær ikke dårer, men forstå hvad Herrens vilje er!

Efeserne 6:6
ikke med øientjeneste, som de som vil tekkes mennesker, men som Kristi tjenere, så I gjør Guds vilje av hjertet

Kolossenserne 1:9
Derfor holder vi fra den dag vi hørte det, ikke op med å gjøre bønn for eder og bede at I må fylles med kunnskap om hans vilje i all åndelig visdom og forstand,

Kolossenserne 4:12
Epafras hilser eder, han som er fra eders by, en Kristi Jesu tjener som alltid strider for eder i sine bønner, at I må stå fullkomne og fullvisse i all Guds vilje;

Hebreerne 10:36
For I trenger til tålmod, forat I, når I har gjort Guds vilje, kan opnå det som er lovt.

Hebreerne 13:21
han gjøre eder fullt dyktige i all god gjerning, så I kan gjøre hans vilje, idet han virker i eder det som tekkes ham, ved Jesus Kristus; ham være æren i all evighet! Amen.

1 Peters 4:2
så I ikke lenger skal leve efter menneskers lyster, men efter Guds vilje, den tid I ennu skal være i kjødet.

1 Johannes 2:17
Og verden forgår og dens lyst; men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid.

your.

1 Tessalonikerne 4:4
at hver av eder vet å vinne sig sin egen make, i helligelse og ære,

1 Tessalonikerne 5:23
Men han selv, fredens Gud, hellige eder helt igjennem, og gid eders ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme!

Johannes 17:17-19
Hellige dem i sannheten! ditt ord er sannhet. …

Apostlenes-gjerninge 20:32
Og nu overgir jeg eder til Gud og hans nådes ord, han som er mektig til å opbygge eder og gi eder arvelodd blandt alle dem som er blitt helliget.

Apostlenes-gjerninge 26:18
for å oplate deres øine, så de kan vende sig fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud, forat de kan få syndenes forlatelse og arvelodd blandt dem som er helliget ved troen på mig.

Romerne 6:22
Men nu, da I er frigjort fra synden og er trådt i Guds tjeneste, har I eders frukt til helliggjørelse, og til utgang et evig liv.

*Gr:

1 Korintierne 1:30
Men av ham er I i Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning,

1 Korintierne 6:11
Og således var det med somme av eder; men I har latt eder avtvette, I er blitt helliget, I er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd.

Efeserne 5:26,27
for å hellige den, idet han renset den ved vannbadet i ordet, …

2 Tessalonikerne 2:13
Men vi er skyldige til å takke Gud alltid for eder, brødre, I som er elsket av Herren, fordi Gud fra først av tok eder ut til frelse ved helliggjørelse av Ånden og tro på sannheten,

Titus 2:14
han som gav sig selv for oss for å forløse oss fra all urettferdighet og rense sig selv et eiendomsfolk, nidkjært til gode gjerninger.

1 Peters 1:2
efter Gud Faders forutviten, i Åndens helliggjørelse, til lydighet og oversprengning med Jesu Kristi blod: Nåde og fred bli eder mangfoldig til del!

that.

Matteus 15:19
For fra hjertet kommer onde tanker: mord, hor, utukt, tyveri, falskt vidnesbyrd, bespottelse.

Apostlenes-gjerninge 15:20,29
men skrive til dem at de skal avholde sig fra avgudenes urenhet og fra hor og fra det som er kvalt, og fra blod. …

Romerne 1:29
fulle av all urettferdighet, vanart, havesyke, ondskap; fulle av avind, mord, trette, svik, list;

1 Korintierne 5:9-11
Jeg skrev til eder i mitt brev at I ikke skulde ha omgang med horkarler - …

1 Korintierne 6:9,10,13-18
Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, …

1 Korintierne 7:2
men for hors skyld skal hver mann ha sin egen hustru, og hver kvinne sin egen mann.

2 Korintierne 12:21
at når jeg kommer, skal min Gud atter ydmyke mig hos eder, og jeg skal komme til å sørge over mange av dem som før har syndet og ikke har omvendt sig fra den urenhet og utukt og skamløshet som de har drevet.

Galaterne 5:19
Men kjødets gjerninger er åpenbare, såsom: utukt, urenhet, skamløshet,

Efeserne 5:3-5
Men utukt og all urenhet og havesyke må ikke engang nevnes iblandt eder, således som det sømmer sig for hellige, …

Kolossenserne 3:5
Så død da eders jordiske lemmer: utukt, urenhet, brynde, ond lyst og havesyke, som jo er avgudsdyrkelse;

Hebreerne 12:16
at ikke nogen er en horkarl eller en vanhellig som Esau, som for en eneste rett mat solgte sin førstefødselsrett.

Hebreerne 13:4
Ekteskapet være i akt og ære hos alle, og ektesengen usmittet! for horkarler og ekteskapsbrytere skal Gud dømme.

Apenbaring 21:8
Men de redde og vantro og vederstyggelige og manndraperne og horkarlene og trollmennene og avgudsdyrkerne og alle løgnerne, deres del skal være i sjøen som brenner med ild og svovel; det er den annen død.

Apenbaring 22:15
Men utenfor er hundene og trollmennene og horkarlene og manndraperne og avgudsdyrkerne og enhver som elsker og taler løgn.

*Gr:

Lenker
1 Tessalonikerne 4:3 Interlineært1 Tessalonikerne 4:3 flerspråklig1 Tesalonicenses 4:3 Spansk1 Thessaloniciens 4:3 Fransk1 Thessalonicher 4:3 Tyske1 Tessalonikerne 4:3 Chinese1 Thessalonians 4:3 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Tessalonikerne 4
2I vet jo hvilke bud vi gav eder ved den Herre Jesus. 3For dette er Guds vilje, eders helliggjørelse: at I avholder eder fra hor; 4at hver av eder vet å vinne sig sin egen make, i helligelse og ære, …
Kryssreferanser
Matteus 5:32
Men jeg sier eder at hver den som skiller sig fra sin hustru uten for hors skyld, han volder at hun driver hor, og den som gifter sig med en fraskilt kvinne, han driver hor.

1 Korintierne 6:18
Fly hor! Enhver synd som et menneske kan gjøre, er utenfor legemet; men den som driver hor, synder mot sitt eget legeme.

Efeserne 5:17
Derfor, vær ikke dårer, men forstå hvad Herrens vilje er!

1 Tessalonikerne 4:2
I vet jo hvilke bud vi gav eder ved den Herre Jesus.

1 Tessalonikerne 4:2
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden