1 Peters 5:8
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Vær edrue, våk! Eders motstander djevelen går omkring som en brølende løve og søker hvem han kan opsluke;

Dansk (1917 / 1931)
Vær ædru, vaager; eders Modstander, Djævelen, gaar omkring som en brølende Løve, søgende, hvem han kan opsluge.

Svenska (1917)
Varen nyktra och vaken. Eder vedersakare, djävulen, går omkring såsom ett rytande lejon och söker vem han må uppsluka.

King James Bible
Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour:

English Revised Version
Be sober, be watchful: your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour:
Bibelen Kunnskap Treasury

sober.

1 Peters 1:13
Derfor, omgjord eders sinns lender, vær edrue, og sett eders håp fullt og fast til den nåde som blir eder til del i Jesu Kristi åpenbarelse!

1 Peters 4:7
Men alle tings ende er kommet nær; vær derfor sindige og edrue så I kan bede,

Matteus 24:48-50
Men dersom den onde tjener sier i sitt hjerte: Min herre gir sig tid, …

Lukas 12:45,46
Men dersom denne tjener sier i sitt hjerte: Min herre dryger med å komme, og så gir sig til å slå drengene og pikene og å ete og drikke og fylle sig, …

Lukas 21:34,36
Men vokt eder at ikke eders hjerte nogen tid tynges av rus og svir og timelige bekymringer, så hin dag kommer uventet over eder som en snare! …

Romerne 13:11-13
Og dette må vi gjøre, da vi kjenner tiden, at timen er kommet da vi skal våkne op av søvne; for frelsen er oss nærmere nu enn dengang vi kom til troen. …

1 Tessalonikerne 5:6-8
La oss derfor ikke sove, som de andre, men la oss våke og være edrue! …

1 Timoteus 2:9,15
likeså og at kvinnene skal pryde sig med sømmelig klædning, i tukt og ære, ikke med fletninger og gull eller perler eller kostelig klædebon, …

1 Timoteus 3:2,11
Derfor skal en tilsynsmann være ulastelig, én kvinnes mann, edruelig, sindig, verdig, gjestfri, duelig til å lære andre, …

Titus 1:8
men gjestfri, glad i det gode, sindig, rettferdig, hellig, avholdende,

Titus 2:2,4,6,12
at gamle menn skal være edrue, verdige, sindige, sunde i troen, i kjærligheten, i tålmodet; …

your.

Esters 7:6
Ester svarte: En motstander og fiende, denne onde Haman der! Da blev Haman forferdet for kongens og dronningens åsyn.

Jobs 1:6
Så hendte det en dag at Guds sønner kom og stilte sig frem for Herren, og blandt dem kom også Satan.

Jobs 2:2
Og Herren sa til Satan: Hvor kommer du fra? Satan svarte Herren: Jeg har faret og flakket omkring på jorden.

Salmenes 109:6
Sett en ugudelig over ham, og la en anklager stå ved hans høire hånd!

*marg:

Esaias 50:8
Han er nær, han som hjelper mig til min rett; hvem vil stride mot mig? La oss stå frem sammen! Hvem er min motpart? La ham komme hit til mig!

Sakarias 3:1
Så lot han mig se Josva, ypperstepresten, som stod for Herrens engels åsyn, og Satan som stod ved hans høire side for å anklage ham.

Lukas 22:31
Simon! Simon! se, Satan krevde å få eder i sin vold for å sikte eder som hvete;

the devil.

Matteus 4:1,11
Da blev Jesus av Ånden ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen. …

Matteus 13:39
fienden som sådde det, er djevelen; høsten er verdens ende; høstfolkene er englene.

Matteus 25:41
Da skal han også si til dem ved den venstre side: Gå bort fra mig, I forbannede, i den evige ild, som er beredt djevelen og hans engler!

Johannes 8:44
I har djevelen til far, og I vil gjøre eders fars lyster; han var en manndraper fra begynnelsen og står ikke i sannheten; for sannhet er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.

Efeserne 4:27
og gi ikke djevelen rum!

Efeserne 6:11
Iklæ eder Guds fulle rustning, så I kan stå eder mot djevelens listige angrep;

Jakobs 4:7
Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen imot, og han skal fly fra eder;

1 Johannes 3:8-10
Den som gjør synd, er av djevelen; for djevelen synder fra begynnelsen. Dertil er Guds Sønn åpenbaret at han skal gjøre ende på djevelens gjerninger. …

Apenbaring 12:9
Og den store drage blev kastet ned, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele jorderike; han blev kastet ned på jorden, og hans engler blev kastet ned med ham.

Apenbaring 22:2,10
Mellem stadens gate og elven, på begge sider, stod livsens tre, som bar frukt tolv ganger og gav sin frukt hver måned; og bladene på treet var til lægedom for folkene. …

as.

Dommernes 14:5
Så gikk Samson og hans far og mor ned til Timnata, og da de kom til vingårdene ved Timnata, da fór en ung løve brølende mot ham.

Salmenes 104:21
De unge løver brøler efter rov, for å kreve sin føde av Gud.

Salomos Ordsprog 19:12
En konges vrede er som løvens brøl, men hans yndest som dugg på urter.

Salomos Ordsprog 20:2
Den redsel en konge vekker, er som løvens brøl; den som gjør ham vred, spiller sitt liv.

Esaias 5:29,30
Hans brøl er som løvinnens, han brøler som de unge løver og brummer og griper sitt rov og bærer det bort, og der er ingen som redder. …

Esaias 14:12,13
Hvor er du ikke falt ned fra himmelen, du strålende stjerne, du morgenrødens sønn! Hvor er du ikke felt til jorden, du som slo ned folkeslag! …

Jeremias 2:15
Unge løver brølte mot ham; de lot sin røst høre, og de gjorde hans land til en ørken; hans byer blev opbrent, så ingen bor i dem.

Jeremias 51:38
De brøler alle sammen som unge løver, de brummer som løveunger.

Esekiel 19:7
Han voldtok deres enker og ødela deres byer, og landet og alt det der var, blev forferdet ved lyden av hans brøl.

Hoseas 11:10
De skal følge Herren; han skal brøle som en løve; ja, han skal brøle, og bevende skal hans barn komme fra havet;

Joel 3:16
Og Herren skal brøle* fra Sion og la sin røst høre fra Jerusalem, og himmel og jord skal skjelve; men Herren er en tilflukt for sitt folk og et vern for Israels barn.

Amos 1:2
Han sa: Herren skal brøle fra Sion og la sin røst høre fra Jerusalem, og hyrdenes beitemarker skal sørge, og Karmels topp bli tørr.

Amos 3:4,8
Brøler vel løven i skogen uten at den har funnet noget rov? Lar vel ungløven sin røst høre fra sin hule uten at den har fanget noget? …

Sakarias 11:3
Hør hvor hyrdene jamrer fordi deres herlighet* er ødelagt! Hør hvor de unge løver brøler fordi Jordans prakt** er ødelagt.

2 Timoteus 4:17
Men Herren stod hos mig og styrket mig, forat forkynnelsen skulde fullbyrdes ved mig og alle folk få høre den, og jeg blev fridd ut av løvens gap.

Apenbaring 12:12
Derfor fryd eder, I himler, og I som bor i dem! Ve jorden og havet! for djevelen er faret ned til eder i stor vrede, fordi han vet at han bare har en liten tid.

walketh.

Jobs 1:7
Og Herren sa til Satan: Hvor kommer du fra? Satan svarte Herren: Jeg har faret og flakket omkring på jorden.

Jobs 2:2
Og Herren sa til Satan: Hvor kommer du fra? Satan svarte Herren: Jeg har faret og flakket omkring på jorden.

devour.

Esekiel 22:25
De profeter det har i sin midte, er en flokk av sammensvorne; de er lik en brølende løve, som raner og røver; de fortærer menneskeliv, de tar gods og kostbarheter; de gjør mange til enker der.

Daniel 6:24
Og kongen bød at de menn som hadde klaget på Daniel, skulde hentes, og de blev med sine barn og hustruer kastet i løvehulen; og før de nådde bunnen i hulen, falt løvene over dem og knuste alle deres ben.

Hoseas 13:8
jeg vil møte dem som en bjørn som ungene er tatt fra, og sønderrive deres hjertes dekke*; jeg vil fortære dem som en løvinne; markens ville dyr skal sønderslite dem.

Lenker
1 Peters 5:8 Interlineært1 Peters 5:8 flerspråklig1 Pedro 5:8 Spansk1 Pierre 5:8 Fransk1 Petrus 5:8 Tyske1 Peters 5:8 Chinese1 Peter 5:8 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Peters 5
7og kast all eders sorg på ham! for han har omsorg for eder. 8Vær edrue, våk! Eders motstander djevelen går omkring som en brølende løve og søker hvem han kan opsluke; 9stå ham imot, faste i troen, for I vet at de samme lidelser er lagt på eders brødre i verden.
Kryssreferanser
Jobs 1:7
Og Herren sa til Satan: Hvor kommer du fra? Satan svarte Herren: Jeg har faret og flakket omkring på jorden.

Salomos Ordsprog 28:15
En brølende løve, en omfarende bjørn, slik er en ugudelig hersker over et fattig folk.

Matteus 24:42
Våk derfor! for I vet ikke hvad dag eders Herre kommer.

Markus 4:15
Men de ved veien er de som ordet blir sådd i, og når de har hørt det, kommer straks Satan og tar bort ordet som er sådd i dem.

2 Korintierne 2:11
for ikke er vi uvitende om hans tanker.

2 Timoteus 4:17
Men Herren stod hos mig og styrket mig, forat forkynnelsen skulde fullbyrdes ved mig og alle folk få høre den, og jeg blev fridd ut av løvens gap.

Jakobs 4:7
Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen imot, og han skal fly fra eder;

1 Peters 1:13
Derfor, omgjord eders sinns lender, vær edrue, og sett eders håp fullt og fast til den nåde som blir eder til del i Jesu Kristi åpenbarelse!

Apenbaring 12:10
Og jeg hørte en høi røst i himmelen si: Fra nu av tilhører frelsen og styrken og riket vår Gud, og makten hans salvede; for våre brødres anklager er kastet ned, han som anklaget dem for vår Gud dag og natt.

1 Peters 5:7
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden