1 Peters 1:13
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Derfor, omgjord eders sinns lender, vær edrue, og sett eders håp fullt og fast til den nåde som blir eder til del i Jesu Kristi åpenbarelse!

Dansk (1917 / 1931)
Derfor, binder op om eders Sinds Lænder, værer ædrue, og sætter fuldt ud eders Haab til den Naade, som bliver eder til Del i Jesu Kristi Aabenbarelse.

Svenska (1917)
Omgjorden därför edert sinnes länder och varen nyktra; och sätten med full tillit edert hopp till den nåd som bjudes eder i och med Jesu Kristi uppenbarelse.

King James Bible
Wherefore gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ;

English Revised Version
Wherefore girding up the loins of your mind, be sober and set your hope perfectly on the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ;
Bibelen Kunnskap Treasury

gird.

2 Mosebok 12:11
Og således skal I ete det: med ombundne lender, med sko på føttene og med stav i hånd, og I skal ete det i hast; det er påske* for Herren.

1 Kongebok 18:46
Men Herrens hånd kom over Elias; han omgjordet sine lender og sprang foran Akab like til Jisre'el.

2 Kongebok 4:29
Da sa han til Gehasi: Omgjord dine lender og ta min stav i hånden og gå avsted! Møter du nogen, så hils ikke på ham, og hilser nogen på dig, så svar ham ikke, og legg min stav på guttens ansikt.

Jobs 38:3
Nuvel, omgjord dine lender som en mann! Så vil jeg spørre dig, og du skal lære mig.

Jobs 40:7
Omgjord dine lender som en mann! Jeg vil spørre dig, og du skal lære mig.

Esaias 11:5
Rettferdighet skal være beltet om hans lender, og trofasthet beltet om hans hofter.

Jeremias 1:17
Men du skal omgjorde dine lender og stå op og tale til dem alt det jeg byder dig; vær ikke redd for dem, så jeg ikke skal gjøre dig redd for dem!

Lukas 12:35
La eders lender være ombundet og eders lys brennende,

Lukas 17:8
Vil han ikke heller si til ham: Gjør i stand det jeg skal ha til aftensmat, og bind op om dig og gå mig til hånde til jeg får ett og drukket, så skal du få ete og drikke?

Efeserne 6:14
Så stå da omgjordet om eders lend med sannhet, og iklædd rettferdighetens brynje,

be sober.

1 Peters 4:7
Men alle tings ende er kommet nær; vær derfor sindige og edrue så I kan bede,

1 Peters 5:8
Vær edrue, våk! Eders motstander djevelen går omkring som en brølende løve og søker hvem han kan opsluke;

Lukas 21:34,35
Men vokt eder at ikke eders hjerte nogen tid tynges av rus og svir og timelige bekymringer, så hin dag kommer uventet over eder som en snare! …

Romerne 13:13
La oss vandre sømmelig, som om dagen, ikke i svir og drikk, ikke i løsaktighet og skamløshet, ikke i kiv og avind,

1 Tessalonikerne 5:6,7
La oss derfor ikke sove, som de andre, men la oss våke og være edrue! …

hope.

1 Peters 1:3-5
Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som efter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, …

1 Peters 3:15
og vær alltid rede til å forsvare eder for enhver som krever eder til regnskap for det håp som bor i eder, dog med saktmodighet og frykt,

Romerne 15:4-13
For alt som før er skrevet, det er skrevet oss til lærdom, forat vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir. …

1 Korintierne 13:13
Men nu blir de stående disse tre, tro, håp, kjærlighet, og størst blandt dem er kjærligheten.

1 Tessalonikerne 5:8
men vi som hører dagen til, la oss være edrue, iklædd troens og kjærlighetens brynje og med håpet om frelse som hjelm;

Hebreerne 3:6
men Kristus som Sønn over hans hus, og hans hus er vi, såfremt vi holder vår frimodighet og det håp som vi roser oss av, fast inntil enden.

Hebreerne 6:19
det vi har som et anker for sjelen, et som er trygt og fast og når innenfor forhenget,

1 Johannes 3:3
Og hver den som har dette håp til ham, han renser sig selv, likesom han er ren.

to the end.

1 Peters 1:4-9
til en uforgjengelig og usmittet og uvisnelig arv, som er gjemt i himlene for eder, …

Lukas 17:30
således skal det også gå på den dag da Menneskesønnen åpenbares.

1 Korintierne 1:7
så at det ikke fattes eder på nogen nådegave mens I venter på vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse,

2 Tessalonikerne 1:7
men eder som trenges, ro sammen med oss, når vår Herre Jesus åpenbares fra himmelen med sin makts engler,

2 Timoteus 4:8
Så ligger da rettferdighetens krans rede for mig, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi mig på hin dag, dog ikke mig alene, men alle som har elsket hans åpenbarelse.

Titus 2:11-13
For Guds nåde er åpenbaret til frelse for alle mennesker, …

Hebreerne 9:28
således skal og Kristus, efter å være ofret en gang for å bortta manges synder, annen gang åpenbare sig, uten synd, til frelse for dem som venter på ham.

Hebreerne 10:35
Kast derfor ikke bort eders frimodighet, som har stor lønn!

Lenker
1 Peters 1:13 Interlineært1 Peters 1:13 flerspråklig1 Pedro 1:13 Spansk1 Pierre 1:13 Fransk1 Petrus 1:13 Tyske1 Peters 1:13 Chinese1 Peter 1:13 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Peters 1
13Derfor, omgjord eders sinns lender, vær edrue, og sett eders håp fullt og fast til den nåde som blir eder til del i Jesu Kristi åpenbarelse! 14Som lydige barn skal I ikke skikke eder efter de forrige lyster i eders vankundighet, …
Kryssreferanser
1 Kongebok 18:46
Men Herrens hånd kom over Elias; han omgjordet sine lender og sprang foran Akab like til Jisre'el.

Lukas 12:35
La eders lender være ombundet og eders lys brennende,

Romerne 8:19
For skapningen lenges og stunder efter Guds barns åpenbarelse;

Efeserne 6:14
Så stå da omgjordet om eders lend med sannhet, og iklædd rettferdighetens brynje,

Kolossenserne 3:4
når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal og I åpenbares med ham i herlighet.

1 Tessalonikerne 5:6
La oss derfor ikke sove, som de andre, men la oss våke og være edrue!

1 Tessalonikerne 5:8
men vi som hører dagen til, la oss være edrue, iklædd troens og kjærlighetens brynje og med håpet om frelse som hjelm;

2 Timoteus 4:5
Men vær du edru i alle ting, lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste!

1 Peters 1:3
Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som efter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde,

1 Peters 1:7
forat eders prøvede tro, som er meget kosteligere enn det forgjengelige gull, som dog prøves ved ild, må finnes til lov og pris og ære i Jesu Kristi åpenbarelse,

1 Peters 1:10
Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som spådde om den nåde som I skulde få,

1 Peters 4:7
Men alle tings ende er kommet nær; vær derfor sindige og edrue så I kan bede,

1 Peters 5:8
Vær edrue, våk! Eders motstander djevelen går omkring som en brølende løve og søker hvem han kan opsluke;

1 Peters 5:12
Med Silvanus, den trofaste bror - det holder jeg ham for - skriver jeg kortelig til eder for å formane og vidne at dette er Guds sanne nåde som I står i.

1 Peters 1:12
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden