Hebreerne 6:19
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
det vi har som et anker for sjelen, et som er trygt og fast og når innenfor forhenget,

Dansk (1917 / 1931)
hvilket vi have som et Sjælens Anker, der er sikkert og fast og gaar ind inden for Forhænget,

Svenska (1917)
I det hoppet hava vi ett säkert och fast själens ankare, som når innanför förlåten,

King James Bible
Which hope we have as an anchor of the soul, both sure and stedfast, and which entereth into that within the veil;

English Revised Version
which we have as an anchor of the soul, a hope both sure and stedfast and entering into that which is within the veil;
Bibelen Kunnskap Treasury

as an.

Apostlenes-gjerninge 27:29,40
og da de fryktet for at de kanskje kunde støte på skjær, kastet de fire anker ut fra bakstavnen, og ønsket at det vilde bli dag. …

both.

Salmenes 42:5,11
Hvorfor er du nedbøiet, min sjel, og bruser i mig? Bi efter Gud! for jeg skal ennu prise ham for frelse fra hans åsyn. …

Salmenes 43:5
Til sangmesteren; av Korahs barn; en læresalme.

Salmenes 62:5,6
Bare i håp til Gud vær stille, min sjel! for fra ham kommer mitt håp. …

Salmenes 146:5,6
Salig er den hvis hjelp er Jakobs Gud, hvis håp står til Herren, hans Gud, …

Esaias 12:2
Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke; for Herren, Israels Gud, er min styrke og lovsang, og han blev mig til frelse.

Esaias 25:3,4
Derfor skal et sterkt folk ære dig, de ville hedningers stad skal frykte dig; …

Esaias 28:16
derfor sier Herren, Israels Gud, så: Se, jeg har lagt i Sion en grunnsten, en prøvet sten, en kostelig, fast hjørnesten; den som tror, haster ikke*.

Jeremias 17:7,8
Velsignet er den mann som stoler på Herren, og hvis tillit Herren er. …

Romerne 4:16
Derfor fikk han løftet ved troen, forat det kunde være som en nåde, så løftet kunde stå fast for hele ætten, ikke bare for den som har loven, men også for den som har Abrahams tro, han som er far til oss alle

Romerne 5:5-10
og håpet gjør ikke til skamme, fordi Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den Hellige Ånd, som er oss gitt. …

Romerne 8:28-39
Og vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, dem som efter hans råd er kalt. …

1 Korintierne 15:58
Derfor, mine elskede brødre, vær faste, urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da I vet at eders arbeide ikke er unyttig i Herren!

2 Timoteus 2:19
Men Guds faste grunnvoll står og har dette segl: Herren kjenner sine, og: Hver den som nevner Herrens navn, skal avstå fra urettferdighet!

entereth.

Hebreerne 4:16
La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.

Hebreerne 9:3,7
Og bak det annet forheng var det telt som kalles det Aller-helligste, …

Hebreerne 10:20,21
som han har innvidd oss en ny og levende vei til gjennem forhenget, det er hans kjød, …

3 Mosebok 16:2,15
Og Herren sa til Moses: Tal til Aron, din bror, og si at han ikke til enhver tid må gå inn i helligdommen innenfor forhenget, frem til nådestolen som er over arken, forat han ikke skal dø; for jeg vil åpenbare mig i skyen over nådestolen. …

Matteus 27:51
Og se, forhenget i templet revnet i to stykker fra øverst til nederst, og jorden skalv, og klippene revnet,

Efeserne 2:6
og opvakt oss med ham og satt oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus,

Kolossenserne 3:1
Er I da opreist med Kristus, da søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høire hånd!

Lenker
Hebreerne 6:19 InterlineærtHebreerne 6:19 flerspråkligHebreos 6:19 SpanskHébreux 6:19 FranskHebraeer 6:19 TyskeHebreerne 6:19 ChineseHebrews 6:19 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Hebreerne 6
18forat vi ved to uryggelige ting, hvori Gud umulig kunde lyve, skulde ha en sterk trøst, vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som venter oss, 19det vi har som et anker for sjelen, et som er trygt og fast og når innenfor forhenget, 20hvor Jesus gikk inn som forløper for oss, idet han blev yppersteprest til evig tid efter Melkisedeks vis.
Kryssreferanser
3 Mosebok 16:2
Og Herren sa til Moses: Tal til Aron, din bror, og si at han ikke til enhver tid må gå inn i helligdommen innenfor forhenget, frem til nådestolen som er over arken, forat han ikke skal dø; for jeg vil åpenbare mig i skyen over nådestolen.

3 Mosebok 16:15
Derefter skal han slakte den bukk som skal være syndoffer for folket, og bære dens blod innenfor forhenget; han skal gjøre med dens blod likesom han gjorde med oksens blod, og sprenge det på nådestolen og foran nådestolen.

Salmenes 39:7
Og nu, hvad håper jeg på Herre? - Mitt håp står til dig.

Salmenes 62:5
Bare i håp til Gud vær stille, min sjel! for fra ham kommer mitt håp.

Sakarias 9:12
Vend tilbake til festningen, I fanger som har håp! Også idag forkynner jeg at jeg vil gi eder dobbelt igjen.

Apostlenes-gjerninge 23:6
Da nu Paulus visste at den ene del av dem var sadduseere og den andre del fariseere, ropte han i rådet: Brødre! jeg er en fariseer, sønn av fariseere; det er for håp og for de dødes opstandelse at jeg står her for retten.

Romerne 4:18
Mot håp trodde han med håp, forat han skulde bli mange folks far efter det som sagt var: Så skal din ætt bli;

Romerne 5:4
og tålmodigheten et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp,

Romerne 5:5
og håpet gjør ikke til skamme, fordi Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den Hellige Ånd, som er oss gitt.

1 Korintierne 13:13
Men nu blir de stående disse tre, tro, håp, kjærlighet, og størst blandt dem er kjærligheten.

Kolossenserne 1:27
for hvem Gud vilde kunngjøre hvor rik på herlighet denne hemmelighet er iblandt hedningene, det er Kristus iblandt eder, håpet om herlighet.

Hebreerne 9:3
Og bak det annet forheng var det telt som kalles det Aller-helligste,

Hebreerne 9:7
men i det annet telt går bare ypperstepresten inn en gang om året, ikke uten blod, som han bærer frem for sig selv og for folkets forseelser,

Hebreerne 10:20
som han har innvidd oss en ny og levende vei til gjennem forhenget, det er hans kjød,

1 Peters 1:3
Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som efter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde,

Hebreerne 6:18
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden