Romerne 8:28
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Og vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, dem som efter hans råd er kalt.

Dansk (1917 / 1931)
Men vi vide, at alle Ting samvirke til gode for dem, som elske Gud, dem, som efter hans Beslutning ere kaldede.

Svenska (1917)
Men vi veta att för dem som älska Gud samverkar allt till det bästa, för dem som äro kallade efter hans rådslut.

King James Bible
And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose.

English Revised Version
And we know that to them that love God all things work together for good, even to them that are called according to his purpose.
Bibelen Kunnskap Treasury

we know.

Romerne 8:35-39
hvem vil skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller hunger eller nakenhet eller fare eller sverd? …

Romerne 5:3,4
ja, ikke bare det, men vi roser oss også av våre trengsler, for vi vet at trengselen virker tålmodighet, …

1 Mosebok 50:20
I tenkte ondt mot mig; men Gud tenkte det til det gode for å gjøre det han nu har gjort, og holde meget folk i live.

5 Mosebok 8:2,3,16
Og du skal komme i hu hele den vei Herren din Gud har ført dig på i disse firti år i ørkenen for å ydmyke dig og prøve dig og for å kjenne hvad som var i ditt hjerte, om du vilde ta vare på hans bud eller ikke. …

Salmenes 46:1,2
Til sangmesteren; av Korahs barn; efter Alamot*; en sang.…

Jeremias 24:5-7
Så sier Herren, Israels Gud: Som en gjør med disse gode fikener, således vil jeg se med velbehag på de bortførte av Juda, dem som jeg har sendt bort fra dette sted til kaldeernes land. …

Sakarias 13:9
Og denne tredjedel vil jeg la gå gjennem ilden og rense den, som en renser sølv, og prøve den, som en prøver gull. De skal påkalle mitt navn, og jeg vil bønnhøre dem; jeg vil si: De er mitt folk, og de skal si: Herren er min Gud.

2 Korintierne 4:15-17
For det skjer alt sammen for eders skyld, forat nåden kan utbrede sig til dess flere og virke rikelig takksigelse til Guds ære. …

2 Korintierne 5:1
For vi vet at om vårt legemes jordiske hus nedbrytes, så har vi en bygning av Gud, et hus som ikke er gjort med hender, evig i himlene.

Filippenserne 1:19-23
for jeg vet at dette skal bli mig til frelse ved eders bønn og Jesu Kristi Ånds hjelp, …

2 Tessalonikerne 1:5-7
- et varsel om Guds rettferdige dom - forat I skal finnes verdige til Guds rike, det som I og lider for, …

Hebreerne 12:6-12
for den Herren elsker, den tukter han, og han hudstryker hver sønn som han tar sig av. …

Jakobs 1:3,4
da I vet at prøvelsen av eders tro virker tålmodighet; …

1 Peters 1:7,8
forat eders prøvede tro, som er meget kosteligere enn det forgjengelige gull, som dog prøves ved ild, må finnes til lov og pris og ære i Jesu Kristi åpenbarelse, …

Apenbaring 3:19
Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg; vær derfor nidkjær og omvend dig!

them.

Romerne 5:5
og håpet gjør ikke til skamme, fordi Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den Hellige Ånd, som er oss gitt.

2 Mosebok 20:6
og som gjør miskunnhet mot tusen ledd, mot dem som elsker mig og holder mine bud.

5 Mosebok 6:5
Og du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din makt.

Nehemias 1:5
Og jeg sa: Akk, Herre, himmelens Gud, du store og forferdelige Gud, som holder din pakt og bevarer din miskunnhet mot dem som elsker dig og holder dine bud!

Salmenes 69:36
og hans tjeneres avkom skal arve dem, og de som elsker hans navn, skal bo i dem.

Markus 12:30
og du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din hu og av all din makt; dette er det første bud.

1 Korintierne 2:9
men, som skrevet er: Hvad øie ikke så og øre ikke hørte, og hvad ikke opkom i noget menneskes hjerte, hvad Gud har beredt for dem som elsker ham.

Jakobs 1:12
Salig er den mann som holder ut i fristelse; for når han har stått sin prøve, skal han få livsens krone, som Gud har lovt dem som elsker ham.

Jakobs 2:5
Hør dog, mine elskede brødre: Har ikke Gud utvalgt dem som er fattige på verdens gods, til å være rike i troen og arvinger til det rike han har lovt dem som elsker ham?

1 Johannes 4:10,19
I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. …

1 Johannes 5:2,3
På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn, når vi elsker Gud og holder hans bud. …

the called.

Romerne 8:30
og dem som han forut bestemte, dem har han også kalt; og dem som han kalte, dem har han også rettferdiggjort; og dem som han rettferdiggjorde, dem har han også herliggjort.

Romerne 1:6,7
blandt hvilke også I er kalt til Jesus Kristus …

Romerne 9:11,23,24
For da de ennu var ufødte og ennu ikke hadde gjort hverken godt eller ondt - forat Guds råd efter hans utvelgelse skulde stå ved makt, ikke ved gjerninger, men ved ham som kaller - …

Jeremias 51:29
Da skjelver jorden og bever; for Herrens tanker mot Babel blir fullbyrdet: å gjøre Babels land til en ørken, så ingen bor der.

Apostlenes-gjerninge 13:48
Da hedningene hørte det, blev de glade og priste Herrens ord, og de tok ved troen så mange som var utsett til evig liv.

Galaterne 1:15
Men da han som utvalgte mig fra mors liv og kalte mig ved sin nåde,

Efeserne 1:9,10
idet han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet efter sitt frie råd, som han fattet hos sig selv …

Efeserne 3:11
efter det forsett fra evige tider som han fullførte i Kristus Jesus, vår Herre,

1 Tessalonikerne 5:9
for Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus,

2 Tessalonikerne 2:13,14
Men vi er skyldige til å takke Gud alltid for eder, brødre, I som er elsket av Herren, fordi Gud fra først av tok eder ut til frelse ved helliggjørelse av Ånden og tro på sannheten, …

2 Timoteus 2:19
Men Guds faste grunnvoll står og har dette segl: Herren kjenner sine, og: Hver den som nevner Herrens navn, skal avstå fra urettferdighet!

1 Peters 5:10
Men all nådes Gud, som kalte eder til sin evige herlighet i Kristus Jesus, efter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke, grunnfeste eder;

Lenker
Romerne 8:28 InterlineærtRomerne 8:28 flerspråkligRomanos 8:28 SpanskRomains 8:28 FranskRoemer 8:28 TyskeRomerne 8:28 ChineseRomans 8:28 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 8
28Og vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, dem som efter hans råd er kalt. 29For dem som han forut kjente, dem har han også forut bestemt til å bli likedannet med hans Sønns billede, forat han skulde være den førstefødte blandt mange brødre; …
Kryssreferanser
2 Samuel 16:12
Kanskje Herren ser til mig i min nød, så Herren gir mig lykke til gjengjeld for den forbannelse som har rammet mig idag.

Apostlenes-gjerninge 13:48
Da hedningene hørte det, blev de glade og priste Herrens ord, og de tok ved troen så mange som var utsett til evig liv.

Romerne 1:7
- til alle Guds elskede, kalte, hellige som er i Rom: Nåde være med eder og fred fra Gud vår Fader og den Herre Jesus Kristus!

Romerne 8:30
og dem som han forut bestemte, dem har han også kalt; og dem som han kalte, dem har han også rettferdiggjort; og dem som han rettferdiggjorde, dem har han også herliggjort.

Romerne 11:29
for sine nådegaver og sitt kall angrer Gud ikke på.

1 Korintierne 1:2
- til den Guds menighet som er i Korint, helligede i Kristus Jesus, kalte, hellige, tillikemed alle dem som på ethvert sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn, deres og vår:

1 Korintierne 1:9
Gud er trofast, han ved hvem I blev kalt til samfund med hans Sønn, Jesus Kristus, vår Herre.

1 Korintierne 1:24
men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom.

2 Korintierne 4:15
For det skjer alt sammen for eders skyld, forat nåden kan utbrede sig til dess flere og virke rikelig takksigelse til Guds ære.

Galaterne 1:6
Jeg undrer mig over at I så snart vender eder bort fra ham som kalte eder ved Kristi nåde, til et annet evangelium,

Galaterne 1:15
Men da han som utvalgte mig fra mors liv og kalte mig ved sin nåde,

Galaterne 5:8
Denne overtalelse kommer ikke fra ham som kalte eder.

Efeserne 1:9
idet han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet efter sitt frie råd, som han fattet hos sig selv

Efeserne 1:11
han i hvem vi også har fått arvelodd, efterat vi forut var bestemt til det efter hans forsett som virker alt efter sin viljes råd,

Efeserne 3:11
efter det forsett fra evige tider som han fullførte i Kristus Jesus, vår Herre,

Efeserne 4:1
Jeg formaner eder altså, jeg, den fangne i Herren, at I vandrer så som verdig er for det kall som I er kalt med,

Filippenserne 3:14
Men ett gjør jeg: idet jeg glemmer det som er bak, og strekker mig ut efter det som er foran, jager jeg mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus.

Hebreerne 9:15
Og derfor er han mellemmann for en ny pakt, forat de kalte skal få den evige arv som var lovt, efterat en død har funnet sted til forløsning fra overtredelsene under den første pakt.

1 Peters 2:9
Men I er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, forat I skal forkynne hans dyder som kalte eder fra mørke til sitt underfulle lys,

1 Peters 3:9
så I ikke gjengjelder ondt med ondt eller skjellsord med skjellsord, men tvert imot velsigner; for dertil blev I kalt, at I skal arve velsignelse.

Romerne 8:27
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden