Jakobs 2:5
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Hør dog, mine elskede brødre: Har ikke Gud utvalgt dem som er fattige på verdens gods, til å være rike i troen og arvinger til det rike han har lovt dem som elsker ham?

Dansk (1917 / 1931)
Hører, mine elskede Brødre! Har Gud ikke udvalgt de for Verden fattige til at være rige i Tro og Arvinger til det Rige, som han har forjættet dem, der elske ham?

Svenska (1917)
Hören, mina älskade bröder: Har icke Gud utvald just dem som i världens ögon äro fattiga till att bliva rika i tro, och att få till arvedel det rike han har lovat åt dem som älska honom?

King James Bible
Hearken, my beloved brethren, Hath not God chosen the poor of this world rich in faith, and heirs of the kingdom which he hath promised to them that love him?

English Revised Version
Hearken, my beloved brethren; did not God choose them that are poor as to the world to be rich in faith, and heirs of the kingdom which he promised to them that love him?
Bibelen Kunnskap Treasury

Hearken.

Dommernes 9:7
Da Jotam fikk vite dette, gikk han op på toppen av Gerisim-fjellet; der stod han og ropte høit og sa til dem: Hør på mig, I Sikems menn! Så skal Gud høre på eder.

1 Kongebok 22:28
Mika sa: Kommer du uskadd hjem igjen, så har Herren ikke talt gjennem mig. Og han sa: Hør dette, I folk alle sammen!

Jobs 34:10
Derfor, I forstandige, hør på mig! Det være langt fra Gud å gjøre noget syndig og fra den Allmektige å være urettferdig!

Jobs 38:14
Jorden tar da form likesom ler under seglet, og tingene treder frem som et klædebon,

Salomos Ordsprog 7:24
Så hør nu på mig, barn, og akt på min munns ord!

Salomos Ordsprog 8:32
Og nu, barn, hør på mig! Salige er de som følger mine veier.

Markus 7:14
Og han kalte atter folket til sig og sa til dem: Hør på mig alle, og forstå hvad jeg sier!

Apostlenes-gjerninge 7:2
Han svarte: Brødre og fedre! Hør på mig: Herlighetens Gud åpenbarte sig for vår far Abraham mens han var i Mesopotamia, før han hadde bosatt sig i Karan,

Hath not.

Jakobs 1:9
Men den ringe bror rose sig av sin høihet,

Esaias 14:32
Hvad skal vi da svare hedningefolkets sendebud? - At Herren har grunnfestet Sion, og at der finner de ly de elendige i hans folk.

Esaias 29:19
Og de saktmodige skal glede sig enn mere i Herren, og de fattige blandt menneskene skal fryde sig i Israels Hellige;

Sefanias 3:12
Men jeg vil levne hos dig et bøiet og ringe folk*, og de skal ta sin tilflukt til Herrens navn.

Sakarias 11:7,11
Så røktet jeg slaktefårene, endog de usleste av fårene; og jeg tok mig to staver, den ene kalte jeg liflighet, og den andre kalte jeg bånd*, og jeg røktet fårene,…

Matteus 11:5
blinde ser og halte går, spedalske renses og døve hører og døde står op, og evangeliet forkynnes for fattige;

Lukas 6:20
Og han løftet sine øine på sine disipler og sa: Salige er I fattige; for Guds rike er eders.

Lukas 9:57,58
Og det skjedde mens de vandret på veien, da sa en til ham: Jeg vil følge dig hvorhen du går. …

Lukas 16:22,25
Men det skjedde at den fattige døde, og at han blev båret bort av engler i Abrahams skjød; men også den rike døde og blev begravet. …

Johannes 7:48
Har vel nogen av rådsherrene trodd på ham, eller nogen av fariseerne?

1 Korintierne 1:26-28
For legg merke til eders kall, brødre, at ikke mange vise efter kjødet blev kalt, ikke mange mektige, ikke mange høibårne; …

2 Korintierne 8:9
For I kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for eders skyld blev fattig da han var rik, forat I ved hans fattigdom skulde bli rike.

rich.

Salomos Ordsprog 8:17-21
Jeg elsker dem som elsker mig, og de som søker mig, skal finne mig.…

Lukas 12:21
Således er det med den som samler sig skatter og ikke er rik i Gud.

1 Korintierne 3:21-23
Derfor rose ingen sig av mennesker! for alt hører eder til, …

2 Korintierne 4:15
For det skjer alt sammen for eders skyld, forat nåden kan utbrede sig til dess flere og virke rikelig takksigelse til Guds ære.

2 Korintierne 6:10
som bedrøvede, men alltid glade, som fattige, som dog gjør mange rike, som de som intet har og dog eier alt.

Efeserne 1:18
og gi eders hjerte oplyste øine, så I kan forstå hvilket håp det er han har kalt eder til, og hvor rik på herlighet hans arv er iblandt de hellige,

Efeserne 3:8
Mig, den aller ringeste av alle hellige, blev denne nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom,

1 Timoteus 6:18
at de skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, gavmilde, godgjørende,

Hebreerne 11:26
og aktet Kristi vanære for en større rikdom enn Egyptens skatter; for han så frem til lønnen.

Apenbaring 2:9
Jeg vet om din trengsel og din fattigdom - men du er rik - og spotten fra dem som sier de er jøder, og ikke er det, men er Satans synagoge.

Apenbaring 3:18
så råder jeg dig at du kjøper av mig gull, glødet i ild, forat du kan bli rik, og hvite klær, forat du kan klæ dig i dem og din nakenhets skam ikke skal bli åpenbaret, og øiensalve til å salve dine øine med, forat du kan se!

Apenbaring 21:7
Den som seirer, skal arve alle ting, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn.

heirs.

Matteus 5:3
Salige er de fattige i ånden; for himlenes rike er deres.

Matteus 25:34
Da skal kongen si til dem ved sin høire side: Kom hit, I min Faders velsignede! arv det rike som er beredt eder fra verdens grunnvoll blev lagt!

Lukas 12:32
Frykt ikke, du lille hjord! for det har behaget eders Fader å gi eder riket.

Lukas 22:29
og jeg tilsier eder riket, likesom min Fader har tilsagt mig det,

Romerne 8:17
men er vi barn, da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, såfremt vi lider med ham, forat vi også skal herliggjøres med ham.

1 Tessalonikerne 2:12
og bad eder inderlig å vandre verdig for Gud, som har kalt eder til sitt rike og sin herlighet.

2 Tessalonikerne 1:5
- et varsel om Guds rettferdige dom - forat I skal finnes verdige til Guds rike, det som I og lider for,

2 Timoteus 4:8,18
Så ligger da rettferdighetens krans rede for mig, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi mig på hin dag, dog ikke mig alene, men alle som har elsket hans åpenbarelse. …

1 Peters 1:4
til en uforgjengelig og usmittet og uvisnelig arv, som er gjemt i himlene for eder,

2 Peters 1:11
for på denne måte skal det rikelig gis eder inngang i vår Herre og frelser Jesu Kristi evige rike.

the.

Jakobs 1:12
Salig er den mann som holder ut i fristelse; for når han har stått sin prøve, skal han få livsens krone, som Gud har lovt dem som elsker ham.

2 Mosebok 20:6
og som gjør miskunnhet mot tusen ledd, mot dem som elsker mig og holder mine bud.

1 Samuels 2:30
Derfor lyder ordet fra Herren, Israels Gud: Vel har jeg sagt: Ditt hus og din fars hus skal ferdes for mitt åsyn til evig tid. Men nu lyder Herrens ord: Det være langt fra mig! Dem som ærer mig, vil jeg ære, og de som ringeakter mig, skal bli til skamme.

Salomos Ordsprog 8:17
Jeg elsker dem som elsker mig, og de som søker mig, skal finne mig.

Matteus 5:3
Salige er de fattige i ånden; for himlenes rike er deres.

Lukas 6:20
Og han løftet sine øine på sine disipler og sa: Salige er I fattige; for Guds rike er eders.

Lukas 12:32
Frykt ikke, du lille hjord! for det har behaget eders Fader å gi eder riket.

1 Korintierne 2:9
men, som skrevet er: Hvad øie ikke så og øre ikke hørte, og hvad ikke opkom i noget menneskes hjerte, hvad Gud har beredt for dem som elsker ham.

2 Timoteus 4:8
Så ligger da rettferdighetens krans rede for mig, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi mig på hin dag, dog ikke mig alene, men alle som har elsket hans åpenbarelse.

Lenker
Jakobs 2:5 InterlineærtJakobs 2:5 flerspråkligSantiago 2:5 SpanskJacques 2:5 FranskJakobus 2:5 TyskeJakobs 2:5 ChineseJames 2:5 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Jakobs 2
4gjør I da ikke forskjell hos eder selv og er blitt dommere med onde tanker? 5Hør dog, mine elskede brødre: Har ikke Gud utvalgt dem som er fattige på verdens gods, til å være rike i troen og arvinger til det rike han har lovt dem som elsker ham? 6Men I har vanæret den fattige. Er det ikke de rike som underkuer eder, og som drar eder for domstolene? …
Kryssreferanser
1 Samuels 2:8
han reiser den ringe av støvet, løfter den fattige av skarnet for å sette ham hos fyrster og gi ham et ærefullt sete; for Herren hører jordens støtter til, og på dem har han bygget jorderike.

Jobs 34:19
Gud tar jo ikke parti for fyrster og akter ikke en rik høiere enn en fattig? De er jo alle hans henders verk.

Salomos Ordsprog 13:7
Den ene ter sig som en rik mann og har dog slett ingen ting, og den andre ter sig som en fattig mann og har dog meget gods.

Esaias 14:32
Hvad skal vi da svare hedningefolkets sendebud? - At Herren har grunnfestet Sion, og at der finner de ly de elendige i hans folk.

Esaias 29:19
Og de saktmodige skal glede sig enn mere i Herren, og de fattige blandt menneskene skal fryde sig i Israels Hellige;

Matteus 5:3
Salige er de fattige i ånden; for himlenes rike er deres.

Matteus 25:34
Da skal kongen si til dem ved sin høire side: Kom hit, I min Faders velsignede! arv det rike som er beredt eder fra verdens grunnvoll blev lagt!

Lukas 12:21
Således er det med den som samler sig skatter og ikke er rik i Gud.

1 Korintierne 1:27
men det som er dårlig i verden, det utvalgte Gud sig for å gjøre de vise til skamme, og det som er svakt i verden, det utvalgte Gud sig for å gjøre det sterke til skamme,

Jakobs 1:12
Salig er den mann som holder ut i fristelse; for når han har stått sin prøve, skal han få livsens krone, som Gud har lovt dem som elsker ham.

Jakobs 1:16
Far ikke vill, mine elskede brødre!

Jakobs 1:19
I vet det jo, mine elskede brødre! Men hvert menneske være snar til å høre, sen til å tale, sen til vrede;

Apenbaring 2:9
Jeg vet om din trengsel og din fattigdom - men du er rik - og spotten fra dem som sier de er jøder, og ikke er det, men er Satans synagoge.

Jakobs 2:4
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden