Matteus 5:3
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Salige er de fattige i ånden; for himlenes rike er deres.

Dansk (1917 / 1931)
»Salige ere de fattige i Aanden, thi Himmeriges Rige er deres.

Svenska (1917)
»Saliga äro de som äro fattiga i anden, ty dem hör himmelriket till.

King James Bible
Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven.

English Revised Version
Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven.
Bibelen Kunnskap Treasury

blessed.

Matteus 5:4-11
Salige er de som sørger; for de skal trøstes. …

Matteus 11:6
og salig er den som ikke tar anstøt av mig.

Matteus 13:16
Men salige er eders øine fordi de ser, og eders ører fordi de hører.

Matteus 24:46
Salig er den tjener som hans husbond finner å gjøre så når han kommer.

Salmenes 1:1
Salig er den mann som ikke vandrer i ugudeliges råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete,

Salmenes 2:12
Kyss* Sønnen, forat han ikke skal bli vred, og I gå til grunne på veien! For snart kunde hans vrede optendes. Salige er alle de som tar sin tilflukt til ham**.

Salmenes 32:1,2
Av David; en læresalme. Salig er den hvis overtredelse er forlatt, hvis synd er skjult. …

Salmenes 41:1
Til sangmesteren; en salme av David. (2) Salig er den som akter på den elendige; på den onde dag skal Herren frelse ham.

Salmenes 84:12
Herre, hærskarenes Gud, salig er det menneske som setter sin lit til dig.

Salmenes 112:1
Halleluja! Salig er den mann som frykter Herren, som har sin store lyst i hans bud.

Salmenes 119:1,2
Salige er de hvis vei er ulastelig, som vandrer i Herrens lov. …

Salmenes 128:1
En sang ved festreisene. Lykksalig er hver den som frykter Herren, som vandrer på hans veier.

Salmenes 146:5
Salig er den hvis hjelp er Jakobs Gud, hvis håp står til Herren, hans Gud,

Salomos Ordsprog 8:32
Og nu, barn, hør på mig! Salige er de som følger mine veier.

Esaias 30:18
Og derfor bier Herren med å være eder nådig, og derfor holder han sig langt borte i det høie med sin barmhjertighet mot eder; for Herren er en dommens Gud; salige er alle de som bier på ham.

Lukas 6:20,21
Og han løftet sine øine på sine disipler og sa: Salige er I fattige; for Guds rike er eders. …

*etc:

Lukas 11:28
Men han sa: Ja, salige er de som hører Guds ord og bevarer det.

Johannes 20:29
Jesus sier til ham: Fordi du har sett mig, tror du; salige er de som ikke ser og dog tror.

Romerne 4:6-9
Således priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger: …

Jakobs 1:12
Salig er den mann som holder ut i fristelse; for når han har stått sin prøve, skal han få livsens krone, som Gud har lovt dem som elsker ham.

Apenbaring 19:9
Og han sier til mig: Skriv: Salige er de som er innbudt til Lammets bryllups-nattverd! Og han sier til mig: Dette er Guds sanne ord.

Apenbaring 22:14
Salige er de som tvetter sine kjortler, så de må få rett til livsens tre og gjennem portene komme inn i staden.

the poor.

Matteus 11:25
På den tid tok Jesus til orde og sa: Jeg priser dig, Fader, himmelens og jordens herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, og åpenbaret det for de umyndige;

Matteus 18:1-3
I samme stund kom disiplene til Jesus og sa: Hvem er den største i himlenes rike? …

3 Mosebok 26:41,42
- derfor stod også jeg dem imot og førte dem inn i deres fienders land - ja, da skal deres uomskårne hjerte ydmyke sig, og de skal bøte for sin misgjerning.…

5 Mosebok 8:2
Og du skal komme i hu hele den vei Herren din Gud har ført dig på i disse firti år i ørkenen for å ydmyke dig og prøve dig og for å kjenne hvad som var i ditt hjerte, om du vilde ta vare på hans bud eller ikke.

2 Krønikebok 7:14
og så mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker sig og beder og søker mitt åsyn og vender om fra sine onde veier, så vil jeg høre fra himmelen og forlate deres synd og læge deres land.

2 Krønikebok 33:12,19,23
Men da han var stedt i nød, bønnfalt han Herren sin Gud og ydmyket sig dypt for sine fedres Guds åsyn. …

2 Krønikebok 34:27
Fordi ditt hjerte blev bløtt, og du ydmyket dig for Guds åsyn da du hørte hans ord mot dette sted og dets innbyggere - fordi du ydmyket dig for mitt åsyn og sønderrev dine klær og gråt for mitt åsyn, så har også jeg hørt, sier Herren.

Jobs 42:6
Derfor kaller jeg alt tilbake og angrer i støv og aske.

Salmenes 34:18
Herren er nær hos dem som har et sønderbrutt hjerte, og han frelser dem som har en sønderknust ånd.

Salmenes 51:17
Offere for Gud er en sønderbrutt ånd, et sønderbrutt og sønderknust hjerte vil du, Gud, ikke forakte.

Salomos Ordsprog 16:19
Det er bedre å være ydmyk sammen med dem som er i nød, enn å dele bytte med de overmodige.

Salomos Ordsprog 29:23
Et menneskes stolthet fører ham til fall, men den ydmyke vinner ære.

Esaias 57:15
For så sier den Høie, den Ophøiede, han som troner evindelig, og hvis navn er hellig: I det høie og hellige bor jeg, og hos den som er sønderknust og nedbøiet i ånden, for å gjenoplive de nedbøiedes ånd og gjøre de sønderknustes hjerte levende.

Esaias 61:1
Herrens, Israels Guds Ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig til å forkynne et godt budskap for de saktmodige; han har sendt mig til å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangne og løslatelse for de bundne,

Esaias 66:2
Alt dette har jo min hånd gjort, og således blev alt dette til, sier Herren. Men den jeg vil se til, det er den elendige, og den som har en sønderbrutt ånd og er forferdet over mitt ord.

Jeremias 31:18-20
Jeg har hørt Efra'im klage: Du har tuktet mig, ja, jeg blev tuktet som en utemmet kalv; omvend mig du, så blir jeg omvendt, du er jo Herren min Gud. …

Daniel 5:21,22
Han blev utstøtt fra menneskenes barn, og hans hjerte blev likt dyrenes, og hos villeslene var hans bolig; urter måtte han ete likesom oksene, og av himmelens dugg blev hans legeme vætet, inntil han sannet at den høieste Gud råder over kongedømmet blandt menneskene og setter den han vil, til å styre. …

Mika 6:8
Han har åpenbaret dig, menneske, hvad godt er; og hvad krever Herren av dig uten at du skal gjøre rett og gjerne vise kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud?

Lukas 4:18
Herrens Ånd er over mig, fordi han salvet mig til å forkynne evangeliet for fattige; han har utsendt mig for å forkynne fanger at de skal få frihet, og blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte i frihet,

Lukas 6:20
Og han løftet sine øine på sine disipler og sa: Salige er I fattige; for Guds rike er eders.

Lukas 18:14
Jeg sier eder: Denne gikk rettferdiggjort ned til sitt hus fremfor den andre; for hver den sig selv ophøier, skal fornedres, og den sig selv fornedrer, skal ophøies.

Jakobs 1:10
og den rike av sin ringhet; for han skal forgå som blomst på gress;

Jakobs 4:9,10
Kjenn eders nød og sørg og gråt! Eders latter vende sig til sorg, og gleden til bedrøvelse! …

for.

Matteus 3:2
og sa: Omvend eder; for himlenes rike er kommet nær!

Matteus 8:11
Men jeg sier eder at mange skal komme fra øst og vest og sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob i himlenes rike;

Markus 10:14
Men da Jesus så det, blev han vred og sa til dem: La de små barn komme til mig, hindre dem ikke! for Guds rike hører sådanne til.

Jakobs 2:5
Hør dog, mine elskede brødre: Har ikke Gud utvalgt dem som er fattige på verdens gods, til å være rike i troen og arvinger til det rike han har lovt dem som elsker ham?

Lenker
Matteus 5:3 InterlineærtMatteus 5:3 flerspråkligMateo 5:3 SpanskMatthieu 5:3 FranskMatthaeus 5:3 TyskeMatteus 5:3 ChineseMatthew 5:3 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Matteus 5
3Salige er de fattige i ånden; for himlenes rike er deres. 4Salige er de som sørger; for de skal trøstes. …
Kryssreferanser
Esaias 66:2
Alt dette har jo min hånd gjort, og således blev alt dette til, sier Herren. Men den jeg vil se til, det er den elendige, og den som har en sønderbrutt ånd og er forferdet over mitt ord.

Matteus 5:10
Salige er de som er forfulgt for rettferdighets skyld; for himlenes rike er deres.

Matteus 19:14
Men Jesus sa: La de små barn være og hindre dem ikke fra å komme til mig! for himlenes rike hører sådanne til.

Matteus 25:34
Da skal kongen si til dem ved sin høire side: Kom hit, I min Faders velsignede! arv det rike som er beredt eder fra verdens grunnvoll blev lagt!

Markus 10:14
Men da Jesus så det, blev han vred og sa til dem: La de små barn komme til mig, hindre dem ikke! for Guds rike hører sådanne til.

Lukas 6:20
Og han løftet sine øine på sine disipler og sa: Salige er I fattige; for Guds rike er eders.

Lukas 22:29
og jeg tilsier eder riket, likesom min Fader har tilsagt mig det,

Lukas 22:30
så I skal ete og drikke ved mitt bord i mitt rike, og sitte på troner og dømme Israels tolv stammer.

Jakobs 2:5
Hør dog, mine elskede brødre: Har ikke Gud utvalgt dem som er fattige på verdens gods, til å være rike i troen og arvinger til det rike han har lovt dem som elsker ham?

Apenbaring 3:17
Fordi du sier: Jeg er rik og har overflod og fattes intet, og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken,

Matteus 5:2
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden