Esaias 30:18
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Og derfor bier Herren med å være eder nådig, og derfor holder han sig langt borte i det høie med sin barmhjertighet mot eder; for Herren er en dommens Gud; salige er alle de som bier på ham.

Dansk (1917 / 1931)
Derfor længes HERREN efter at vise eder Naade, derfor staar han op for at forbarme sig over eder. Thi Rettens Gud er HERREN; salige alle, der længes efter ham!

Svenska (1917)
Ja, därför väntar HERREN, till dess att han kan vara eder nådig; därför tronar han i höghet, till dess att han kan förbarma sig över eder. Ty en domens Gud är HERREN; saliga äro alla de som vänta efter honom.

King James Bible
And therefore will the LORD wait, that he may be gracious unto you, and therefore will he be exalted, that he may have mercy upon you: for the LORD is a God of judgment: blessed are all they that wait for him.

English Revised Version
And therefore will the LORD wait, that he may be gracious unto you, and therefore will he be exalted, that he may have mercy upon you: for the LORD is a God of judgment; blessed are all they that wait for him.
Bibelen Kunnskap Treasury

therefore

Esaias 55:8
For mine tanker er ikke eders tanker, og eders veier er ikke mine veier, sier Herren;

2 Mosebok 34:6
Og Herren gikk forbi hans ansikt og ropte: Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunnhet og sannhet;

Hoseas 2:14
Se, derfor vil jeg lokke henne og føre henne ut i ørkenen og tale vennlig til henne,

Romerne 5:20
Men loven kom til forat fallet skulde bli stort; men hvor synden blev stor, blev nåden enda større,

Romerne 9:15-18
for til Moses sier han: Jeg vil miskunne mig over den som jeg miskunner mig over, og ynkes over den som Jeg ynkes over. …

wait

Esaias 18:4
For så sa Herren til mig: Jeg vil være stille og se til i min bolig når heten brenner på en solskinnsdag, når skyen dugger i høstens hete.

Esaias 57:17,18
For Israels syndige begjærlighets skyld blev jeg vred og slo ham, jeg skjulte mitt åsyn og var vred, og han gikk bortvendt på sitt hjertes vei. …

Jeremias 31:18-20
Jeg har hørt Efra'im klage: Du har tuktet mig, ja, jeg blev tuktet som en utemmet kalv; omvend mig du, så blir jeg omvendt, du er jo Herren min Gud. …

Hoseas 5:15
Jeg vil gå min vei, jeg vil vende tilbake til mitt sted, inntil de erkjenner sig skyldige og søker mitt åsyn; i sin trengsel skal de lete efter mig.

Hoseas 6:1,2
Kom, la oss vende om til Herren! For det er han som har sønderrevet, men han vil også læge oss; han slo, men han vil også forbinde oss. …

Hoseas 11:8,9
Hvorledes skal jeg kunne gi dig op, Efra'im, gi dig til pris, Israel? Hvorledes skal jeg kunne gi dig op som Adma, gjøre med dig som med Sebo'im? Mitt hjerte vender sig i mig, all min medynk våkner. …

Jonas 3:4-10
Og Jonas gikk en dagsreise inn i byen og ropte: Om firti dager skal Ninive bli omstyrtet. …

Matteus 15:22-28
Og se, en kananeisk kvinne kom fra de landemerker og ropte: Herre, du Davids sønn! miskunn dig over mig! min datter plages ille av en ond ånd. …

Lukas 15:20
Og han stod op og kom til sin far. Men da han ennu var langt borte, så hans far ham, og han ynkedes inderlig, og løp til og falt ham om halsen og kysset ham.

Romerne 9:22
Men om nu Gud, skjønt han vilde vise sin vrede og kunngjøre sin makt, dog i stort langmod tålte vredens kar, som var dannet til undergang,

2 Peters 3:9,15
Herren er ikke sen med løftet, således som nogen akter det for senhet, men han har langmodighet med eder, da han ikke vil at nogen skal fortapes, men at alle skal komme til omvendelse. …

will he be

Esaias 33:10-12
Nu vil jeg stå op, sier Herren, nu vil jeg reise mig, nu vil jeg ikke lenger bli sittende. …

Salmenes 46:10,11
Hold op og kjenn at jeg er Gud! Jeg er ophøiet iblandt folkene, ophøiet på jorden. …

Salmenes 76:5-10
Mennene med det sterke hjerte er blitt et rov; de sover sin søvn, og ingen av de veldige menn fant sine hender. …

Lukas 24:26,27
Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet? …

Apostlenes-gjerninge 2:33-39
Efterat han nu er ophøiet ved Guds høire hånd og av sin Fader har fått den Hellige Ånd, som var lovt, så utgjød han dette som I både ser og hører. …

Apostlenes-gjerninge 5:31
ham ophøiet Gud ved sin høire hånd til høvding og frelser, for å gi Israel omvendelse og syndenes forlatelse.

Efeserne 1:6,20-23
til pris for sin nådes herlighet, som han gav oss i den elskede, …

for the Lord

Esaias 33:5
Ophøiet er Herren, for han bor i det høie; han fyller Sion med rett og rettferdighet.

Esaias 42:1-4
Se min tjener, som jeg støtter, min utvalgte, som min sjel har velbehag i! Jeg legger min Ånd på ham, han skal føre rett* ut til hedningefolkene.…

5 Mosebok 32:4
Klippen! - fullkomment er hans verk, for rettferd er alle hans veier; en trofast Gud, uten svik, rettferdig og rettvis er han.

1 Samuels 2:3
Tal ikke så mange høie ord, la ikke frekke ord gå ut av eders munn! For en allvitende Gud er Herren, og av ham veies gjerninger.

Jobs 35:14
Også når du sier at du ikke ser ham, så ser han nok din sak, og du må bie på ham.

Salmenes 99:4
Og i sin styrke elsker kongen rettferd; du har grunnfestet rettvishet, du har gjort rett og rettferdighet i Jakob.

Jeremias 10:24,25
Tukt mig, Herre, men med måte, ikke i din vrede, forat du ikke skal gjøre mig liten og arm! …

Mika 7:18-20
Hvem er en Gud som du, en Gud som tar bort misgjerning og går overtredelse forbi for dem som er tilbake av hans arv? Han holder ikke til evig tid fast ved sin vrede, for han har lyst til miskunnhet. …

Malakias 2:17
I har trettet Herren med eders ord, og I sier: Hvorledes har vi trettet ham? Ved å si: Hver den som gjør ondt, er god i Herrens øine, og i sådanne har han velbehag, eller: Hvor er Gud, han som dømmer?

Romerne 2:2-10
men vi vet at Guds dom, som sannhet byder, er over dem som gjør slikt. …

Efeserne 1:8
som han rikelig gav oss i og med all visdom og forstand,

blessed

Esaias 8:17
Jeg vil bie efter Herren, som nu skjuler sitt åsyn for Jakobs hus; jeg vil vente på ham.

Esaias 25:9
På den tid skal de si: Se, der er vår Gud, han som vi ventet skulde frelse oss, dette er Herren som vi ventet på; la oss fryde og glede oss i hans frelse!

Esaias 26:7,8
Den rettferdiges sti er jevn; du jevner den rettferdiges vei. …

Esaias 40:31
Men de som venter på Herren, får ny kraft, løfter vingene som ørner; de løper og blir ikke trette, de går og blir ikke mødige.

Salmenes 2:12
Kyss* Sønnen, forat han ikke skal bli vred, og I gå til grunne på veien! For snart kunde hans vrede optendes. Salige er alle de som tar sin tilflukt til ham**.

Salmenes 27:14
Bi på Herren, vær ved godt mot, og ditt hjerte være sterkt, ja, bi på Herren!

Salmenes 28:6,7
Lovet være Herren, fordi han har hørt mine inderlige bønners røst! …

Salmenes 34:8
Smak og se at Herren er god! Salig er den mann som tar sin tilflukt til ham.

Salmenes 40:1-3
Til sangmesteren; av David; en salme. (2) Jeg bidde på Herren; da bøide han sig til mig og hørte mitt rop. …

Salmenes 62:1,2,5-8
Til sangmesteren, for Jedutun; en salme av David. (2) Bare i håp til Gud er min sjel stille; fra ham kommer min frelse. …

Salmenes 84:12
Herre, hærskarenes Gud, salig er det menneske som setter sin lit til dig.

Salomos Ordsprog 16:20
Den som akter på ordet, skal finne lykke, og den som setter sin lit til Herren, er salig.

Jeremias 17:7
Velsignet er den mann som stoler på Herren, og hvis tillit Herren er.

Klagesangene 3:25,26
Herren er god mot dem som bier efter ham, mot den sjel som søker ham. …

Mika 7:7-9
Men jeg vil skue ut efter Herren, bie på min frelses Gud; min Gud vil høre mig. …

Lukas 2:25
Og se, det var en mann i Jerusalem ved navn Simeon, og denne mann var rettferdig og gudfryktig og ventet på Israels trøst; og den Hellige Ånd var over ham,

Romerne 8:25-28
Men dersom vi håper det vi ikke ser, da stunder vi efter det med tålmod. …

Jakobs 5:11
Se, vi priser dem salige som lider tålmodig. I har hørt om Jobs tålmod og sett den utgang som Herren gjorde; for Herren er overmåte miskunnelig og barmhjertig.

Lenker
Esaias 30:18 InterlineærtEsaias 30:18 flerspråkligIsaías 30:18 SpanskÉsaïe 30:18 FranskJesaja 30:18 TyskeEsaias 30:18 ChineseIsaiah 30:18 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Esaias 30
18Og derfor bier Herren med å være eder nådig, og derfor holder han sig langt borte i det høie med sin barmhjertighet mot eder; for Herren er en dommens Gud; salige er alle de som bier på ham. 19For du folk som bor på Sion, i Jerusalem, du skal ikke bli ved å gråte; han vil være dig nådig når du roper; når han hører det, svarer han dig. …
Kryssreferanser
2 Peters 3:9
Herren er ikke sen med løftet, således som nogen akter det for senhet, men han har langmodighet med eder, da han ikke vil at nogen skal fortapes, men at alle skal komme til omvendelse.

2 Peters 3:15
og akt vår Herres langmodighet for frelse, således som og vår elskede bror Paulus har skrevet til eder efter den visdom som er ham gitt,

Esaias 2:11
Menneskets stolte øine blir ydmyket, og mennenes stolthet blir bøiet, og Herren alene er høi på den dag.

Esaias 2:17
Og menneskets overmot blir bøiet, og mennenes stolthet blir ydmyket, og Herren alene er høi på den dag.

Esaias 5:16
Og høi blir Herren, hærskarenes Gud, ved dommen, og den hellige Gud viser sig hellig ved rettferdighet.

Esaias 8:17
Jeg vil bie efter Herren, som nu skjuler sitt åsyn for Jakobs hus; jeg vil vente på ham.

Esaias 25:9
På den tid skal de si: Se, der er vår Gud, han som vi ventet skulde frelse oss, dette er Herren som vi ventet på; la oss fryde og glede oss i hans frelse!

Esaias 26:8
På dine dommers vei, Herre, ventet vi dig også; til ditt navn og ditt minne stod vår sjels attrå.

Esaias 28:17
Og jeg vil gjøre rett til målesnor og rettferdighet til lodd, og hagl skal rive bort løgnens tilflukt, og skjulet skal vannene skylle bort.

Esaias 33:2
Herre, vær oss nådig! På dig bier vi; vær vår arm hver morgen, ja vår frelse i nødens tid!

Esaias 33:5
Ophøiet er Herren, for han bor i det høie; han fyller Sion med rett og rettferdighet.

Esaias 42:14
Jeg har tidd fra eldgammel tid, jeg talte ikke, jeg holdt mig tilbake. Nu vil jeg skrike som den fødende kvinne, jeg vil puste og fnyse.

Esaias 42:16
Og jeg vil føre blinde på en vei de ikke kjenner; på stier de ikke kjenner, vil jeg la dem ferdes; jeg vil gjøre mørke steder for deres åsyn til lys og bakker til sletteland. Dette er de ting jeg vil gjøre, jeg vil visselig ikke la det være.

Esaias 48:9
For mitt navns skyld er jeg langmodig, og for min æres skyld legger jeg bånd på mig og skåner dig, så du ikke skal bli utryddet.

Esaias 61:8
for jeg, Herren, elsker rett og hater urettferdig rov, og trofast vil jeg gi dem deres lønn, og en evig pakt vil jeg gjøre med dem.

Esaias 64:4
Du kommer dem i møte som gjør rettferdighet med glede, dem som kommer dig i hu på dine veier. Se, du vrededes, og vi syndet; således var det med oss fra gammel tid, og kunde vi da bli frelst?

Jeremias 42:7
Ti dager efter kom Herrens ord til Jeremias.

Daniel 12:12
Salig er den som bier og når frem til tusen, tre hundre og fem og tretti dager.

Hoseas 1:7
men over Judas hus vil jeg miskunne mig, og jeg vil frelse dem ved Herren deres Gud; jeg vil ikke frelse dem ved bue eller sverd eller krig, ved hester eller ryttere.

Jonas 3:10
Da nu Gud så det de gjorde, at de vendte om fra sin onde vei, angret han det onde han hadde sagt han vilde gjøre mot dem, og han gjorde det ikke.

Esaias 30:17
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden