Hoseas 5:15
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Jeg vil gå min vei, jeg vil vende tilbake til mitt sted, inntil de erkjenner sig skyldige og søker mitt åsyn; i sin trengsel skal de lete efter mig.

Dansk (1917 / 1931)
Jeg gaar til mit sted igen, indtil de bøder for Skylden og søger frem for mit Aasyn, søger mig i deres Trængsel.

Svenska (1917)
Jag vill gå min väg, tillbaka till min boning, till dess att de hava fått lida vad de hava förskyllt och begynna söka mitt ansikte.

King James Bible
I will go and return to my place, till they acknowledge their offence, and seek my face: in their affliction they will seek me early.

English Revised Version
I will go and return to my place, till they acknowledge their offence, and seek my face: in their affliction they will seek me earnestly.
Bibelen Kunnskap Treasury

return.

Hoseas 5:6
Med sine får og okser skal de gå for å søke Herren, men ikke finne ham; han har dradd sig bort fra dem.

2 Mosebok 25:21,22
Så skal du sette nådestolen ovenpå arken, og i arken skal du legge vidnesbyrdet, som jeg vil gi dig. …

1 Kongebok 8:10-13
Så skjedde det at da prestene gikk ut av helligdommen, da fylte skyen Herrens hus. …

Salmenes 132:14
Dette er mitt hvilested til evig tid; her vil jeg bo, fordi jeg har attrådd det.

Esaias 26:21
For se, Herren går ut fra sitt sted for å hjemsøke jordboerne for deres misgjerning, og jorden skal la det blod som er utøst på den, komme for dagen og ikke mere dekke sine drepte.

Esekiel 8:6
Og han sa til mig: Menneskesønn! Ser du hvad disse gjør? Store vederstyggeligheter er det Israels hus her gjør, så jeg må dra langt bort fra min helligdom; men du skal ennu få se flere store vederstyggeligheter.

Esekiel 10:4
Og Herrens herlighet hevet sig op fra kjerubene og flyttet sig til husets dørtreskel, og huset fyltes av skyen, og forgården blev full av glansen fra Herrens herlighet.

Esekiel 11:23
Og Herrens herlighet steg op fra staden, og den blev stående på det berg som er østenfor staden.

Mika 1:3
For se, Herren går ut fra sin bolig; han stiger ned og farer frem over jordens høider.

till.

Hoseas 14:1-3
Vend om, Israel, til Herren din Gud! For du er falt ved din misgjerning. …

3 Mosebok 26:40-42
Da skal de bekjenne sin misgjerning og sine fedres misgjerning, som de gjorde i sin troløshet mot mig, og bekjenne at de stod mig imot …

5 Mosebok 4:29-31
Der skal I søke Herren din Gud, og du skal finne ham når du søker ham av alt ditt hjerte og av all din sjel. …

5 Mosebok 30:1-3
Når da alle disse ting kommer over dig, velsignelsen og forbannelsen som jeg har forelagt dig, og du tar det til hjerte ute blandt alle de folk som Herren din Gud har drevet dig bort til, …

1 Kongebok 8:47,48
men de så tar sig det til hjerte i det land hvor de holdes fanget, og omvender sig og bønnfaller dig om nåde i deres land som holder dem fanget, og sier: Vi har syndet og gjort ille, vi har vært ugudelige, …

2 Krønikebok 6:36,37
Når de synder mot dig - for det er intet menneske som ikke synder - og du vredes på dem og gir dem i fiendens vold, og de som tar dem til fange, fører dem bort til et annet land, fjernt eller nær, …

2 Krønikebok 7:14
og så mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker sig og beder og søker mitt åsyn og vender om fra sine onde veier, så vil jeg høre fra himmelen og forlate deres synd og læge deres land.

Nehemias 1:8,9
Kom i hu det ord som du talte til din tjener Moses da du sa: Bærer I eder troløst at, så vil jeg sprede eder blandt folkene; …

Jobs 33:27
Han synger for menneskene og sier: Jeg hadde syndet og gjort det rette kroket, men han gjengjeldte mig det ikke;

Esaias 64:5-9
Vi blev som den urene alle sammen, og all vår rettferdighet som et urent klæsplagg, og som løvet visnet vi alle sammen, og som vinden førte våre misgjerninger oss bort. …

Jeremias 3:13
Bare erkjenn din misgjerning, at du er falt fra Herren din Gud og på forskjellige veier har løpet om til de fremmede guder, inn under hvert grønt tre, og på min røst har I ikke hørt, sier Herren.

Jeremias 29:12-14
Og I skal påkalle mig og gå avsted og bede til mig, og jeg vil høre på eder, …

Jeremias 31:18-20
Jeg har hørt Efra'im klage: Du har tuktet mig, ja, jeg blev tuktet som en utemmet kalv; omvend mig du, så blir jeg omvendt, du er jo Herren min Gud. …

Esekiel 6:9
Og de av eder som slipper unda, skal komme mig i hu blandt folkene, hvor de er i fangenskap, når jeg har knust deres utro hjerter som var veket fra mig, og deres øine som i utroskap fulgte deres motbydelige avguder; og de skal vemmes ved sig selv for de onde gjerningers skyld som de har gjort - for alle sine vederstyggeligheter,

Esekiel 20:43
Og der skal I komme i hu eders ferd og alle de gjerninger som I har gjort eder urene med, og I skal vemmes ved eder selv for alle de onde gjerninger som I har gjort.

Esekiel 36:31
Da skal I komme i hu eders onde ferd og eders gjerninger, som ikke var gode, og I skal vemmes ved eder selv for eders misgjerninger og eders vederstyggeligheter.

Daniel 9:4-12
Og jeg bad til Herren min Gud og bekjente og sa: Akk, Herre, du store og forferdelige Gud, som holder din pakt og bevarer miskunnhet mot dem som elsker dig og holder dine bud! …

acknowledge their offence.

Dommernes 4:3
Og Israels barn ropte til Herren; for han hadde ni hundre jernvogner, og han trengte Israels barn hårdt i tyve år.

Dommernes 6:6,7
Og Israel blev rent utarmet ved midianittene; da ropte Israels barn til Herren. …

Dommernes 10:10-16
Da ropte Israels barn til Herren og sa: Vi har syndet mot dig; vi har forlatt vår Gud og dyrket Ba'alene. …

2 Krønikebok 33:12,13
Men da han var stedt i nød, bønnfalt han Herren sin Gud og ydmyket sig dypt for sine fedres Guds åsyn. …

Jobs 27:8-10
For hvad håp har den gudløse, når Gud avskjærer hans liv, når han tar hans sjel fra ham? …

Salmenes 50:15
og kall på mig på nødens dag, så vil jeg utfri dig, og du skal prise mig.

Salmenes 78:34
Når han herjet blandt dem, da spurte de efter ham og vendte om og søkte Gud

Salmenes 83:16
Fyll deres åsyn med skam, så de søker ditt navn, Herre!

Salomos Ordsprog 1:27,28
når det I reddes for, kommer som et uvær, og eders ulykke farer frem som en stormvind, når trengsel og nød kommer over eder.…

Salomos Ordsprog 8:17
Jeg elsker dem som elsker mig, og de som søker mig, skal finne mig.

Esaias 26:9,16
Med min sjel lengtes jeg efter dig om natten, og med min ånd søkte jeg dig. For så snart dine dommer rammer jorden, lærer jordboerne rettferdighet. …

Jeremias 2:27
fordi de sier til treet: Du er min far, og til stenen: Du har født mig. For de har vendt ryggen til mig og ikke ansiktet. Men i sin ulykkes tid sier de: Reis dig og hjelp oss!

Sefanias 2:1-3
Tenk efter og gå i dig selv, du folk som ikke blues, …

Lukas 13:25
Fra den stund av da husbonden har reist sig og lukket døren, og I begynner å stå utenfor og banke på døren og si: Herre, lukk op for oss! da skal han svare og si til eder: Jeg vet ikke hvor I er fra.

Lenker
Hoseas 5:15 InterlineærtHoseas 5:15 flerspråkligOseas 5:15 SpanskOsée 5:15 FranskHosea 5:15 TyskeHoseas 5:15 ChineseHosea 5:15 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Hoseas 5
14For jeg er som en løve mot Efra'im og som en ungløve mot Judas hus; selv sønderriver jeg og går min vei; jeg bærer byttet bort, og det er ingen som frelser. 15Jeg vil gå min vei, jeg vil vende tilbake til mitt sted, inntil de erkjenner sig skyldige og søker mitt åsyn; i sin trengsel skal de lete efter mig.
Kryssreferanser
1 Mosebok 42:21
Og de sa sig imellem: Sannelig, vi har skyld på oss for vår bror. Vi så hans sjeleangst da han bønnfalt oss, og vi vilde ikke høre; derfor er denne nød kommet over oss.

3 Mosebok 26:40
Da skal de bekjenne sin misgjerning og sine fedres misgjerning, som de gjorde i sin troløshet mot mig, og bekjenne at de stod mig imot

4 Mosebok 21:7
Så kom folket til Moses og sa: Vi har syndet, fordi vi har talt mot Herren og mot dig; bed til Herren at han vil ta slangene fra oss! Og Moses bad for folket.

Salmenes 50:15
og kall på mig på nødens dag, så vil jeg utfri dig, og du skal prise mig.

Salmenes 78:34
Når han herjet blandt dem, da spurte de efter ham og vendte om og søkte Gud

Esaias 18:4
For så sa Herren til mig: Jeg vil være stille og se til i min bolig når heten brenner på en solskinnsdag, når skyen dugger i høstens hete.

Esaias 26:9
Med min sjel lengtes jeg efter dig om natten, og med min ånd søkte jeg dig. For så snart dine dommer rammer jorden, lærer jordboerne rettferdighet.

Esaias 26:16
Herre! I nøden søkte de dig; de opsendte stille bønner da din tukt kom over dem.

Esaias 64:7
Men nu, Herre! Du er vår far; vi er leret, og du den som former oss, og et verk av din hånd er vi alle sammen.

Jeremias 2:27
fordi de sier til treet: Du er min far, og til stenen: Du har født mig. For de har vendt ryggen til mig og ikke ansiktet. Men i sin ulykkes tid sier de: Reis dig og hjelp oss!

Jeremias 3:13
Bare erkjenn din misgjerning, at du er falt fra Herren din Gud og på forskjellige veier har løpet om til de fremmede guder, inn under hvert grønt tre, og på min røst har I ikke hørt, sier Herren.

Jeremias 3:14
Vend tilbake, I frafalne barn, sier Herren; for jeg er eders ekteherre, og jeg vil ta eder, en av en by og to av en ætt, og føre eder til Sion.

Esekiel 20:43
Og der skal I komme i hu eders ferd og alle de gjerninger som I har gjort eder urene med, og I skal vemmes ved eder selv for alle de onde gjerninger som I har gjort.

Hoseas 3:5
Derefter skal Israels barn vende om og søke Herren sin Gud og David sin konge, og bevende skal de søke Herren og hans gaver i de siste dager*.

Hoseas 5:14
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden