Jeremias 31:18
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Jeg har hørt Efra'im klage: Du har tuktet mig, ja, jeg blev tuktet som en utemmet kalv; omvend mig du, så blir jeg omvendt, du er jo Herren min Gud.

Dansk (1917 / 1931)
Jeg hører grant, hvor Efraim klager: »Du tugted mig, og jeg blev tugtet som en utæmmet Kalv; omvend mig, saa bliver jeg omvendt, thi du er HERREN min Gud.

Svenska (1917)
Jag har nogsamt hört huru Efraim klagar: »Du har tuktat mig, ja, jag har blivit tuktad såsom en otämd kalv; tag mig nu åter, så att jag får vända åter; du är ju HERREN, min Gud.

King James Bible
I have surely heard Ephraim bemoaning himself thus; Thou hast chastised me, and I was chastised, as a bullock unaccustomed to the yoke: turn thou me, and I shall be turned; for thou art the LORD my God.

English Revised Version
I have surely heard Ephraim bemoaning himself thus, Thou hast chastised me, and I was chastised, as a calf unaccustomed to the yoke: turn thou me, and I shall be turned; for thou art the LORD my God.
Bibelen Kunnskap Treasury

surely.

Jobs 33:27,28
Han synger for menneskene og sier: Jeg hadde syndet og gjort det rette kroket, men han gjengjeldte mig det ikke; …

Salmenes 102:19,20
For han har sett ned fra sin hellige høide, Herren har fra himmelen skuet til jorden …

Esaias 57:15-18
For så sier den Høie, den Ophøiede, han som troner evindelig, og hvis navn er hellig: I det høie og hellige bor jeg, og hos den som er sønderknust og nedbøiet i ånden, for å gjenoplive de nedbøiedes ånd og gjøre de sønderknustes hjerte levende. …

Hoseas 5:15
Jeg vil gå min vei, jeg vil vende tilbake til mitt sted, inntil de erkjenner sig skyldige og søker mitt åsyn; i sin trengsel skal de lete efter mig.

Hoseas 6:1,2
Kom, la oss vende om til Herren! For det er han som har sønderrevet, men han vil også læge oss; han slo, men han vil også forbinde oss. …

Lukas 15:20
Og han stod op og kom til sin far. Men da han ennu var langt borte, så hans far ham, og han ynkedes inderlig, og løp til og falt ham om halsen og kysset ham.

Ephraim.

Jeremias 31:6,9
For det kommer en dag da vektere skal rope på Efra'ims fjell: stå op og la oss dra op til Sion, til Herren vår Gud! …

Jeremias 3:21,22
En røst høres på de bare hauger, Israels barns gråt og bønner; for de har gått på onde veier, de har glemt Herren sin Gud. …

Jeremias 50:4,5
I de dager og på den tid, sier Herren, skal Israels barn komme, de og Judas barn sammen; de skal gå og gråte, og Herren sin Gud skal de søke. …

Hoseas 11:8,9
Hvorledes skal jeg kunne gi dig op, Efra'im, gi dig til pris, Israel? Hvorledes skal jeg kunne gi dig op som Adma, gjøre med dig som med Sebo'im? Mitt hjerte vender sig i mig, all min medynk våkner. …

Hoseas 14:4-8
Jeg vil læge deres frafall, jeg vil elske dem av hjertet; for min vrede har vendt sig fra dem. …

thou hast.

Jeremias 2:30
Forgjeves slo jeg eders barn; de tok ikke imot tukt; eders sverd fortærte eders profeter som en ødeleggende løve.

Jeremias 5:3
Herre! Ser ikke dine øine efter redelighet? Du slo dem, men de kjente ingen smerte; du gjorde ende på dem, de vilde ikke ta imot tukt, de gjorde sitt ansikt hårdere enn sten, de vilde ikke vende om.

Jobs 5:17
Ja, salig er det menneske Gud refser, og den Allmektiges tukt må du ikke akte ringe!

Salmenes 39:8,9
Frels mig fra alle mine overtredelser, gjør mig ikke til spott for dåren! …

Salmenes 94:12
Salig er den mann som du, Herre, refser og gir lærdom av din lov

Salmenes 119:75
Jeg vet, Herre, at dine dommer er rettferdighet, og i trofasthet har du ydmyket mig.

Salomos Ordsprog 3:11
Min sønn! Forakt ikke Herrens tukt og vær ikke utålmodig når han refser dig!

Esaias 1:5
Hvorfor vil I la eder slå fremdeles? Hvorfor øker I eders frafall? Hvert hode er sykt, og hvert hjerte er svakt.

Esaias 9:13
Men folket vender ikke om til ham som slår det, og Herren, hærskarenes Gud, søker de ikke.

Esaias 57:17
For Israels syndige begjærlighets skyld blev jeg vred og slo ham, jeg skjulte mitt åsyn og var vred, og han gikk bortvendt på sitt hjertes vei.

Hoseas 5:12,13
Og jeg er som møll for Efra'im og som råttenhet for Judas hus. …

Sefanias 3:2
Den hører ikke på nogens røst, tar ikke mot tukt; til Herren setter den ikke sin lit, til sin Gud holder den sig ikke nær.

Hebreerne 12:5
og I har glemt den formaning som taler til eder som til barn: Min sønn! akt ikke Herrens tukt ringe, og bli ikke motløs når du refses av ham;

Apenbaring 3:19
Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg; vær derfor nidkjær og omvend dig!

as a.

Salmenes 32:9
Vær ikke som hest og muldyr, som ikke har forstand! Deres smykke er tømme og bissel til å tvinge dem med; de vil ikke komme nær til dig.

Salomos Ordsprog 26:3
Svepe for hesten, tømme for asenet, og kjepp for dårers rygg!

Salomos Ordsprog 29:1
En mann som er ofte straffet og allikevel gjør sin nakke stiv, vil i et øieblikk bli sønderbrutt, og der er ingen lægedom.

Esaias 51:20
Dine barn lå avmektige på alle gatehjørner som en hjort i garnet, de som var fylt av Herrens brennende vrede, av din Guds trusler.

Esaias 53:7
Han blev mishandlet, enda han var elendig, og han oplot ikke sin munn, lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når de klipper det; han oplot ikke sin munn.

Klagesangene 3:27-30
Det er godt for en mann at han bærer åk i sin ungdom, …

Hoseas 10:11
Efra'im er en opøvd kvige, som gjerne vil treske, men jeg legger et åk på dens fagre hals; jeg vil spenne Efra'im for, Juda skal pløie, Jakob skal harve.

turn.

Jeremias 17:14
Læg mig, Herre, så blir jeg lægt! Frels mig, så blir jeg frelst! For du er min lovsang.

Salmenes 80:3,7,19
Gud, reis oss op igjen, og la ditt åsyn lyse, så vi blir frelst! …

Salmenes 85:4
Vend om til oss, vår frelses Gud, og gjør din harme imot oss til intet!

Klagesangene 5:21
Herre, før oss atter til dig, så vi kan komme tilbake! Forny våre dager, så de blir som i fordums tid!

Malakias 4:6
og han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann.

Lukas 1:17
og han skal gå i forveien for ham i Elias' ånd og kraft, for å vende fedres hjerter til barn og ulydige til rettferdiges sinnelag, for å berede Herren et velskikket folk.

Apostlenes-gjerninge 3:26
I var de første som Gud sendte sin tjener til, da han lot ham fremstå forat han skulde velsigne eder, idet enhver av eder vender sig bort fra sin ondskap.

Filippenserne 2:13
for Gud er den som virker i eder både å ville og å virke til hans velbehag.

Jakobs 1:16-18
Far ikke vill, mine elskede brødre! …

for.

Jeremias 3:22,25
Vend tilbake, I frafalne barn! Jeg vil læge eders frafall. Se, vi kommer til dig; for du er Herren vår Gud. …

Esaias 63:16
For du er vår far; Abraham vet jo ikke om oss, og Israel kjenner oss ikke; du Herre er vår far, vår gjenløser fra eldgammel tid er ditt navn.

Lenker
Jeremias 31:18 InterlineærtJeremias 31:18 flerspråkligJeremías 31:18 SpanskJérémie 31:18 FranskJeremia 31:18 TyskeJeremias 31:18 ChineseJeremiah 31:18 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Jeremias 31
17Og det er håp for din fremtid, sier Herren, og barna skal vende tilbake til sitt land. 18Jeg har hørt Efra'im klage: Du har tuktet mig, ja, jeg blev tuktet som en utemmet kalv; omvend mig du, så blir jeg omvendt, du er jo Herren min Gud. 19For efterat jeg har vendt mig bort fra dig, angrer jeg, og efterat jeg har fått forstand, slår jeg mig på lenden; jeg blues, ja, jeg skammer mig, for jeg bærer min ungdoms skam. …
Kryssreferanser
Apostlenes-gjerninge 3:26
I var de første som Gud sendte sin tjener til, da han lot ham fremstå forat han skulde velsigne eder, idet enhver av eder vender sig bort fra sin ondskap.

4 Mosebok 2:18
Mot vest skal Efra'im leire sig under sitt banner, hær for hær; og høvdingen for Efra'ims barn er Elisama, Ammihuds sønn,

Jobs 5:17
Ja, salig er det menneske Gud refser, og den Allmektiges tukt må du ikke akte ringe!

Salmenes 80:3
Gud, reis oss op igjen, og la ditt åsyn lyse, så vi blir frelst!

Salmenes 80:7
Gud, hærskarenes Gud, reis oss op igjen, og la ditt åsyn lyse, så vi blir frelst!

Salmenes 94:12
Salig er den mann som du, Herre, refser og gir lærdom av din lov

Salmenes 118:18
Hårdt tuktet Herren mig, men til døden overgav han mig ikke.

Salmenes 119:67
Før jeg blev ydmyket, fór jeg vill; men nu holder jeg ditt ord.

Jeremias 3:21
En røst høres på de bare hauger, Israels barns gråt og bønner; for de har gått på onde veier, de har glemt Herren sin Gud.

Jeremias 17:14
Læg mig, Herre, så blir jeg lægt! Frels mig, så blir jeg frelst! For du er min lovsang.

Klagesangene 5:21
Herre, før oss atter til dig, så vi kan komme tilbake! Forny våre dager, så de blir som i fordums tid!

Esekiel 20:43
Og der skal I komme i hu eders ferd og alle de gjerninger som I har gjort eder urene med, og I skal vemmes ved eder selv for alle de onde gjerninger som I har gjort.

Daniel 9:13
Efter det som skrevet står i Mose lov, kom all denne ulykke over oss; men vi bønnfalt ikke Herren vår Gud og vendte ikke om fra våre misgjerninger og aktet ikke på din sannhet.

Hoseas 4:16
For Israel er som en ustyrlig ku; men nu skal Herren la dem beite som lam på den vide mark.

Jonas 3:10
Da nu Gud så det de gjorde, at de vendte om fra sin onde vei, angret han det onde han hadde sagt han vilde gjøre mot dem, og han gjorde det ikke.

Malakias 3:16
Da talte de med hverandre de som frykter Herren, og Herren lyttet til og hørte det, og det blev for hans åsyn skrevet en minnebok for dem som frykter Herren og tenker på hans navn.

Jeremias 31:17
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden