Filippenserne 2:13
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
for Gud er den som virker i eder både å ville og å virke til hans velbehag.

Dansk (1917 / 1931)
thi Gud er den, som virker i eder baade at ville og at virke, efter sit Velbehag.

Svenska (1917)
Ty Gud är den som verkar i eder både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.

King James Bible
For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure.

English Revised Version
for it is God which worketh in you both to will and to work, for his good pleasure.
Bibelen Kunnskap Treasury

God.

2 Krønikebok 30:12
Også i Juda rådet Guds hånd, så han gav dem et samdrektig sinn til å gjøre det som kongen og høvdingene hadde befalt efter Herrens ord.

Esaias 26:12
Herre! Du skal hjelpe oss til fred; for alt det vi har gjort, har du utrettet for oss.

Jeremias 31:33
men dette er den pakt jeg vil oprette med Israels hus efter de dager, sier Herren: Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk;

Jeremias 32:38
Og de skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud.

Johannes 3:27
Johannes svarte og sa: Et menneske kan ikke få noget uten at det er gitt ham fra himmelen.

Apostlenes-gjerninge 11:21
Og Herrens hånd var med dem, og et stort tall kom til troen og omvendte sig til Herren.

2 Korintierne 3:5
ikke at vi av oss selv duer til å uttenke noget som av oss selv, men vår duelighet er av Gud,

Hebreerne 13:21
han gjøre eder fullt dyktige i all god gjerning, så I kan gjøre hans vilje, idet han virker i eder det som tekkes ham, ved Jesus Kristus; ham være æren i all evighet! Amen.

Jakobs 1:16-18
Far ikke vill, mine elskede brødre! …

to will.

1 Kongebok 8:58
men bøie vårt hjerte til sig, så vi vandrer på alle hans veier og holder hans bud og forskrifter og lover, som han gav våre fedre.

1 Krønikebok 29:14-18
For hvem er vel jeg, og hvad er mitt folk, at vi skulde være i stand til å gi en frivillig gave som denne. Fra dig kommer det alt sammen, og av det som din hånd har gitt oss, har vi gitt dig. …

Esras 1:1,5
Det var i perserkongen Kyros' første år; da vakte Herren, forat hans ord gjennem Jeremias' munn skulde opfylles, slike tanker i perserkongen Kyros' ånd at han lot utrope i hele sitt rike og dessuten kunngjøre ved en skrivelse: …

Esras 7:27
Lovet være Herren, våre fedres Gud, som gav kongen slikt i sinne, så Herrens hus i Jerusalem kunde bli prydet,

Nehemias 2:4
Da sa kongen til mig: Hvad er det da du ønsker? Da bad jeg til himmelens Gud,

Salmenes 110:3
Ditt folk møter villig frem på ditt veldes dag; i hellig prydelse kommer din ungdom til dig, som dugg ut av morgenrødens skjød.

Salmenes 119:36
Bøi mitt hjerte til dine vidnesbyrd og ikke til vinning!

Salmenes 141:4
Bøi ikke mitt hjerte til noget ondt, til å gjøre ugudelighets-gjerninger sammen med menn som gjør urett, og la mig ikke ete av deres fine retter!

Salomos Ordsprog 21:1
Kongens hjerte er som bekker i Herrens hånd, han bøier det dit han vil.

Johannes 6:45,65
Det står skrevet i profetene: Og de skal alle være lært av Gud. Hver den som hører av Faderen og lærer, han kommer til mig. …

Efeserne 2:4,5
Men Gud, som er rik på miskunn, har for sin store kjærlighets skyld som han elsket oss med, …

2 Tessalonikerne 2:13,14
Men vi er skyldige til å takke Gud alltid for eder, brødre, I som er elsket av Herren, fordi Gud fra først av tok eder ut til frelse ved helliggjørelse av Ånden og tro på sannheten, …

Titus 3:4,5
men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene blev åpenbaret, …

1 Peters 1:3
Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som efter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde,

good.

Lukas 12:32
Frykt ikke, du lille hjord! for det har behaget eders Fader å gi eder riket.

Romerne 9:11,16
For da de ennu var ufødte og ennu ikke hadde gjort hverken godt eller ondt - forat Guds råd efter hans utvelgelse skulde stå ved makt, ikke ved gjerninger, men ved ham som kaller - …

Efeserne 1:5,9,11
idet han i kjærlighet forut bestemte oss til å få barnekår hos sig ved Jesus Kristus efter sin viljes frie råd, …

Efeserne 2:8
For av nåde er I frelst, ved tro, og det ikke av eder selv, det er Guds gave,

2 Tessalonikerne 1:11
Derfor beder vi og alltid for eder at vår Gud må akte eder verdige for sitt kall og mektig fylle eder med all lyst til det gode og virksomhet i troen,

2 Timoteus 1:9
han som frelste oss og kalte oss med et hellig kall, ikke efter våre gjerninger, men efter sitt eget forsett og den nåde som er oss gitt i Kristus Jesus fra evige tider,

Lenker
Filippenserne 2:13 InterlineærtFilippenserne 2:13 flerspråkligFilipenses 2:13 SpanskPhilippiens 2:13 FranskPhilipper 2:13 TyskeFilippenserne 2:13 ChinesePhilippians 2:13 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Filippenserne 2
12Derfor, mine elskede, likesom I alltid har vært lydige, så arbeid, ikke bare som i mitt nærvær, men nu meget mere i mitt fravær, på eders frelse med frykt og beven; 13for Gud er den som virker i eder både å ville og å virke til hans velbehag. 14Gjør alt uten knurr og tvil, …
Kryssreferanser
2 Krønikebok 30:12
Også i Juda rådet Guds hånd, så han gav dem et samdrektig sinn til å gjøre det som kongen og høvdingene hadde befalt efter Herrens ord.

Jobs 33:29
Se, alt dette gjør Gud to ganger, ja tre, mot en mann

Lukas 2:14
Ære være Gud i det høieste, og fred på jorden, i mennesker hans velbehag!

Romerne 12:3
For ved den nåde som er mig gitt, sier jeg til enhver iblandt eder at han ikke skal tenke høiere enn han bør tenke, men tenke så at han tenker sindig, alt efter som Gud har tilmålt enhver hans mål av tro.

1 Korintierne 12:6
og det er forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle.

1 Korintierne 15:10
men av Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot mig har ikke vært forgjeves, men jeg har arbeidet mere enn de alle, dog ikke jeg, men Guds nåde som er med mig.

Efeserne 1:5
idet han i kjærlighet forut bestemte oss til å få barnekår hos sig ved Jesus Kristus efter sin viljes frie råd,

Hebreerne 13:21
han gjøre eder fullt dyktige i all god gjerning, så I kan gjøre hans vilje, idet han virker i eder det som tekkes ham, ved Jesus Kristus; ham være æren i all evighet! Amen.

Filippenserne 2:12
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden