Filippenserne 2:14
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Gjør alt uten knurr og tvil,

Dansk (1917 / 1931)
Gører alle Ting uden Knurren og Betænkeligheder,

Svenska (1917)
Gören allt utan att knorra och tveka,

King James Bible
Do all things without murmurings and disputings:

English Revised Version
Do all things without murmurings and disputings;
Bibelen Kunnskap Treasury

without.

Filippenserne 2:3
ikke gjør noget av trettesyke eller lyst til tom ære, men i ydmykhet akter hverandre høiere enn eder selv,

2 Mosebok 16:7,8
og imorgen skal I få se Herrens herlighet, fordi han har hørt hvorledes I knurrer mot ham; for hvad er vi, at I knurrer mot oss? …

4 Mosebok 14:27
Hvor lenge skal denne onde menighet holde på å knurre mot mig? Jeg har hørt Israels barns knurr, hvorledes de knurrer mot mig.

Salmenes 106:25
og de knurret i sine telt, de hørte ikke på Herrens røst.

Matteus 20:11
Men da de fikk den, knurret de mot husbonden og sa:

Markus 14:5
Denne salve kunde jo være solgt for mere enn tre hundre penninger og gitt til de fattige. Og de talte strengt til henne.

Apostlenes-gjerninge 6:1
I disse dager da disiplenes tall øket, gav de gresktalende jøder sig til å knurre mot hebreerne over at deres enker blev satt til side ved den daglige utdeling.

1 Korintierne 10:10
Knurr heller ikke, likesom nogen av dem knurret og blev ødelagt av ødeleggeren!

Jakobs 5:9
Sukk ikke mot hverandre, brødre, forat I ikke skal dømmes! Se, dommeren står for døren.

1 Peters 4:9
Vær gjestfrie mot hverandre uten knurr!

Judas 1:16
Disse er folk som knurrer og klager over sin skjebne, enda de farer frem efter sine lyster, og deres munn taler skrytende ord, enda de smigrer for folk for vinnings skyld.

disputings.

Salomos Ordsprog 13:10
Ved overmot voldes bare trette, men hos dem som lar sig råde, er visdom.

Salomos Ordsprog 15:17,18
Bedre er en rett grønt med kjærlighet enn en fet okse med hat.…

Markus 9:33,34
Og de kom til Kapernaum, og da han var kommet inn i huset, spurte han dem: Hvad var det I talte om på veien? …

Apostlenes-gjerninge 15:2,7,39
Da det nu opstod strid, og Paulus og Barnabas fikk et ikke lite ordskifte med dem, vedtok de at Paulus og Barnabas og nogen andre av dem skulde dra op til apostlene og de eldste i Jerusalem og legge dette spørsmål frem for dem. …

Romerne 12:18
Såfremt det er mulig, da hold I på eders side fred med alle mennesker!

Romerne 14:1
Ta eder av den som er svak i troen, uten å sette eder til doms over hans tanker!

Romerne 16:17
Men jeg formaner eder, brødre, til å holde øie med dem som volder tvedrakten og anstøtene imot den lære som I har lært, og gå av veien for dem;

1 Korintierne 1:10-12
Men jeg formaner eder, brødre, ved vår Herre Jesu Kristi navn at I alle må føre den samme tale, og at det ikke må være splid iblandt eder, men at I må være fast forenet i samme sinn og i samme mening. …

1 Korintierne 3:3-5
I er jo ennu kjødelige. For når det er avind og trette iblandt eder, er I da ikke kjødelige og vandrer på menneskelig vis? …

2 Korintierne 12:20
For jeg frykter for at når jeg kommer, skal jeg ikke finne eder slik som jeg ønsker, og at jeg skal finnes av eder slik som I ikke ønsker - at det skal være kiv, avind, vrede, stridigheter, baktalelse, sladder, opblåsthet, uorden -

Galaterne 5:15,26
Men dersom I biter og eter hverandre, da se til at I ikke blir fortært av hverandre! …

Efeserne 4:31,32
Allslags bitterhet og hissighet og vrede og skrik og spott være langt borte fra eder, likesom all ondskap; …

1 Tessalonikerne 5:13,15
og at I holder dem overmåte høit i kjærlighet for deres gjernings skyld. Hold fred med hverandre! …

1 Timoteus 6:3-5
Dersom nogen farer med fremmed lære og ikke holder sig til vår Herre Jesu Kristi sunde ord og den lære som hører til gudsfrykt, …

Hebreerne 12:14
Jag efter fred med alle og efter helliggjørelse; for uten helliggjørelse skal ingen se Herren.

Jakobs 1:20
for manns vrede virker ikke det som er rett for Gud.

Jakobs 3:14-18
Men har I besk avind og trettesyke i eders hjerter, da ros eder ikke mot sannheten og lyv ikke mot den! …

Jakobs 4:1
Hvorfra kommer all ufreden, og hvorfra kommer all striden iblandt eder? Er det ikke av eders lyster, som fører krig i eders lemmer?

1 Peters 3:11
han gå av veien for ondt og gjøre godt, han søke fred og jage efter den!

Lenker
Filippenserne 2:14 InterlineærtFilippenserne 2:14 flerspråkligFilipenses 2:14 SpanskPhilippiens 2:14 FranskPhilipper 2:14 TyskeFilippenserne 2:14 ChinesePhilippians 2:14 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Filippenserne 2
13for Gud er den som virker i eder både å ville og å virke til hans velbehag. 14Gjør alt uten knurr og tvil, 15forat I kan være ustraffelige og rene, Guds ulastelige barn midt iblandt en vanartet og vrang slekt, iblandt hvilken I viser eder som lys i verden, …
Kryssreferanser
Markus 9:14
Og da de kom til disiplene, så de meget folk om dem, og nogen skriftlærde som trettet med dem.

Lukas 5:30
Og fariseerne og deres skriftlærde knurret mot hans disipler og sa: Hvorfor eter og drikker I med toldere og syndere?

1 Korintierne 10:10
Knurr heller ikke, likesom nogen av dem knurret og blev ødelagt av ødeleggeren!

1 Peters 4:9
Vær gjestfrie mot hverandre uten knurr!

Filippenserne 2:13
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden