Romerne 12:3
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
For ved den nåde som er mig gitt, sier jeg til enhver iblandt eder at han ikke skal tenke høiere enn han bør tenke, men tenke så at han tenker sindig, alt efter som Gud har tilmålt enhver hans mål av tro.

Dansk (1917 / 1931)
Thi ved den Naade, som er given mig, siger jeg til enhver iblandt eder, at han ikke skal tænke højere om sig selv, end han bør tænke, men tænke med Betænksomhed, efter som Gud tildelte enhver Troens Maal.

Svenska (1917)
Ty i kraft av den nåd som har blivit mig given, tillsäger jag var och en av eder att icke hava högre tankar om sig än tillbörligt är, utan tänka blygsamt, i överensstämmelse med det mått av tro som Gud har tilldelat var och en.

King James Bible
For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think; but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith.

English Revised Version
For I say, through the grace that was given me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think; but so to think as to think soberly, according as God hath dealt to each man a measure of faith.
Bibelen Kunnskap Treasury

I say.

Romerne 12:6-8
Og da vi har ulike nådegaver, alt efter den nåde som er oss gitt, så la oss, om vi har profetisk gave, bruke den efter som vi har tro til, …

Romerne 1:5
ved hvem vi fikk nåde og apostelembede for å virke troens lydighet blandt alle hedningefolkene til hans navns ære,

Romerne 15:15,16
men allikevel har jeg til dels skrevet eder noget djervt til for atter å påminne eder, efter den nåde som er mig gitt av Gud, …

1 Korintierne 3:10
Efter den Guds nåde som er mig gitt, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger videre; men enhver se til hvorledes han bygger videre!

1 Korintierne 15:10
men av Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot mig har ikke vært forgjeves, men jeg har arbeidet mere enn de alle, dog ikke jeg, men Guds nåde som er med mig.

Galaterne 2:8,9
for han som gav Peter kraft til apostel-tjeneste blandt de omskårne, han gav og mig kraft til det blandt hedningene - …

Efeserne 3:2,4,7,8
om I ellers har hørt om husholdningen med den Guds nåde som er mig gitt for eder, …

Efeserne 4:7-12
Men hver og en av oss er nåden gitt efter det mål som Kristi gave tilmåles med. …

Kolossenserne 1:29
For dette arbeider jeg og, idet jeg strider ved hans kraft, som virker i mig med styrke.

1 Timoteus 1:14
og vår Herres nåde blev overvettes stor med tro og kjærlighet i Kristus Jesus.

1 Peters 4:11
om nogen taler, han tale som Guds ord; om nogen tjener i menigheten, han tjene som av den kraft Gud gir, forat Gud må æres i alle ting ved Jesus Kristus, han som æren og makten tilhører i all evighet. Amen.

not to.

Romerne 11:20,25
Vel! ved sin vantro blev de avbrutt, men du står ved din tro; vær ikke overmodig, men frykt! …

Salomos Ordsprog 16:18,19
Forut for undergang går overmot, og forut for fall stolt mot.…

Salomos Ordsprog 25:27
Å ete for meget honning er ikke godt, og grubleres ære er tung.

Salomos Ordsprog 26:12
Ser du en mann som er vis i egne øine - det er mere håp for dåren enn for ham.

Predikerens 7:16
Vær ikke altfor rettferdig og te dig ikke overvettes vis! hvorfor vil du ødelegge dig selv*?

Mika 6:8
Han har åpenbaret dig, menneske, hvad godt er; og hvad krever Herren av dig uten at du skal gjøre rett og gjerne vise kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud?

Matteus 18:1-4
I samme stund kom disiplene til Jesus og sa: Hvem er den største i himlenes rike? …

Lukas 18:11
Fariseeren stod for sig selv og bad således: Gud! jeg takker dig fordi jeg ikke er som andre mennesker: røvere, urettferdige, horkarler, eller og som denne tolder.

1 Korintierne 4:7,8
For hvem gir vel dig fortrin? Og hvad har du, som du ikke har fått? Men om du nu har fått noget, hvorfor roser du dig da som om du ikke hadde fått det? …

2 Korintierne 12:7
Og forat jeg ikke skal ophøie mig av de høie åpenbarelser, er det gitt mig en torn i kjødet, en Satans engel, forat han skal slå mig, så jeg ikke skal ophøie mig.

Galaterne 6:3
For dersom nogen tykkes sig å være noget og er dog intet, da dårer han sig selv.

Filippenserne 2:3-8
ikke gjør noget av trettesyke eller lyst til tom ære, men i ydmykhet akter hverandre høiere enn eder selv, …

Kolossenserne 2:13
Også eder, som var døde ved eders overtredelser og eders kjøds forhud, eder gjorde han levende med ham, idet han tilgav oss alle våre overtredelser

Jakobs 4:6
Derfor heter det: Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.

1 Peters 5:5
Likeså skal I yngre underordne eder under de eldre, og I alle skal iklæ eder ydmykhet mot hverandre; for Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.

3 Johannes 1:9
Jeg har skrevet noget til menigheten; men Diotrefes, som gjerne vil være førstemann iblandt dem, tar ikke imot oss.

soberly.

1 Timoteus 2:9,15
likeså og at kvinnene skal pryde sig med sømmelig klædning, i tukt og ære, ikke med fletninger og gull eller perler eller kostelig klædebon, …

Titus 2:2,4,6,12
at gamle menn skal være edrue, verdige, sindige, sunde i troen, i kjærligheten, i tålmodet; …

1 Peters 1:13
Derfor, omgjord eders sinns lender, vær edrue, og sett eders håp fullt og fast til den nåde som blir eder til del i Jesu Kristi åpenbarelse!

1 Peters 4:7
Men alle tings ende er kommet nær; vær derfor sindige og edrue så I kan bede,

1 Peters 5:8
Vær edrue, våk! Eders motstander djevelen går omkring som en brølende løve og søker hvem han kan opsluke;

according.

Romerne 12:6
Og da vi har ulike nådegaver, alt efter den nåde som er oss gitt, så la oss, om vi har profetisk gave, bruke den efter som vi har tro til,

Johannes 3:34
For han som Gud har utsendt, taler Guds ord; for Gud gir ikke Ånden efter mål.

1 Korintierne 4:7
For hvem gir vel dig fortrin? Og hvad har du, som du ikke har fått? Men om du nu har fått noget, hvorfor roser du dig da som om du ikke hadde fått det?

1 Korintierne 12:7-11
Men Åndens åpenbarelse gis enhver til det som er gagnlig. …

2 Korintierne 12:13
For hvad var det I blev tilsidesatt i for de andre menigheter uten i det at jeg ikke falt eder til byrde? Tilgi mig denne urett!

Efeserne 4:7,13,16
Men hver og en av oss er nåden gitt efter det mål som Kristi gave tilmåles med. …

Lenker
Romerne 12:3 InterlineærtRomerne 12:3 flerspråkligRomanos 12:3 SpanskRomains 12:3 FranskRoemer 12:3 TyskeRomerne 12:3 ChineseRomans 12:3 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 12
2og skikk eder ikke like med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av eders sinn, så I kan prøve hvad som er Guds vilje: det gode og velbehagelige og fullkomne! 3For ved den nåde som er mig gitt, sier jeg til enhver iblandt eder at han ikke skal tenke høiere enn han bør tenke, men tenke så at han tenker sindig, alt efter som Gud har tilmålt enhver hans mål av tro. 4For likesom vi har mange lemmer på ett legeme, men ikke alle lemmene har samme gjerning, …
Kryssreferanser
Predikerens 7:16
Vær ikke altfor rettferdig og te dig ikke overvettes vis! hvorfor vil du ødelegge dig selv*?

Romerne 1:5
ved hvem vi fikk nåde og apostelembede for å virke troens lydighet blandt alle hedningefolkene til hans navns ære,

Romerne 11:20
Vel! ved sin vantro blev de avbrutt, men du står ved din tro; vær ikke overmodig, men frykt!

Romerne 12:6
Og da vi har ulike nådegaver, alt efter den nåde som er oss gitt, så la oss, om vi har profetisk gave, bruke den efter som vi har tro til,

Romerne 12:16
Ha ett sinnelag mot hverandre; attrå ikke det høie, men hold eder gjerne til det lave; vær ikke selvkloke!

Romerne 15:15
men allikevel har jeg til dels skrevet eder noget djervt til for atter å påminne eder, efter den nåde som er mig gitt av Gud,

1 Korintierne 3:10
Efter den Guds nåde som er mig gitt, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger videre; men enhver se til hvorledes han bygger videre!

1 Korintierne 4:7
For hvem gir vel dig fortrin? Og hvad har du, som du ikke har fått? Men om du nu har fått noget, hvorfor roser du dig da som om du ikke hadde fått det?

1 Korintierne 7:17
Dog vandre hver således som Herren har gitt ham, som Gud har kalt ham! Og således foreskriver jeg i alle menigheter.

1 Korintierne 15:10
men av Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot mig har ikke vært forgjeves, men jeg har arbeidet mere enn de alle, dog ikke jeg, men Guds nåde som er med mig.

2 Korintierne 10:13
vi derimot vil ikke rose oss over all måte, men efter målet av det område Gud har tildelt oss som mål: at vi skulde nå frem like til eder.

Galaterne 2:9
og da de fikk vite om den nåde som var mig gitt, da gav Jakob og Kefas og Johannes, de som gjaldt for å være støttene, mig og Barnabas samfunds-hånd, at vi skulde gå til hedningene, men de til de omskårne,

Efeserne 3:7
hvis tjener jeg er blitt efter den Guds nådes gave som er mig gitt ved virksomheten av hans makt.

Efeserne 4:7
Men hver og en av oss er nåden gitt efter det mål som Kristi gave tilmåles med.

Filippenserne 2:13
for Gud er den som virker i eder både å ville og å virke til hans velbehag.

1 Peters 4:11
om nogen taler, han tale som Guds ord; om nogen tjener i menigheten, han tjene som av den kraft Gud gir, forat Gud må æres i alle ting ved Jesus Kristus, han som æren og makten tilhører i all evighet. Amen.

Romerne 12:2
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden