Esaias 42:16
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Og jeg vil føre blinde på en vei de ikke kjenner; på stier de ikke kjenner, vil jeg la dem ferdes; jeg vil gjøre mørke steder for deres åsyn til lys og bakker til sletteland. Dette er de ting jeg vil gjøre, jeg vil visselig ikke la det være.

Dansk (1917 / 1931)
Jeg fører blinde ad ukendt Vej, leder dem ad ukendte Stier, gør Mørket foran dem til Lys og Bakkelandet til Slette. Det er de Ting, jeg gør, og dem gaar jeg ikke fra.

Svenska (1917)
Och de blinda skall jag leda på en väg som de icke känna; på stigar som de icke känna skall jag föra dem. Jag skall göra mörkret framför dem till ljus och det som är ojämnt till jämn mark. Detta är, vad jag skall göra, och jag skall ej rygga mitt ord.

King James Bible
And I will bring the blind by a way that they knew not; I will lead them in paths that they have not known: I will make darkness light before them, and crooked things straight. These things will I do unto them, and not forsake them.

English Revised Version
And I will bring the blind by a way that they know not; in paths that they know not will I lead them: I will make darkness light before them, and crooked places straight. These things will I do, and I will not forsake them.
Bibelen Kunnskap Treasury

I will bring

Esaias 29:18,24
Og på den dag skal de døve høre bokens ord, og ut fra mulm og mørke skal de blindes øine se, …

Esaias 30:21
og når du viker av til høire eller til venstre, skal dine ører høre et ord lyde bak dig: Dette er veien, gå på den!

Esaias 32:3
Da skal de seendes øine ikke være blinde, og de hørendes ører skal være lydhøre,

Esaias 35:5,8
Da skal de blindes øine åpnes, og de døves ører oplates; …

Esaias 48:17
Så sier Herren, din gjenløser, Israels Hellige: Jeg er Herren din Gud, som lærer dig å gjøre det som er dig til gagn, som fører dig på den vei du skal gå.

Esaias 54:13
Og alle dine barn skal være lært av Herren, og dine barns fred skal være stor.

Esaias 60:1,2,19,20
Stå op, bli lys! For ditt lys kommer, og Herrens herlighet går op over dig. …

Jeremias 31:8,9
Se, jeg fører dem fra landet i nord og samler dem fra jordens ytterste ende; blandt dem er det både blinde og halte, både fruktsommelige og fødende; som en stor skare skal de komme hit tilbake. …

Hoseas 2:14
Se, derfor vil jeg lokke henne og føre henne ut i ørkenen og tale vennlig til henne,

Lukas 1:78,79
for vår Guds miskunnelige hjertelags skyld, som lot solopgang fra det høie gjeste oss, …

Efeserne 5:8
For I var fordum mørke, men nu er I lys i Herren; vandre som lysets barn -

lead

Esaias 41:3
Han* forfølger dem, drar frem i sikkerhet på en sti hvor han før ikke kom med sine føtter.

Josvas 3:4
- dog skal det være en avstand mellem eder og den, omkring to tusen alen; I må ikke komme den for nær - så I kan vite hvad vei I skal gå; for I har ikke draget den vei før.

Hoseas 2:6
Se, derfor stenger jeg din vei med torner; jeg reiser en mur foran henne, så hun ikke finner sine stier;

crooked

Esaias 40:4
Hver dal skal heves, og hvert fjell og hver haug skal senkes, det bakkete skal bli til slette, og hamrene til flatt land.

Esaias 45:2
Jeg vil gå frem foran dig, og bakker vil jeg jevne; dører av kobber vil jeg sprenge, og bommer av jern vil jeg sønderhugge.

Predikerens 1:15
Det som er kroket, kan ikke bli rett, og det som mangler, kan ingen regne med.

Predikerens 7:13
Se på Guds verk! For hvem kan gjøre rett det som han har gjort kroket?

Lukas 3:5
Hver dal skal fylles, og hvert fjell og hver haug skal senkes, og det krokete skal rettes, og de knudrete veier jevnes,

straight.

Salmenes 94:14
For Herren skal ikke forkaste sitt folk og ikke forlate sin arv;

Jeremias 32:39-41
Og jeg vil gi dem ett hjerte og lære dem en vei til å frykte mig alle dager, så det må gå dem vel, dem og deres barn efter dem. …

Esekiel 14:23
Og de skal trøste eder når I ser deres ferd og deres gjerninger, og I skal kjenne at jeg ikke uten årsak har gjort noget av alt det jeg har gjort mot det, sier Herren, Israels Gud.

Romerne 5:8-10
men Gud viser sin kjærlighet mot oss derved at Kristus døde for oss mens vi ennu var syndere. …

Romerne 8:29-31
For dem som han forut kjente, dem har han også forut bestemt til å bli likedannet med hans Sønns billede, forat han skulde være den førstefødte blandt mange brødre; …

2 Tessalonikerne 2:13,14
Men vi er skyldige til å takke Gud alltid for eder, brødre, I som er elsket av Herren, fordi Gud fra først av tok eder ut til frelse ved helliggjørelse av Ånden og tro på sannheten, …

1 Peters 1:3-5
Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som efter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, …

Hebreerne 13:5
Eders ferd være uten pengekjærhet, så I nøies med det I har; for han har sagt: Jeg vil ingenlunde slippe dig og ingenlunde forlate dig,

Lenker
Esaias 42:16 InterlineærtEsaias 42:16 flerspråkligIsaías 42:16 SpanskÉsaïe 42:16 FranskJesaja 42:16 TyskeEsaias 42:16 ChineseIsaiah 42:16 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Esaias 42
15Jeg vil legge fjell og hauger øde og la alle deres urter tørke bort, og jeg vil gjøre elver til land og tørke ut sjøer. 16Og jeg vil føre blinde på en vei de ikke kjenner; på stier de ikke kjenner, vil jeg la dem ferdes; jeg vil gjøre mørke steder for deres åsyn til lys og bakker til sletteland. Dette er de ting jeg vil gjøre, jeg vil visselig ikke la det være. 17De skal vike tilbake og bli storlig til skamme de som setter sin lit til utskårne billeder, som sier til støpte billeder: I er våre guder.
Kryssreferanser
Lukas 1:78
for vår Guds miskunnelige hjertelags skyld, som lot solopgang fra det høie gjeste oss,

Lukas 1:79
for å lyse for dem som sitter i mørke og dødsskygge, for å styre våre føtter inn på fredens vei.

Lukas 3:5
Hver dal skal fylles, og hvert fjell og hver haug skal senkes, og det krokete skal rettes, og de knudrete veier jevnes,

Apostlenes-gjerninge 26:18
for å oplate deres øine, så de kan vende sig fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud, forat de kan få syndenes forlatelse og arvelodd blandt dem som er helliget ved troen på mig.

Efeserne 5:8
For I var fordum mørke, men nu er I lys i Herren; vandre som lysets barn -

Hebreerne 13:5
Eders ferd være uten pengekjærhet, så I nøies med det I har; for han har sagt: Jeg vil ingenlunde slippe dig og ingenlunde forlate dig,

1 Peters 2:9
Men I er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, forat I skal forkynne hans dyder som kalte eder fra mørke til sitt underfulle lys,

Esaias 26:7
Den rettferdiges sti er jevn; du jevner den rettferdiges vei.

Esaias 29:18
Og på den dag skal de døve høre bokens ord, og ut fra mulm og mørke skal de blindes øine se,

Esaias 30:18
Og derfor bier Herren med å være eder nådig, og derfor holder han sig langt borte i det høie med sin barmhjertighet mot eder; for Herren er en dommens Gud; salige er alle de som bier på ham.

Esaias 30:21
og når du viker av til høire eller til venstre, skal dine ører høre et ord lyde bak dig: Dette er veien, gå på den!

Esaias 32:3
Da skal de seendes øine ikke være blinde, og de hørendes ører skal være lydhøre,

Esaias 35:5
Da skal de blindes øine åpnes, og de døves ører oplates;

Esaias 40:4
Hver dal skal heves, og hvert fjell og hver haug skal senkes, det bakkete skal bli til slette, og hamrene til flatt land.

Esaias 41:17
De elendige og fattige søker efter vann, men det er ikke noget; deres tunge brenner av tørst. Jeg, Herren, jeg vil svare dem; jeg, Israels Gud, jeg vil ikke forlate dem.

Esaias 45:7
jeg som er lysets ophav og mørkets skaper, som gir lykken og skaper ulykken; jeg, Herren, gjør alt dette.

Esaias 52:12
For I skal ikke dra ut i hast og ikke fare bort som flyktninger; for Herren går foran eder, og Israels Gud slutter eders tog.

Esaias 58:10
og tar frem til den sultne det som du selv har lyst til, og metter en lidende sjel, da skal ditt lys oprinne i mørket, og din natt bli som middagen.

Esaias 62:12
Og de skal kalles det hellige folk, Herrers gjenløste; og du selv skal kalles den søkte, den stad som ikke er forlatt.

Amos 5:8
Han som har skapt Syvstjernen og Orion og omskifter dødsskygge til morgen og gjør dagen mørk som natten, han som kaller på havets vann og øser dem ut over jorden - Herren er hans navn!

Esaias 42:15
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden