Jakobs 5:11
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Se, vi priser dem salige som lider tålmodig. I har hørt om Jobs tålmod og sett den utgang som Herren gjorde; for Herren er overmåte miskunnelig og barmhjertig.

Dansk (1917 / 1931)
Se, vi prise dem salige, som have holdt ud. I have hørt om Jobs Udholdenhed og vide Udfaldet fra Herren; thi Herren er saare medlidende og barmhjertig.

Svenska (1917)
Vi prisa ju dem saliga, som hava varit ståndaktiga. Om Jobs ståndaktighet haven I hört, och I haven sett vilken utgång Herren beredde; ty Herren är nåderik och barmhärtig.

King James Bible
Behold, we count them happy which endure. Ye have heard of the patience of Job, and have seen the end of the Lord; that the Lord is very pitiful, and of tender mercy.

English Revised Version
Behold, we call them blessed which endured: ye have heard of the patience of Job, and have seen the end of the Lord, how that the Lord is full of pity, and merciful.
Bibelen Kunnskap Treasury

we count.

Jakobs 1:12
Salig er den mann som holder ut i fristelse; for når han har stått sin prøve, skal han få livsens krone, som Gud har lovt dem som elsker ham.

Salmenes 94:12
Salig er den mann som du, Herre, refser og gir lærdom av din lov

Matteus 5:10,11
Salige er de som er forfulgt for rettferdighets skyld; for himlenes rike er deres. …

Matteus 10:22
og I skal hates av alle for mitt navns skyld; men den som holder ut til enden, han skal bli frelst.

Hebreerne 3:6,14
men Kristus som Sønn over hans hus, og hans hus er vi, såfremt vi holder vår frimodighet og det håp som vi roser oss av, fast inntil enden. …

Hebreerne 10:39
Men vi er ikke av dem som unddrager sig til fortapelse, vi er av dem som tror til sjelens frelse.

Ye.

Jobs 1:21,22
og sa: Naken kom jeg av min mors liv, og naken skal jeg vende dit tilbake. Herren gav, og Herren tok; Herrens navn være lovet! …

*etc:

Jobs 2:10
Men han svarte: Du taler som en av de uforstandige kvinner; skal vi bare ta imot det gode av Gud og ikke også det onde? Under alt dette syndet Job ikke med sine leber.

Jobs 13:15,16
Se, han vil drepe mig - jeg venter på ham; jeg vil bare rettferdiggjøre mine veier for hans åsyn. …

Jobs 23:10
For han kjenner den vei jeg holder mig til; prøvde han mig, så skulde jeg gå frem av prøven som gullet.

and have.

Jobs 42:10-17
Og Herren gjorde ende på Jobs ulykke, da han bad for sine venner; og Herren øket alt det Job hadde hatt, til det dobbelte. …

Salmenes 37:37
Akt på den ulastelige og se på den opriktige! for fredens mann har en fremtid;

Predikerens 7:8
Bedre er enden på en ting enn begynnelsen, bedre å være tålmodig enn overmodig.

1 Peters 1:6,7,13
Derover fryder I eder, om I enn nu - når så skal være - har sorg en liten stund ved allehånde fristelser, …

2 Peters 2:9
så sant vet Herren å utfri de gudfryktige av fristelser, men å holde de urettferdige i varetekt med straff til dommens dag,

the Lord is.

2 Mosebok 34:6
Og Herren gikk forbi hans ansikt og ropte: Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunnhet og sannhet;

4 Mosebok 14:18
Herren er langmodig og rik på miskunnhet, han forlater misgjerning og overtredelse; men han lar ikke den skyldige ustraffet, han hjemsøker fedres misgjerning på barn, på dem i tredje og på dem i fjerde ledd.

1 Krønikebok 21:13
David sa til Gad: Jeg er i stor angst; la mig da helst falle i Herrens hånd! For hans barmhjertighet er stor, men i menneskers hånd vil jeg nødig falle.

2 Krønikebok 30:9
For når I vender om til Herren, da skal eders brødre og eders sønner finne barmhjertighet hos dem som holder dem fangne, og komme tilbake til dette land; for Herren eders Gud er nådig og barmhjertig; han vil ikke vende sitt åsyn bort fra eder, dersom I vender om til ham.

Nehemias 9:17,31
De vilde ikke høre og kom ikke i hu de undergjerninger du hadde gjort for dem, men var hårdnakkede og valgte sig en høvding og vilde i sin gjenstridighet vende tilbake til sin trældom; men du er en Gud som tilgir, nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunnhet, og du forlot dem ikke. …

Salmenes 25:6,7
Herre, kom din barmhjertighet i hu og din miskunnhets gjerninger! for de er fra evighet. …

Salmenes 51:1
Til sangmesteren; en salme av David, (2) da profeten Natan var kommet til ham, efterat han var gått inn til Batseba. (3) Vær mig nådig, Gud, efter din miskunnhet, utslett mine overtredelser efter din store barmhjertighet!

Salmenes 78:38
Men han, han er miskunnelig, han tilgir misgjerning og forderver ikke; mange ganger lot han sin vrede vende om og lot ikke all sin harme bryte frem.

Salmenes 86:5,15
For du, Herre, er god og villig til å forlate og rik på miskunnhet mot alle dem som påkaller dig. …

Salmenes 103:8,13
Herren er barmhjertig og nådig, langmodig og rik på miskunnhet. …

Salmenes 116:5
Herren er nådig og rettferdig, og vår Gud er barmhjertig.

Salmenes 119:132
Vend dig til mig og vær mig nådig, som rett er mot dem som elsker ditt navn!

Salmenes 136:1
Pris Herren! for han er god, hans miskunnhet varer evindelig.

*etc:

Salmenes 145:8
Herren er nådig og barmhjertig, langmodig og stor i miskunnhet.

Esaias 55:6,7
Søk Herren mens han finnes, kall på ham den stund han er nær! …

Esaias 63:7,9
Herrens miskunnhet vil jeg forkynne, Herrens pris efter alt det Herren har gjort mot oss, og hans store godhet mot Israels hus, fordi han gjorde imot dem efter sin barmhjertighet og efter sin store miskunnhet. …

Klagesangene 3:22
Herrens miskunnhet er det at det ikke er forbi med oss; for hans barmhjertighet har ennu ikke ende.

Daniel 9:9,18,19
Hos Herren vår Gud er barmhjertighet og forlatelse. For vi har satt oss op imot ham, …

Joel 2:13
og sønderriv eders hjerte og ikke eders klær, og vend om til Herren eders Gud! For han er nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunnhet, og han angrer det onde.

Jonas 4:2
Og han bad til Herren og sa: Å Herre! Var det ikke det jeg sa da jeg ennu var i mitt land? Derfor flydde jeg dengang til Tarsis; for jeg visste at du er en nådig og barmhjertig Gud, langmodig og rik på miskunnhet og angrer det onde.

Mika 7:18
Hvem er en Gud som du, en Gud som tar bort misgjerning og går overtredelse forbi for dem som er tilbake av hans arv? Han holder ikke til evig tid fast ved sin vrede, for han har lyst til miskunnhet.

Lukas 1:50
og hans miskunn er fra slekt til slekt over dem som frykter ham.

Lukas 6:36
Vær barmhjertige, likesom eders Fader er barmhjertig,

Romerne 2:4
Eller forakter du hans godhets og tålmods og langmods rikdom, og vet ikke at Guds godhet driver dig til omvendelse?

Efeserne 1:6
til pris for sin nådes herlighet, som han gav oss i den elskede,

Efeserne 2:4
Men Gud, som er rik på miskunn, har for sin store kjærlighets skyld som han elsket oss med,

Lenker
Jakobs 5:11 InterlineærtJakobs 5:11 flerspråkligSantiago 5:11 SpanskJacques 5:11 FranskJakobus 5:11 TyskeJakobs 5:11 ChineseJames 5:11 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Jakobs 5
10Mine brødre! ta profetene, som talte i Herrens navn, til eders forbillede i å lide ondt og være tålmodig! 11Se, vi priser dem salige som lider tålmodig. I har hørt om Jobs tålmod og sett den utgang som Herren gjorde; for Herren er overmåte miskunnelig og barmhjertig. 12Men fremfor alt, mine brødre, sverg ikke, hverken ved himmelen eller ved jorden eller nogen annen ed! men eders ja være ja, og eders nei være nei, forat I ikke skal falle under dommen!
Kryssreferanser
2 Mosebok 34:6
Og Herren gikk forbi hans ansikt og ropte: Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunnhet og sannhet;

Jobs 1:1
I landet Us var det en mann som hette Job; han var en ulastelig og rettskaffen mann, som fryktet Gud og vek fra det onde.

Jobs 1:21
og sa: Naken kom jeg av min mors liv, og naken skal jeg vende dit tilbake. Herren gav, og Herren tok; Herrens navn være lovet!

Jobs 2:10
Men han svarte: Du taler som en av de uforstandige kvinner; skal vi bare ta imot det gode av Gud og ikke også det onde? Under alt dette syndet Job ikke med sine leber.

Jobs 42:10
Og Herren gjorde ende på Jobs ulykke, da han bad for sine venner; og Herren øket alt det Job hadde hatt, til det dobbelte.

Jobs 42:12
Og Herren velsignet Jobs siste dager mere enn hans første*, og han fikk fjorten tusen får og seks tusen kameler og tusen par okser og tusen aseninner.

Salmenes 103:8
Herren er barmhjertig og nådig, langmodig og rik på miskunnhet.

Matteus 5:10
Salige er de som er forfulgt for rettferdighets skyld; for himlenes rike er deres.

Jakobs 1:2
Akt det for bare glede, mine brødre, når I kommer i allehånde fristelser,

Jakobs 1:12
Salig er den mann som holder ut i fristelse; for når han har stått sin prøve, skal han få livsens krone, som Gud har lovt dem som elsker ham.

1 Peters 3:14
Men om I enn skulde lide for rettferdighets skyld, er I salige. Men frykt ikke for dem og forferdes ikke; men hellige Kristus som Herre i eders hjerter,

Jakobs 5:10
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden