Jakobs 2
Norsk (1930)
1Mine brødre! la ikke eders tro på vår Herre Jesus Kristus, den herliggjorte, være forenet med at I gjør forskjell på folk! 2For om det kommer en mann inn i eders forsamling med gullring på fingeren, i skinnende klædning, og det også kommer en fattigmann inn i skitten klædning, 3og I ser på ham som bærer den skinnende klædning, og sier: Sett du dig her på en god plass! og sier til den fattige: Stå du der, eller sett dig her nede ved min fotskammel! - 4gjør I da ikke forskjell hos eder selv og er blitt dommere med onde tanker? 5Hør dog, mine elskede brødre: Har ikke Gud utvalgt dem som er fattige på verdens gods, til å være rike i troen og arvinger til det rike han har lovt dem som elsker ham? 6Men I har vanæret den fattige. Er det ikke de rike som underkuer eder, og som drar eder for domstolene? 7Er det ikke de som spotter det gode navn I er nevnt med?

8Visselig, dersom I opfyller den kongelige lov efter Skriften: Du skal elske din næste som dig selv, da gjør I vel; 9men gjør I forskjell på folk, da gjør I synd, og loven refser eder som lovbrytere. 10For enhver som holder hele loven, men snubler i én ting, han er blitt skyldig i alle. 11For han som sa: Du skal ikke drive hor, han sa også: Du skal ikke slå ihjel. Om du da ikke driver hor, men slår ihjel, da er du blitt lovbryter. 12Tal så og gjør så som de som skal dømmes efter frihetens lov! 13For dommen skal være ubarmhjertlg mot den som ikke har gjort barmhjertighet; men barmhjertighet roser sig mot dommen.

14Hvad nytter det, mine brødre, om en sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? 15Om en bror eller søster er naken og fattes føde for dagen, 16og nogen av eder sier til dem: Gå bort i fred, varm eder og mett eder! men I ikke gir dem det som legemet trenger, hvad nytter det? 17Således og med troen: har den ikke gjerninger, er den død i sig selv.

18Men en kan si: Du har tro, og jeg har gjerninger. Vis mig din tro uten gjerninger, og jeg vil vise dig min tro av mine gjerninger! 19Du tror at Gud er én; du gjør vel; djevlene tror det også og skjelver. 20Og vil du vite det, du dårlige menneske, at troen uten gjerninger er unyttig? 21Abraham, vår far, blev ikke han rettferdiggjort ved gjerninger, da han ofret sin sønn Isak på alteret? 22Du ser at troen virket sammen med hans gjerninger, og at troen blev fullkommen ved gjerningene, 23og Skriften blev opfylt, som sier: Abraham trodde Gud, og det blev regnet ham til rettferdighet, og han blev kalt Guds venn. 24I ser at mennesket blir rettferdiggjort ved gjerninger, og ikke ved tro alene. 25I like måte Rahab, skjøgen; blev hun ikke rettferdiggjort ved gjerninger, da hun tok imot utsendingene og slapp dem ut en annen vei? 26For likesom legemet er dødt uten ånd, så er og troen død uten gjerninger.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
James 1
Top of Page
Top of Page