2 Timoteus 4:8
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Så ligger da rettferdighetens krans rede for mig, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi mig på hin dag, dog ikke mig alene, men alle som har elsket hans åpenbarelse.

Dansk (1917 / 1931)
I øvrigt henligger Retfærdighedens Krans til mig, hvilken Herren, den retfærdige Dommer, skal give mig paa hin Dag, og ikke alene mig, men ogsaa alle dem, som have elsket hans Aabenbarelse.

Svenska (1917)
Nu ligger rättfärdighetens segerkrans tillreds åt mig, och Herren, den rättfärdige domaren, skall giva den åt mig på »den dagen», och icke åt mig allenast, utan åt alla som hava älskat hans tillkommelse.

King James Bible
Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day: and not to me only, but unto all them also that love his appearing.

English Revised Version
henceforth there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give to me at that day: and not only to me, but also to all them that have loved his appearing.
Bibelen Kunnskap Treasury

there.

Salmenes 31:19
Hvor stor din godhet er, som du har gjemt for dem som frykter dig, som du har vist mot dem som tar sin tilflukt til dig, for menneskenes barns øine!

Matteus 6:19,20
Samle eder ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler; …

Kolossenserne 1:5
for det håps skyld som er gjemt for eder i himlene, som I forut har hørt om ved sannhetens ord i evangeliet,

1 Timoteus 6:19
så de legger sig op en god grunnvoll for den kommende tid, at de kan gripe det sanne liv.

a crown.

2 Timoteus 2:5
Men om nogen også strider i veddekamp, får han dog ikke kransen hvis han ikke strider på den rette måte.

Salomos Ordsprog 4:9
Den skal sette en fager krans på ditt hode; den skal rekke dig en herlig krone.

1 Korintierne 9:25
Hver som er med i veddekamp, er avholdende i alt, hine for å få en forgjengelig krans, men vi en uforgjengelig.

Jakobs 1:12
Salig er den mann som holder ut i fristelse; for når han har stått sin prøve, skal han få livsens krone, som Gud har lovt dem som elsker ham.

1 Peters 5:4
og når overhyrden åpenbares, skal I få ærens uvisnelige krans.

Apenbaring 2:10
Frykt ikke for det du skal lide! Se, djevelen skal kaste nogen av eder i fengsel, forat I skal prøves, og I skal ha trengsel i ti dager. Vær tro inntil døden, så vil jeg gi dig livsens krone!

Apenbaring 4:4,10
Og rundt omkring tronen var det fire og tyve troner, og på tronene så jeg fire og tyve eldste sitte, klædd i hvite klær, med gullkroner på sine hoder. …

the righteous.

2 Timoteus 4:1
Jeg vidner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans åpenbarelse og hans rike;

1 Mosebok 18:25
Det være langt fra dig å gjøre slikt og slå ihjel den rettferdige sammen med den ugudelige, så det går den rettferdige på samme vis som den ugudelige! Det være langt fra dig! Den som dømmer hele jorden, skulde ikke han gjøre rett?

Salmenes 7:11
Gud er en rettferdig dommer, og en Gud som vredes hver dag.

Romerne 2:5
Ved din hårdhet og ditt ubotferdige hjerte ophoper du dig vrede på vredens dag, den dag da Guds rettferdige dom åpenbares,

2 Tessalonikerne 1:5,6
- et varsel om Guds rettferdige dom - forat I skal finnes verdige til Guds rike, det som I og lider for, …

Apenbaring 19:11
Og jeg så himmelen åpnet, og se, en hvit hest, og han som satt på den, heter Trofast og Sanndru, og han dømmer og strider med rettferdighet.

at that.

2 Timoteus 1:12,18
Derfor lider jeg også dette, men jeg skammer mig ikke ved det; for jeg vet på hvem jeg tror, og jeg er viss på at han er mektig til å ta vare på det som er mig overgitt, inntil hin dag. …

Malakias 3:17
Og på den dag som jeg skaper, sier Herren, hærskarenes Gud, skal de være min eiendom, og jeg vil spare dem, likesom en mann sparer sin sønn som tjener ham.

Matteus 7:22
Mange skal si til mig på hin dag: Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn?

Matteus 24:36
Men hin dag og time vet ingen, ikke engang himmelens engler, men alene min Fader.

Lukas 10:12
Jeg sier eder at det skal gå Sodoma tåleligere på hin dag enn den by.

1 Tessalonikerne 5:4
Men I, brødre, er ikke i mørket, så dagen skulde komme over eder som en tyv;

that love.

Romerne 8:23
ja, ikke bare det, men også vi som dog har Åndens førstegrøde, også vi sukker med oss selv, idet vi stunder efter vårt barnekår, vårt legemes forløsning.

1 Korintierne 2:9
men, som skrevet er: Hvad øie ikke så og øre ikke hørte, og hvad ikke opkom i noget menneskes hjerte, hvad Gud har beredt for dem som elsker ham.

2 Korintierne 5:2
For også mens vi er her til huse, sukker vi, fordi vi lenges efter å overklædes med vår bolig fra himmelen,

1 Tessalonikerne 1:10
og vente på hans Sønn fra himlene som han opvakte fra de døde, Jesus, han som frir oss fra den kommende vrede.

Titus 2:13
mens vi venter på det salige håp og åpenbarelsen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet,

Hebreerne 9:28
således skal og Kristus, efter å være ofret en gang for å bortta manges synder, annen gang åpenbare sig, uten synd, til frelse for dem som venter på ham.

Apenbaring 1:7
Se, han kommer med skyene, og hvert øie skal se ham, også de som har gjennemstunget ham, og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ja, amen.

Apenbaring 22:20
 

Lenker
2 Timoteus 4:8 Interlineært2 Timoteus 4:8 flerspråklig2 Timoteo 4:8 Spansk2 Timothée 4:8 Fransk2 Timotheus 4:8 Tyske2 Timoteus 4:8 Chinese2 Timothy 4:8 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2 Timoteus 4
7Jeg har stridt den gode strid, fullendt løpet, bevart troen. 8Så ligger da rettferdighetens krans rede for mig, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi mig på hin dag, dog ikke mig alene, men alle som har elsket hans åpenbarelse.
Kryssreferanser
1 Korintierne 3:13
da skal enhvers verk bli åpenbart; for dagen skal vise det, for den åpenbares med ild, og hvordan enhvers verk er, det skal ilden prøve.

1 Korintierne 9:25
Hver som er med i veddekamp, er avholdende i alt, hine for å få en forgjengelig krans, men vi en uforgjengelig.

Filippenserne 3:11
om jeg dog kan vinne frem til opstandelsen fra de døde.

Kolossenserne 1:5
for det håps skyld som er gjemt for eder i himlene, som I forut har hørt om ved sannhetens ord i evangeliet,

2 Tessalonikerne 2:8
og da skal den lovløse åpenbares, han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme.

2 Timoteus 1:10
men nu er blitt åpenbaret ved vår frelser Jesu Kristi åpenbarelse, han som tilintetgjorde døden og førte liv og uforgjengelighet frem for lyset ved evangeliet,

2 Timoteus 1:12
Derfor lider jeg også dette, men jeg skammer mig ikke ved det; for jeg vet på hvem jeg tror, og jeg er viss på at han er mektig til å ta vare på det som er mig overgitt, inntil hin dag.

2 Timoteus 1:18
Herren gi han må finne miskunn hos Herren på hin dag! Og til hvor stor tjeneste han var i Efesus, det vet du selv best.

2 Timoteus 2:5
Men om nogen også strider i veddekamp, får han dog ikke kransen hvis han ikke strider på den rette måte.

2 Timoteus 4:1
Jeg vidner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans åpenbarelse og hans rike;

Hebreerne 12:11
All tukt synes vel, mens den står på, ikke å være til glede, men til sorg; men siden gir den dem som derved er blitt opøvd, rettferdighets salige frukt.

Jakobs 1:12
Salig er den mann som holder ut i fristelse; for når han har stått sin prøve, skal han få livsens krone, som Gud har lovt dem som elsker ham.

1 Peters 1:4
til en uforgjengelig og usmittet og uvisnelig arv, som er gjemt i himlene for eder,

2 Timoteus 4:7
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden