Romerne 8:23
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
ja, ikke bare det, men også vi som dog har Åndens førstegrøde, også vi sukker med oss selv, idet vi stunder efter vårt barnekår, vårt legemes forløsning.

Dansk (1917 / 1931)
Dog ikke det alene, men ogsaa vi selv, som have Aandens Førstegrøde, ogsaa vi sukke ved os selv, idet vi forvente en Sønneudkaarelse, vort Legemes Forløsning.

Svenska (1917)
Och icke den allenast; också vi själva, som hava fått Anden såsom förstlingsgåva, också vi sucka inom oss och bida efter barnaskapet, vår kropps förlossning.

King James Bible
And not only they, but ourselves also, which have the firstfruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body.

English Revised Version
And not only so, but ourselves also, which have the firstfruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for our adoption, to wit, the redemption of our body.
Bibelen Kunnskap Treasury

which have.

Romerne 8:15,16
I fikk jo ikke trældommens ånd, så I atter skulde frykte, men I fikk barnekårets Ånd, ved hvilken vi roper: Abba, Fader! …

Romerne 5:5
og håpet gjør ikke til skamme, fordi Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den Hellige Ånd, som er oss gitt.

2 Korintierne 5:5
Men den som har satt oss i stand just til dette, er Gud, han som og har gitt oss Ånden til pant.

Galaterne 5:22,23
Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet; …

Efeserne 1:14
han som er pantet på vår arv til eiendomsfolkets forløsning, hans herlighet til pris.

Efeserne 5:9
for lysets frukt viser sig i all godhet og rettferdighet og sannhet -

even we.

Romerne 8:26
Men i like måte kommer også Ånden vår skrøpelighet til hjelp; for vi vet ikke hvad vi skal bede om, slik som vi trenger det; men Ånden selv går i forbønn for oss med usigelige sukk,

Romerne 7:24
Jeg elendige menneske! hvem skal fri mig fra dette dødens legeme?

2 Korintierne 5:2-4
For også mens vi er her til huse, sukker vi, fordi vi lenges efter å overklædes med vår bolig fra himmelen, …

2 Korintierne 7:5
For heller ikke da vi kom til Makedonia, hadde vårt kjød nogen ro, men vi trengtes på alle måter: utenfor oss var strid, inneni oss frykt;

Filippenserne 1:21-23
For mig er livet Kristus og døden en vinning; …

1 Peters 1:7
forat eders prøvede tro, som er meget kosteligere enn det forgjengelige gull, som dog prøves ved ild, må finnes til lov og pris og ære i Jesu Kristi åpenbarelse,

waiting.

Romerne 8:19,25
For skapningen lenges og stunder efter Guds barns åpenbarelse; …

Lukas 20:36
for de kan ikke mere dø, for de er englene like og er Guds barn, idet de er opstandelsens barn.

Filippenserne 3:20,21
For vårt rike er i himlene, og derfra venter vi og den Herre Jesus Kristus som frelser, …

2 Timoteus 4:8
Så ligger da rettferdighetens krans rede for mig, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi mig på hin dag, dog ikke mig alene, men alle som har elsket hans åpenbarelse.

Titus 2:13
mens vi venter på det salige håp og åpenbarelsen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet,

Hebreerne 9:28
således skal og Kristus, efter å være ofret en gang for å bortta manges synder, annen gang åpenbare sig, uten synd, til frelse for dem som venter på ham.

1 Johannes 3:2
I elskede! nu er vi Guds barn, og det er ennu ikke åpenbaret hvad vi skal bli; vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like; for vi skal se ham som han er.

the redemption.

Lukas 21:28
Men når dette begynner å skje, da rett eder op og løft eders hoder! for eders forløsning stunder til.

Efeserne 1:14
han som er pantet på vår arv til eiendomsfolkets forløsning, hans herlighet til pris.

Efeserne 4:30
og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, han som I har fått til innsegl til forløsningens dag!

Lenker
Romerne 8:23 InterlineærtRomerne 8:23 flerspråkligRomanos 8:23 SpanskRomains 8:23 FranskRoemer 8:23 TyskeRomerne 8:23 ChineseRomans 8:23 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 8
22For vi vet at hele skapningen tilsammen sukker og er tilsammen i smerte inntil nu; 23ja, ikke bare det, men også vi som dog har Åndens førstegrøde, også vi sukker med oss selv, idet vi stunder efter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. 24For i håpet er vi frelst; men et håp som sees, er ikke noget håp; hvorfor skulde en håpe det som han ser? …
Kryssreferanser
2 Krønikebok 31:5
Da denne befaling blev kjent, gav Israels barn førstegrøde i rikelig mengde, både av korn og most og olje og honning og av all annen grøde på marken, og de kom med tiende av alt sammen i rikelig mengde.

Romerne 5:3
ja, ikke bare det, men vi roser oss også av våre trengsler, for vi vet at trengselen virker tålmodighet,

Romerne 5:11
ja, ikke bare det, men vi roser oss også av Gud ved vår Herre Jesus Kristus, ved hvem vi nu har fått forlikelsen.

Romerne 7:24
Jeg elendige menneske! hvem skal fri mig fra dette dødens legeme?

Romerne 8:15
I fikk jo ikke trældommens ånd, så I atter skulde frykte, men I fikk barnekårets Ånd, ved hvilken vi roper: Abba, Fader!

Romerne 8:16
Ånden selv vidner med vår ånd at vi er Guds barn;

Romerne 8:19
For skapningen lenges og stunder efter Guds barns åpenbarelse;

1 Korintierne 1:7
så at det ikke fattes eder på nogen nådegave mens I venter på vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse,

2 Korintierne 1:22
han som og satte sitt innsegl på oss og gav Ånden til pant i våre hjerter.

2 Korintierne 5:2
For også mens vi er her til huse, sukker vi, fordi vi lenges efter å overklædes med vår bolig fra himmelen,

2 Korintierne 5:4
For vi som er i denne hytte, sukker under byrden, fordi vi ikke vil avklædes, men overklædes, forat det dødelige kan bli opslukt av livet.

2 Korintierne 5:5
Men den som har satt oss i stand just til dette, er Gud, han som og har gitt oss Ånden til pant.

Galaterne 5:5
For ved troen venter vi i Ånden på det som rettferdigheten gir oss håp om;

1 Johannes 3:2
I elskede! nu er vi Guds barn, og det er ennu ikke åpenbaret hvad vi skal bli; vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like; for vi skal se ham som han er.

Romerne 8:22
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden