Apostlenes-gjerninge 13:48
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Da hedningene hørte det, blev de glade og priste Herrens ord, og de tok ved troen så mange som var utsett til evig liv.

Dansk (1917 / 1931)
Men da Hedningerne hørte dette, bleve de glade og priste Herrens Ord, og de troede, saa mange, som vare bestemte til evigt Liv,

Svenska (1917)
När hedningarna hörde detta, blevo de glada och prisade Herrens ord; och de kommo till tro, så många det var beskärt att få evigt liv.

King James Bible
And when the Gentiles heard this, they were glad, and glorified the word of the Lord: and as many as were ordained to eternal life believed.

English Revised Version
And as the Gentiles heard this, they were glad, and glorified the word of God: and as many as were ordained to eternal life believed.
Bibelen Kunnskap Treasury

they.

Apostlenes-gjerninge 13:42
Da de gikk ut, bad folk dem om at disse ord måtte bli talt til dem den følgende sabbat.

Apostlenes-gjerninge 2:41
De som nu tok imot hans ord, blev døpt, og det blev på den dag lagt til omkring tre tusen sjeler.

Apostlenes-gjerninge 8:8
Og det blev stor glede der i byen.

Apostlenes-gjerninge 15:31
Da de hadde lest det, blev de glade over trøsten de fikk.

Lukas 2:10-11
Og engelen sa til dem: Forferdes ikke! for se, jeg forkynner eder en stor glede, som skal vederfares alt folket! …

Romerne 15:9-12
men hedningene skal prise Gud for miskunnhet, som skrevet er: Derfor vil jeg prise dig iblandt hedninger og lovsynge ditt navn. …

glorified.

Salmenes 138:2
Jeg vil kaste mig ned foran ditt hellige tempel, og jeg vil prise ditt navn for din miskunnhets og din trofasthets skyld; for du har gjort ditt ord herlig, mere enn alt ditt navn.

2 Tessalonikerne 3:1
For øvrig, brødre, bed for oss at Herrens ord må ha fremgang og bli forherliget likesom hos eder,

and as.

Apostlenes-gjerninge 2:47
idet de lovet Gud og hadde yndest hos hele folket. Og Herren la hver dag dem som lot sig frelse, til menigheten.

Johannes 10:16,26,27
Jeg har også andre får, som ikke hører til denne sti; også dem skal jeg føre frem, og de skal høre min røst, og det skal bli én hjord, én hyrde. …

Johannes 11:52
og ikke for folket alene, men for også å samle til ett de Guds barn som er spredt omkring.

Romerne 8:30
og dem som han forut bestemte, dem har han også kalt; og dem som han kalte, dem har han også rettferdiggjort; og dem som han rettferdiggjorde, dem har han også herliggjort.

Romerne 11:7
Hvorledes altså? Det som Israel attrår, det har det ikke nådd; men de utvalgte har nådd det, de andre er blitt forherdet,

Efeserne 1:19
og hvor overvettes stor hans makt er for oss som tror, efter virksomheten av hans veldige kraft,

Efeserne 2:5-10
gjort oss levende med Kristus, enda vi var døde ved våre overtredelser - av nåde er I frelst - …

2 Tessalonikerne 2:13,14
Men vi er skyldige til å takke Gud alltid for eder, brødre, I som er elsket av Herren, fordi Gud fra først av tok eder ut til frelse ved helliggjørelse av Ånden og tro på sannheten, …

ordained.

Apostlenes-gjerninge 15:2
Da det nu opstod strid, og Paulus og Barnabas fikk et ikke lite ordskifte med dem, vedtok de at Paulus og Barnabas og nogen andre av dem skulde dra op til apostlene og de eldste i Jerusalem og legge dette spørsmål frem for dem.

Apostlenes-gjerninge 20:13
Vi hadde imens gått ombord i skibet og seilte til Assus, hvor vi skulde ta Paulus ombord; for det hadde han pålagt oss; selv vilde han gå til fots.

Apostlenes-gjerninge 22:10
Jeg sa da: Hvad skal jeg gjøre, Herre? Og Herren svarte mig: Stå op og gå inn i Damaskus! der skal bli talt til dig om alt det som du er bestemt til å gjøre.

Apostlenes-gjerninge 28:23
Efterat de da hadde avtalt en dag med ham, kom de i større mengde til ham i hans herberge; han la da ut for dem, idet han vidnet om Guds rike og søkte å overbevise dem om Jesus ut av Mose lov og profetene, fra årle morgen til aften silde.

Matteus 28:16
Men de elleve disipler drog til Galilea til det fjell hvor Jesus hadde satt dem stevne.

Lukas 7:8
For jeg er også en mann som står under overordnede, men har stridsmenn under mig igjen; og sier jeg til den ene: Gå! så går han, og til en annen: Kom! så kommer han, og til min tjener: Gjør dette! så gjør han det.

Romerne 13:1
Hver sjel være lydig mot de foresatte øvrigheter! for det er ikke øvrighet uten av Gud, men de som er, de er innsatt av Gud,

1 Korintierne 16:15
Jeg formaner eder, brødre: I kjenner Stefanas' hus, at det er førstegrøden av Akaia, og at de har stilt sig til tjeneste for de hellige;

*Gr:

Lenker
Apostlenes-gjerninge 13:48 InterlineærtApostlenes-gjerninge 13:48 flerspråkligHechos 13:48 SpanskActes 13:48 FranskApostelgeschichte 13:48 TyskeApostlenes-gjerninge 13:48 ChineseActs 13:48 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Apostlenes-gjerninge 13
47For så er Herrens bud til oss: Jeg har satt dig til et lys for hedninger, forat du skal være til frelse inntil jordens ende. 48Da hedningene hørte det, blev de glade og priste Herrens ord, og de tok ved troen så mange som var utsett til evig liv. 49Og Herrens ord utbredte sig over hele landet. …
Kryssreferanser
Matteus 25:46
Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv.

Apostlenes-gjerninge 13:12
Da kom landshøvdingen til troen, da han så det som var skjedd, og han undret sig storlig over Herrens lære.

Romerne 8:28
Og vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, dem som efter hans råd er kalt.

Efeserne 1:4
likesom han utvalgte oss i ham før verdens grunnvoll blev lagt, forat vi skulde være hellige og ulastelige for hans åsyn,

Efeserne 1:5
idet han i kjærlighet forut bestemte oss til å få barnekår hos sig ved Jesus Kristus efter sin viljes frie råd,

Efeserne 1:11
han i hvem vi også har fått arvelodd, efterat vi forut var bestemt til det efter hans forsett som virker alt efter sin viljes råd,

Apostlenes-gjerninge 13:47
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden