Matteus 28
Norsk (1930)
1Men ved enden av sabbaten, da det lysnet mot den første dag i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. 2Og se, det kom et stort jordskjelv; for en Herrens engel fór ned fra himmelen og trådte til og veltet stenen fra og satte sig på den. 3Og han var som et lyn å se til, og hans klædning var hvit som sne; 4og av frykt for ham skalv de som holdt vakt, og de blev som døde. 5Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: Frykt ikke! jeg vet at I søker efter Jesus, den korsfestede; 6han er ikke her; han er opstanden, som han sa; kom og se stedet hvor han lå! 7Og gå avsted i hast og si til hans disipler at han er opstanden fra de døde. Og se, han går i forveien for eder til Galilea; der skal I se ham. Se, jeg har sagt eder det!

8Og de gikk i hast bort fra graven med frykt og stor glede, og løp avsted for å fortelle hans disipler det. 9Og se, Jesus møtte dem og sa: Fred være med eder! Men de gikk frem og omfavnet hans føtter og tilbad ham. 10Da sa Jesus til dem: Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea; der skal de få se mig.

11Men mens de var på veien, se, da kom nogen av vakten inn i byen og fortalte yppersteprestene alt det som var skjedd. 12Da kom disse sammen med de eldste og rådslo, og de gav stridsmennene mange penger 13og sa: I skal si: Hans disipler kom om natten og stjal ham bort mens vi sov. 14Og om det skulde komme landshøvdingen for øre, da skal vi tale vel med ham, og lage det så at I kan være trygge. 15De tok da pengene, og gjorde som de blev lært; og dette rykte kom ut blandt jødene, og har holdt sig til denne dag.

16Men de elleve disipler drog til Galilea til det fjell hvor Jesus hadde satt dem stevne. 17Og da de så ham, tilbad de ham; men nogen tvilte. 18Og Jesus trådte frem, talte til dem og sa: Mig er gitt all makt i himmel og på jord; 19gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, 20og lærer dem å holde alt det jeg har befalt eder. Og se, jeg er med eder alle dager inntil verdens ende!

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Matthew 27
Top of Page
Top of Page