Markus 1
Norsk (1930)
1Begynnelsen til Jesu Kristi, Guds Sønns evangelium.

2Som skrevet står hos profeten Esaias: Se, jeg sender mitt bud for ditt åsyn; han skal rydde din vei;

3det er en røst av en som roper i ørkenen: Rydd Herrens vei, gjør hans stier jevne!

4- således stod døperen Johannes frem i ørkenen og forkynte omvendelses dåp til syndenes forlatelse, 5og hele Judea og alle de fra Jerusalem gikk ut til ham, og de blev døpt av ham i elven Jordan, idet de bekjente sine synder. 6Og Johannes hadde klædning av kamelhår, og lærbelte om sin lend, og hans mat var gresshopper og vill honning. 7Og han forkynte og sa: Efter mig kommer den som er sterkere enn jeg, han hvis skorem jeg ikke er verdig til å bukke mig ned og løse. 8Jeg har døpt eder med vann, men han skal døpe eder med den Hellige Ånd.

9Og det skjedde i de dager at Jesus kom fra Nasaret i Galilea og blev døpt av Johannes i Jordan; 10og straks da han steg op av vannet, så han himmelen åpne sig og Ånden komme ned over ham som en due. 11Og det kom en røst fra himmelen: Du er min Sønn, den elskede; i dig har jeg velbehag.

12Og straks drev Ånden ham ut i ørkenen, 13og han var i ørkenen og blev fristet av Satan i firti dager, og han var hos de ville dyr; og englene tjente ham.

14Men efterat Johannes var kastet i fengsel, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium, 15og sa: Tiden er fullkommet, og Guds rike er kommet nær; omvend eder, og tro på evangeliet!

16Og da han gikk forbi ved den Galileiske Sjø, så han Simon og Andreas, Simons bror, i ferd med å kaste garn i sjøen; for de var fiskere; 17og Jesus sa til dem: Følg mig, så vil jeg gjøre eder til menneskefiskere! 18Og de forlot straks sine garn og fulgte ham. 19Og da han var gått litt lenger frem, så han Jakob, Sebedeus' sønn, og hans bror Johannes i ferd med å bøte sine garn i båten, 20og straks kalte han dem, og de forlot sin far Sebedeus i båten med leiefolkene og fulgte ham.

21Og de gikk inn i Kapernaum, og straks på sabbaten gikk han inn i synagogen og lærte. 22Og de var slått av forundring over hans lære; for han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som de skriftlærde. 23Og det var i deres synagoge en mann med en uren ånd, og han ropte: 24Hvad har vi med dig å gjøre, Jesus fra Nasaret? Du er kommet for å ødelegge oss; jeg vet hvem du er, du Guds hellige! 25Og Jesus truet den og sa: Ti og far ut av ham! 26Og den urene ånd slet i ham og skrek med høi røst og fór ut av ham. 27Og de blev alle forferdet, så de spurte hverandre: Hvad er dette? En ny lære! Med myndighet byder han endog de urene ånder, og de er ham lydige! 28Og ryktet om ham kom straks ut allesteds i hele landet deromkring i Galilea.

29Og de gikk straks ut av synagogen og gikk inn i Simons og Andreas hus sammen med Jakob og Johannes. 30Men Simons svigermor lå til sengs og hadde feber, og straks talte de til ham om henne. 31Og han trådte til og tok henne ved hånden og reiste henne op; og feberen forlot henne, og hun tjente dem.

32Men da det var blitt aften og solen gikk ned, førte de til ham alle dem som hadde ondt, og de besatte; 33og hele byen var samlet for døren. 34Og han helbredet mange som hadde ondt av forskjellige sykdommer, og drev ut mange onde ånder, og han tillot ikke de onde ånder å tale, fordi de kjente ham.

35Og tidlig om morgenen, mens det ennu var aldeles mørkt, stod han op og gikk ut og drog bort til et øde sted og bad der. 36Og Simon og de som var med ham, skyndte sig efter ham. 37Og de fant ham og sa til ham: Alle leter efter dig. 38Og han sa til dem: La oss gå annensteds, til småbyene heromkring, forat jeg kan forkynne ordet også der! for derfor er jeg gått ut. 39Og han kom og forkynte ordet i deres synagoger over hele Galilea, og drev ut de onde ånder.

40Og en spedalsk kom til ham og bad ham og falt på kne for ham og sa: Om du vil, så kan du rense mig. 41Og han ynkedes inderlig over ham, Og rakte sin hånd ut og rørte ved ham og sa: Jeg vil; bli ren! 42Og straks forlot spedalskheten ham, og han blev renset. 43Og han talte strengt til ham og drev ham straks ut, 44og sa til ham: Se til at du ikke sier det til nogen; men gå og te dig for presten, og bær frem det offer for din renselse som Moses har påbudt, til et vidnesbyrd for dem! 45Men han gikk ut og begynte å tale vidt og bredt om det og å utbrede ryktet, så at Jesus ikke mere kunde gå åpenlyst inn i nogen by; men han var utenfor, på øde steder, og de kom til ham allestedsfra.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Matthew 28
Top of Page
Top of Page