1 Timoteus 5:17
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
De eldste som er gode forstandere, skal aktes dobbelt ære verd, mest de som arbeider i tale og lære.

Dansk (1917 / 1931)
De Ældste, som ere gode Forstandere, skal man holde dobbelt Ære værd, mest dem, som arbejde i Tale og Undervisning.

Svenska (1917)
Sådana äldste som äro goda församlingsföreståndare må aktas dubbel heder värda, först och främst de som arbeta med predikande och undervisning.

King James Bible
Let the elders that rule well be counted worthy of double honour, especially they who labour in the word and doctrine.

English Revised Version
Let the elders that rule well be counted worthy of double honour, especially those who labour in the word and in teaching.
Bibelen Kunnskap Treasury

the elders.

1 Timoteus 5:1
Tal ikke hårdt til en gammel mann, men forman ham som en far, unge menn som brødre,

rule.

1 Timoteus 3:5
- men hvis nogen ikke vet å styre sitt eget hus, hvorledes kan han da ha omsorg for Guds menighet? -

Matteus 24:25
Se, jeg har sagt eder det forut.

Lukas 12:42
Og Herren sa: Hvem er da den tro og kloke husholder, som hans husbond vil sette over sine tjenestefolk for å gi dem deres mat i rette tid?

Romerne 12:8
eller om en skal formane, på formaningen; den som utdeler, gjøre det med ærlig hu; den som er forstander, være det med iver; den som gjør barmhjertighet, gjøre det med glede!

1 Tessalonikerne 5:12,13
Men vi ber eder, brødre, at I skjønner på dem som arbeider iblandt eder og er eders forstandere i Herren og formaner eder, …

Hebreerne 13:7,17,24
Kom i hu eders veiledere, som har talt Guds ord til eder! gi akt på utgangen av deres ferd, og efterfølg så deres tro! …

be.

1 Timoteus 5:3
Hedre enker som virkelig er enker!

Apostlenes-gjerninge 28:10
De viste oss også stor ære, og da vi fór derfra, førte de ombord i skibet det vi kunde ha bruk for.

Romerne 15:27
De har så villet, og de står også i gjeld til dem; for har hedningene fått del i deres åndelige goder, da er de også skyldige til å tjene dem med de timelige.

1 Korintierne 9:5-14
Har vi ikke rett til å føre en søster med oss som hustru, likesom de andre apostler og Herrens brødre og Kefas? …

Galaterne 6:6
Den som oplæres i ordet, skal dele alt godt med den som lærer ham.

Filippenserne 2:29
Ta derfor imot ham i Herren med all glede, og hold slike i ære;

double.

2 Kongebok 2:9
Da de nu var gått over, sa Elias til Elisa: Si hvad du ønsker jeg skal gjøre for dig før jeg blir tatt bort fra dig! Elisa sa: La en dobbelt del* av din ånd tilfalle mig!

Esaias 40:2
Tal vennlig til Jerusalem og rop til det at dets strid er endt, at dets skyld er betalt, at det av Herrens hånd har fått dobbelt for alle sine synder.

Jeremias 16:18
Først vil jeg da gjengjelde deres misgjerning og deres synd dobbelt, fordi de vanhelliget mitt land med sine vederstyggelige avguders døde kropper og fylte min arvedel med sine avskyeligheter.

Jeremias 17:18
La mine forfølgere bli til skamme, og la ikke mig bli til skamme! La dem forferdes, og la ikke mig forferdes! La ulykkens dag komme over dem, og knus dem med dobbelt knusende slag!

Sakarias 9:12
Vend tilbake til festningen, I fanger som har håp! Også idag forkynner jeg at jeg vil gi eder dobbelt igjen.

labour.

1 Timoteus 4:10
For derfor arbeider vi og lider hån, fordi vi har satt vårt håp til den levende Gud, som er alle menneskers frelser, mest deres som tror.

Matteus 9:37,38
Da sa han til sine disipler: Høsten er stor, men arbeiderne få; …

Lukas 10:1,2,7
Siden utvalgte Herren også sytti andre og sendte dem ut, to og to, i forveien for sig til hver by og hvert sted hvor han selv skulde komme. …

Johannes 4:38
Jeg har utsendt eder for å høste det som ikke I har arbeidet med; andre har arbeidet, og I er kommet inn i deres arbeid.

Apostlenes-gjerninge 20:35
I alle deler viste jeg eder at således bør vi ved strevsomt arbeid ta oss av de skrøpelige og komme den Herre Jesu ord i hu, som han selv har sagt: Det er saligere å gi enn å ta.

Romerne 16:12
Hils Tryfena og Tryfosa, som har arbeidet i Herren. Hils Persis, den elskede, som har arbeidet meget i Herren.

1 Korintierne 3:9
For vi er Guds medarbeidere; I er Guds akerland, Guds bygning.

1 Korintierne 15:10
men av Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot mig har ikke vært forgjeves, men jeg har arbeidet mere enn de alle, dog ikke jeg, men Guds nåde som er med mig.

1 Korintierne 16:16
vis og I ærbødighet mot dem og mot enhver som hjelper til og gjør sig møie!

2 Korintierne 6:1
Men som medarbeidere formaner vi eder også at I ikke forgjeves må ta imot Guds nåde.

Filippenserne 2:16
idet I holder frem livets ord, til ros for mig på Kristi dag, at jeg ikke har løpet forgjeves eller arbeidet forgjeves.

Filippenserne 4:3
ja, jeg ber også dig, du som med rette kalles Synzygus, kom dem til hjelp! for de har kjempet med mig i evangeliet tillikemed Klemens og mine andre medarbeidere, hvis navn står i livsens bok.

2 Timoteus 2:6
Den bonde som arbeider, bør først nyte fruktene.

word.

1 Timoteus 4:6,16
Når du lærer brødrene dette, da er du en god Kristi Jesu tjener, idet du nærer dig med troens og den gode lærdoms ord som du har fulgt. …

2 Timoteus 4:2
Forkynn ordet, vær rede i tide og utide, overbevis, irettesett, forman med all langmodighet og lære!

Lenker
1 Timoteus 5:17 Interlineært1 Timoteus 5:17 flerspråklig1 Timoteo 5:17 Spansk1 Timothée 5:17 Fransk1 Timotheus 5:17 Tyske1 Timoteus 5:17 Chinese1 Timothy 5:17 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Timoteus 5
17De eldste som er gode forstandere, skal aktes dobbelt ære verd, mest de som arbeider i tale og lære. 18For Skriften sier: Du skal ikke binde munnen på en okse som tresker. Og en arbeider er sin lønn verd. …
Kryssreferanser
Apostlenes-gjerninge 11:30
Dette gjorde de også, og de sendte det med Barnabas og Saulus til de eldste.

Romerne 12:8
eller om en skal formane, på formaningen; den som utdeler, gjøre det med ærlig hu; den som er forstander, være det med iver; den som gjør barmhjertighet, gjøre det med glede!

1 Tessalonikerne 5:12
Men vi ber eder, brødre, at I skjønner på dem som arbeider iblandt eder og er eders forstandere i Herren og formaner eder,

1 Timoteus 4:14
Vanskjøtt ikke den nådegave som er i dig, som blev dig gitt ved profetiske ord med håndspåleggelse av de eldste.

1 Timoteus 5:19
Ta ikke imot nogen klage mot en eldste uten efter to eller tre vidner.

1 Timoteus 5:16
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden