Romerne 12:8
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
eller om en skal formane, på formaningen; den som utdeler, gjøre det med ærlig hu; den som er forstander, være det med iver; den som gjør barmhjertighet, gjøre det med glede!

Dansk (1917 / 1931)
eller om nogen formaner, paa Formaningen; den, som uddeler, gøre det med Redelighed; den, som er Forstander, være det med Iver; den, som øver Barmhjertighed, gøre det med Glæde!

Svenska (1917)
är någon satt till att förmana, så akte han på sin plikt att förmana. Den som delar ut gåvor, han göre det med gott hjärta; den som är satt till föreståndare, han vare det med nit; den som övar barmhärtighet, han göre det med glädje.

King James Bible
Or he that exhorteth, on exhortation: he that giveth, let him do it with simplicity; he that ruleth, with diligence; he that sheweth mercy, with cheerfulness.

English Revised Version
or he that exhorteth, to his exhorting: he that giveth, let him do it with liberality; he that ruleth, with diligence; he that sheweth mercy, with cheerfulness.
Bibelen Kunnskap Treasury

exhorteth.

Apostlenes-gjerninge 13:15
Efter oplesningen av loven og profetene sendte da synagoge-forstanderne bud til dem og sa: Brødre! har I noget formaningsord til folket, så tal!

Apostlenes-gjerninge 15:32
Judas og Silas, som selv var profeter, trøstet brødrene med mange ord og styrket dem,

Apostlenes-gjerninge 20:2
Efterat han nu hadde reist gjennem disse landskaper og hadde formant dem med mange ord, kom han til Grekenland;

1 Korintierne 14:3
den derimot som taler profetisk, taler for mennesker til opbyggelse og formaning og trøst.

1 Tessalonikerne 2:3
For vår forkynnelse kommer ikke av villfarelse eller av urenhet eller med svik;

1 Timoteus 4:13
Legg vinn på oplesningen av Skriften, på formaningen, på læren, inntil jeg kommer!

Hebreerne 10:25
og ikke forlater vår egen forsamling, som nogen har for skikk, men formaner hverandre, og det så meget mere som I ser dagen nærme sig.

Hebreerne 13:22
Jeg ber eder, brødre, ta dette formaningens ord vel op; for jeg har skrevet til eder i korthet.

giveth.

Romerne 12:13
Ta eder av de hellige i deres trang; legg vinn på gjestfrihet!

5 Mosebok 15:8-11,14
men du skal lukke op din hånd for ham og låne ham det han mangler og trenger til. …

Jobs 31:16-20
Har jeg nektet fattigfolk det de ønsket, og latt enkens øine tæres bort? …

Salmenes 112:9
Han har strødd ut, han har gitt de fattige; hans rettferdighet står fast evindelig, hans horn skal ophøies med ære.

Salomos Ordsprog 22:9
Den som har et godt hjerte, blir velsignet fordi han gav den fattige av sitt brød.

Predikerens 11:1,2,6
Send ditt brød bort over vannet; for i tidens løp skal du finne det igjen. …

Esaias 32:5,8
Dåren skal ikke mere kalles edel, og den svikefulle skal ikke kalles høimodig. …

Esaias 58:7-11
Mon ikke dette* at du bryter ditt brød til den som sulter, og lar hjemløse stakkarer komme i hus - når du ser en naken, at du da klær ham og ikke drar dig bort fra den som er ditt eget kjød?…

Matteus 6:2-4
Derfor, når du gir almisse, da skal du ikke la blåse i basun for dig, som hyklerne gjør i synagogene og på gatene, for å æres av menneskene; sannelig sier jeg eder: De har allerede fått sin lønn. …

Matteus 25:40
Og kongen skal svare og si til dem: Sannelig sier jeg eder: Hvad I har gjort imot en av disse mine minste brødre, det har I gjort imot mig.

Lukas 21:1-4
Og da han så op, fikk han se de rike legge sine gaver i tempelkisten. …

Apostlenes-gjerninge 2:44-46
Og alle de troende holdt sig sammen og hadde alt felles, …

Apostlenes-gjerninge 4:33-35
Og med stor kraft bar apostlene frem vidnesbyrdet om den Herre Jesu opstandelse, og det var stor nåde over dem alle. …

Apostlenes-gjerninge 11:28-30
og en av dem, ved navn Agabus, stod op og varslet ved Ånden at det skulde komme en stor hungersnød over hele jorderike; den kom også under Klaudius. …

2 Korintierne 8:1-9,12
Vi kunngjør eder, brødre, den nåde som Gud har gitt i Makedonias menigheter, …

1 Tessalonikerne 2:8
således vilde vi gjerne i inderlig kjærlighet til eder gi eder ikke bare Guds evangelium, men og vårt eget liv, fordi I var blitt oss kjære.

1 Peters 4:9-11
Vær gjestfrie mot hverandre uten knurr! …

with simplicity.

2 Korintierne 1:12
For dette er vår ros: vår samvittighets vidnesbyrd om at vi har vandret i verden, og særlig hos eder, i Guds hellighet og renhet, ikke i kjødelig visdom, men i Guds nåde.

2 Korintierne 8:2
at enda de var hårdt prøvet med trengsel, så har dog deres overvettes glede og deres dype fattigdom i overstrømmende fylde virket hos dem en rikdom på opriktig kjærlighet.

2 Korintierne 11:3
men jeg frykter for at likesom slangen dåret Eva med sin list, således skal også eders tanker forderves og vendes bort fra den enfoldige troskap mot Kristus.

Efeserne 6:5
I tjenere! vær lydige mot eders herrer efter kjødet, med frykt og beven, i eders hjertes enfold, som mot Kristus,

Kolossenserne 3:22
I tjenere! vær lydige i alle ting imot eders herrer efter kjødet, ikke med øientjeneste, som de som vil tekkes mennesker, men i hjertets enfold, idet I frykter Herren!

ruleth.

Romerne 13:6
Derfor betaler I jo også skatt; for de er Guds tjenere, som nettop tar vare på dette.

1 Mosebok 18:19
for jeg har utvalgt ham forat han skal byde sine barn og sitt hus efter sig at de skal holde sig efter Herrens vei og gjøre rett og rettferdighet, så Herren kan la Abraham få det som han har lovt ham.

Salmenes 101:1-8
Av David; en salme. Om miskunn og rett vil jeg synge; dig, Herre, vil jeg lovsynge. …

Apostlenes-gjerninge 13:12
Da kom landshøvdingen til troen, da han så det som var skjedd, og han undret sig storlig over Herrens lære.

Apostlenes-gjerninge 20:28
Så gi da akt på eder selv, og på hele den hjord som den Hellige Ånd satte eder til tilsynsmenn i, for å vokte Guds menighet, som han vant sig ved sitt eget blod!

1 Korintierne 12:28
Og Gud satte i menigheten først nogen til apostler, for det annet profeter, for det tredje lærere, så kraftige gjerninger, så nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre, forskjellige slags tunger.

1 Tessalonikerne 5:12-14
Men vi ber eder, brødre, at I skjønner på dem som arbeider iblandt eder og er eders forstandere i Herren og formaner eder, …

1 Timoteus 3:4,5
en som styrer sitt eget hus vel og har lydige barn med all sømmelighet …

1 Timoteus 5:17
De eldste som er gode forstandere, skal aktes dobbelt ære verd, mest de som arbeider i tale og lære.

Hebreerne 13:7,17,24
Kom i hu eders veiledere, som har talt Guds ord til eder! gi akt på utgangen av deres ferd, og efterfølg så deres tro! …

1 Peters 5:2,3
Vokt den Guds hjord som er hos eder, og ha tilsyn med den, ikke av tvang, men frivillig, ikke for ussel vinnings skyld, men av villig hjerte, …

with diligence.

Predikerens 9:10
Alt det din hånd er i stand til å gjøre med din kraft, det skal du gjøre! For det finnes hverken gjerning eller klokskap eller kunnskap eller visdom i dødsriket, dit du går.

shewth.

5 Mosebok 16:11,14,15
Og du skal være glad for Herrens, din Guds åsyn på det sted Herren din Gud utvelger for å la sitt navn bo der, både du og din sønn og din datter og din tjener og din tjenestepike og levitten som bor hos dig, og den fremmede og den farløse og enken som du har hos dig. …

Salmenes 37:21
Den ugudelige låner og betaler ikke, men den rettferdige forbarmer sig og gir.

Esaias 64:5
Vi blev som den urene alle sammen, og all vår rettferdighet som et urent klæsplagg, og som løvet visnet vi alle sammen, og som vinden førte våre misgjerninger oss bort.

2 Korintierne 9:7
Hver gi så som han setter sig fore i sitt hjerte, ikke med sorg eller av tvang! for Gud elsker en glad giver.

Lenker
Romerne 12:8 InterlineærtRomerne 12:8 flerspråkligRomanos 12:8 SpanskRomains 12:8 FranskRoemer 12:8 TyskeRomerne 12:8 ChineseRomans 12:8 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 12
7eller om vi har en tjeneste, ta vare på tjenesten, eller om en er lærer, på lærdommen, 8eller om en skal formane, på formaningen; den som utdeler, gjøre det med ærlig hu; den som er forstander, være det med iver; den som gjør barmhjertighet, gjøre det med glede!
Kryssreferanser
Apostlenes-gjerninge 4:36
Og Josef, som av apostlene hadde fått tilnavnet Barnabas, det er utlagt: formaningens sønn, en levitt, født på Kypern, som eide en aker, solgte den og bar frem pengene og la dem for apostlenes føtter.

Apostlenes-gjerninge 11:23
da han kom dit og så Guds nåde, gledet han sig, og han formante alle til at de med hjertets forsett skulde holde fast ved Herren;

Apostlenes-gjerninge 13:15
Efter oplesningen av loven og profetene sendte da synagoge-forstanderne bud til dem og sa: Brødre! har I noget formaningsord til folket, så tal!

1 Korintierne 12:28
Og Gud satte i menigheten først nogen til apostler, for det annet profeter, for det tredje lærere, så kraftige gjerninger, så nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre, forskjellige slags tunger.

2 Korintierne 8:2
at enda de var hårdt prøvet med trengsel, så har dog deres overvettes glede og deres dype fattigdom i overstrømmende fylde virket hos dem en rikdom på opriktig kjærlighet.

2 Korintierne 9:7
Hver gi så som han setter sig fore i sitt hjerte, ikke med sorg eller av tvang! for Gud elsker en glad giver.

2 Korintierne 9:11
idet I blir rike i alle ting til all opriktig kjærlighet, som ved oss virker takksigelse til Gud.

2 Korintierne 9:13
idet de ved det hjertelag som denne hjelp viser, kommer til å prise Gud for eders lydighet til å bekjenne Kristi evangelium og for opriktigheten i eders samfund med dem og med alle,

1 Timoteus 5:17
De eldste som er gode forstandere, skal aktes dobbelt ære verd, mest de som arbeider i tale og lære.

1 Timoteus 6:18
at de skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, gavmilde, godgjørende,

Romerne 12:7
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden