Apostlenes-gjerninge 15:32
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Judas og Silas, som selv var profeter, trøstet brødrene med mange ord og styrket dem,

Dansk (1917 / 1931)
Og Judas og Silas, som ogsaa selv vare Profeter, opmuntrede Brødrene med megen Tale og styrkede dem.

Svenska (1917)
Judas och Silas, som själva voro profeter, talade därefter många förmaningens ord till bröderna och styrkte dem.

King James Bible
And Judas and Silas, being prophets also themselves, exhorted the brethren with many words, and confirmed them.

English Revised Version
And Judas and Silas, being themselves also prophets, exhorted the brethren with many words, and confirmed them.
Bibelen Kunnskap Treasury

being.

Apostlenes-gjerninge 2:17,18
Og det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyde av min Ånd over alt kjød, og eders sønner og eders døtre skal tale profetiske ord, og eders unge menn skal se syner, og eders oldinger ha drømmer; …

Apostlenes-gjerninge 11:23,27
da han kom dit og så Guds nåde, gledet han sig, og han formante alle til at de med hjertets forsett skulde holde fast ved Herren; …

Apostlenes-gjerninge 13:1
I Antiokia, i menigheten der, var det profeter og lærere: Barnabas og Simeon, som kaltes Niger, og LUKius fra Kyrene og Manaen, fosterbror til fjerdingsfyrsten Herodes, og Saulus.

Matteus 23:34
Derfor, se, jeg sender til eder profeter og vismenn og skriftlærde; nogen av dem skal I slå ihjel og korsfeste, og nogen av dem skal I hudstryke i eders synagoger og forfølge fra by til by,

Lukas 11:49
Derfor sa også Guds visdom: Jeg vil sende profeter og apostler til dem, og nogen av dem skal de slå ihjel, og nogen skal de forfølge,

Romerne 12:6
Og da vi har ulike nådegaver, alt efter den nåde som er oss gitt, så la oss, om vi har profetisk gave, bruke den efter som vi har tro til,

1 Korintierne 12:28,29
Og Gud satte i menigheten først nogen til apostler, for det annet profeter, for det tredje lærere, så kraftige gjerninger, så nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre, forskjellige slags tunger. …

1 Korintierne 14:3,29,32
den derimot som taler profetisk, taler for mennesker til opbyggelse og formaning og trøst. …

Efeserne 3:5
som i de forrige tidsaldre ikke er blitt kunngjort for menneskenes barn således som den nu er åpenbaret for hans hellige apostler og profeter i Ånden:

Efeserne 4:11
Og det er han som gav oss nogen til apostler, nogen til profeter, nogen til evangelister, nogen til hyrder og lærere,

1 Tessalonikerne 5:20
ringeakt ikke profetisk tale;

exhorted.

Apostlenes-gjerninge 2:40
Og med flere andre ord vidnet han og formante dem, idet han sa: La eder frelse fra denne vanartede slekt!

Apostlenes-gjerninge 11:23
da han kom dit og så Guds nåde, gledet han sig, og han formante alle til at de med hjertets forsett skulde holde fast ved Herren;

Apostlenes-gjerninge 14:22
idet de styrket disiplenes sjeler og formante dem til å holde fast ved troen og sa: Vi må gå inn i Guds rike gjennem mange trengsler.

Apostlenes-gjerninge 18:23
Da han hadde vært der nogen tid, drog han ut, og vandret gjennem det galatiske land og Frygia fra ende til annen og styrket alle disiplene.

Apostlenes-gjerninge 20:2
Efterat han nu hadde reist gjennem disse landskaper og hadde formant dem med mange ord, kom han til Grekenland;

Romerne 12:8
eller om en skal formane, på formaningen; den som utdeler, gjøre det med ærlig hu; den som er forstander, være det med iver; den som gjør barmhjertighet, gjøre det med glede!

1 Tessalonikerne 2:11
likesom I vet hvorledes vi formante hver og en av eder, som en far sine barn, og la eder på hjerte

1 Tessalonikerne 4:1
For øvrig altså, brødre, ber og formaner vi eder i den Herre Jesus at likesom I har lært av oss hvorledes I bør vandre og tekkes Gud, således som I også gjør, så må I enn mere gjøre fremgang deri.

1 Tessalonikerne 5:14
Og vi formaner eder, brødre, påminn de uskikkelige, trøst de mismodige, hjelp de skrøpelige, vær langmodige mot alle!

2 Tessalonikerne 3:12
Men sådanne byder og formaner vi i den Herre Jesus Kristus at de skal arbeide i stillhet og ete sitt eget brød.

1 Timoteus 2:1
Jeg formaner altså fremfor alle ting at det gjøres bønner, påkallelser, forbønner, takksigelser for alle mennesker,

2 Timoteus 4:2
Forkynn ordet, vær rede i tide og utide, overbevis, irettesett, forman med all langmodighet og lære!

Titus 2:6
De unge menn skal du likeledes formane til å være sindige,

*etc:

1 Peters 5:1,12
De eldste blandt eder formaner jeg som medeldste og vidne om Kristi lidelser, som den som og har del i den herlighet som skal åpenbares: …

confirmed.

Apostlenes-gjerninge 15:41
Og han drog igjennem Syria og Kilikia og styrket menighetene.

Esaias 35:3,4
Styrk de slappe hender og gjør de vaklende knær sterke! …

Daniel 11:1
[DNL 11, 1 er i trykte bøker plassert på slutten av kapittel 10.]

1 Korintierne 1:8
han som også skal styrke eder inntil enden, så I må være ulastelige på vår Herre Jesu Kristi dag.

Efeserne 4:12,13
forat de hellige kunde bli fullkommengjort til tjenestegjerning, til Kristi legemes opbyggelse, …

1 Tessalonikerne 3:2
og vi sendte Timoteus, vår bror og Guds tjener i Kristi evangelium, for å styrke eder og formane eder om eders tro,

1 Peters 5:10
Men all nådes Gud, som kalte eder til sin evige herlighet i Kristus Jesus, efter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke, grunnfeste eder;

Lenker
Apostlenes-gjerninge 15:32 InterlineærtApostlenes-gjerninge 15:32 flerspråkligHechos 15:32 SpanskActes 15:32 FranskApostelgeschichte 15:32 TyskeApostlenes-gjerninge 15:32 ChineseActs 15:32 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Apostlenes-gjerninge 15
31Da de hadde lest det, blev de glade over trøsten de fikk. 32Judas og Silas, som selv var profeter, trøstet brødrene med mange ord og styrket dem, 33og efterat de hadde vært en tid der, lot brødrene dem fare med fred til dem som hadde utsendt dem. …
Kryssreferanser
Apostlenes-gjerninge 13:1
I Antiokia, i menigheten der, var det profeter og lærere: Barnabas og Simeon, som kaltes Niger, og LUKius fra Kyrene og Manaen, fosterbror til fjerdingsfyrsten Herodes, og Saulus.

Apostlenes-gjerninge 15:1
Og det kom nogen ned fra Judea og lærte brødrene: Dersom I ikke blir omskåret efter Mose skikk, kan I ikke bli frelst.

Apostlenes-gjerninge 15:3
Menigheten fulgte dem da et stykke på veien, og så drog de gjennem Fønikia og Samaria, idet de fortalte om hedningenes omvendelse, og de vakte stor glede hos alle brødrene.

Apostlenes-gjerninge 15:22
Da vedtok apostlene og de eldste sammen med hele menigheten å velge nogen menn iblandt sig og sende dem til Antiokia sammen med Paulus og Barnabas; det var Judas med tilnavnet Barsabbas og Silas, som var høit aktede menn blandt brødrene,

Apostlenes-gjerninge 15:27
Vi har da sendt Judas og Silas, som også skal forkynne eder det samme muntlig.

Apostlenes-gjerninge 15:31
Da de hadde lest det, blev de glade over trøsten de fikk.

Apostlenes-gjerninge 15:31
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden