1 Tessalonikerne 5:14
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Og vi formaner eder, brødre, påminn de uskikkelige, trøst de mismodige, hjelp de skrøpelige, vær langmodige mot alle!

Dansk (1917 / 1931)
Og vi formane eder, Brødre! paaminder de uskikkelige, trøster de modfaldne, tager eder af de skrøbelige, værer langmodige imod alle!

Svenska (1917)
Vi bjuda eder, käre bröder: Förmanen de oordentliga, uppmuntren de klenmodiga, tagen eder an de svaga, visen tålamod mot var man.

King James Bible
Now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feebleminded, support the weak, be patient toward all men.

English Revised Version
And we exhort you, brethren, admonish the disorderly, encourage the fainthearted, support the weak, be longsuffering toward all.
Bibelen Kunnskap Treasury

exhort.

Romerne 12:1
Jeg formaner eder altså, brødre, ved Guds miskunn at I fremstiller eders legemer som et levende, hellig, Gud velbehagelig offer - dette er eders åndelige gudstjeneste -

you.

1 Tessalonikerne 5:12
Men vi ber eder, brødre, at I skjønner på dem som arbeider iblandt eder og er eders forstandere i Herren og formaner eder,

warn.

Jeremias 6:12
og deres hus skal gå over til andre, og likeså deres marker og deres hustruer; for jeg vil rekke ut min hånd mot landets innbyggere, sier Herren.

Esekiel 3:17-21
Menneskesønn! Jeg har satt dig til vekter for Israels hus, og når du hører et ord av min munn, skal du advare dem fra mig. …

Esekiel 33:3-9
og han ser sverdet komme over landet og støter i basunen og advarer folket, …

Apostlenes-gjerninge 20:27,31
for jeg holdt ikke noget tilbake, men forkynte eder hele Guds råd. …

1 Korintierne 4:14
Jeg skriver ikke dette for å vanære eder, men for å påminne eder som mine elskede barn.

Kolossenserne 1:28
Og ham forkynner vi, idet vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus.

that.

Titus 1:6,10
om nogen er ulastelig, én kvinnes mann, og har troende barn som ikke har ondt ord på sig for ryggesløshet eller er gjenstridige. …

unruly.

2 Tessalonikerne 3:11-13
For vi hører at nogen iblandt eder vandrer utilbørlig og ikke arbeider, men gir sig av med ting som ikke kommer dem ved. …

comfort.

1 Tessalonikerne 2:7-12
men vi var milde iblandt eder: likesom en mor varmer sine barn ved sitt bryst, …

Esaias 35:3,4
Styrk de slappe hender og gjør de vaklende knær sterke! …

Esaias 40:1,2,11
Trøst, trøst mitt folk, sier eders Gud. …

Esekiel 34:16
Det fortapte vil jeg opsøke, og det bortdrevne vil jeg føre tilbake, og det sønderbrutte vil jeg forbinde, og det syke vil jeg styrke. Men det fete og det sterke vil jeg ødelegge; jeg vil røkte det efter hvad rett er.

Matteus 12:20
han skal ikke knuse et knekket rør og ikke slukke en rykende tande, før han har ført retten frem til seier.

Lukas 22:32
men jeg bad for dig at din tro ikke måtte svikte, og når du engang omvender dig, da styrk dine brødre!

Johannes 21:15-17
Da de nu hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter: Simon, Johannes' sønn! elsker du mig mere enn disse? Han sier til ham: Ja, Herre! du vet at jeg har dig kjær. Han sier til ham: Fø mine lam! …

Romerne 14:1
Ta eder av den som er svak i troen, uten å sette eder til doms over hans tanker!

Romerne 15:1-3
Vi som er sterke, er skyldige til å bære de svakes skrøpeligheter og ikke være oss selv til behag; …

Galaterne 6:1,2
Brødre! om også et menneske blir overlistet av nogen synd, da hjelp ham til rette, I åndelige, med saktmodighets ånd; men se til dig selv at ikke du og blir fristet! …

Hebreerne 12:12
Derfor, rett de hengende hender og de maktløse knær,

support.

Apostlenes-gjerninge 20:35
I alle deler viste jeg eder at således bør vi ved strevsomt arbeid ta oss av de skrøpelige og komme den Herre Jesu ord i hu, som han selv har sagt: Det er saligere å gi enn å ta.

*Gr:

be.

Esaias 63:9
I all deres trengsel var det ingen trengsel, og hans åsyns engel frelste dem; i sin kjærlighet og sin store mildhet gjenløste han dem, og han tok dem op og bar dem alle den gamle tids dager.

1 Korintierne 13:4,5
Kjærligheten er langmodig, er velvillig; kjærligheten bærer ikke avind, kjærligheten brammer ikke, opblåses ikke, …

Galaterne 5:22
Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet;

Efeserne 4:2,32
med all ydmykhet og saktmodighet, med langmodighet, så I tåler hverandre i kjærlighet, …

Efeserne 5:1,2
Bli derfor Guds efterfølgere som hans elskede barn, …

Kolossenserne 3:12,13
Iklæ eder da, som Guds utvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet, langmodighet, …

1 Timoteus 3:3
ikke drikkfeldig, ikke voldsom, men saktmodig, ikke stridslysten, ikke pengekjær,

1 Timoteus 6:11
Men du, Guds menneske, fly disse ting, jag efter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, tålmodighet, saktmodighet!

2 Timoteus 2:24,25
Men en Herrens tjener må ikke stride, han må være mild imot alle, duelig til å lære andre, i stand til å tåle ondt, …

2 Timoteus 4:2
Forkynn ordet, vær rede i tide og utide, overbevis, irettesett, forman med all langmodighet og lære!

Hebreerne 5:2,3
som en som kan bære over med de vankundige og villfarende, fordi han også selv er skrøpelighet underlagt, …

Hebreerne 13:3
Kom fangene i hu som deres medfanger, dem som lider ondt, siden I og selv er i legemet!

Lenker
1 Tessalonikerne 5:14 Interlineært1 Tessalonikerne 5:14 flerspråklig1 Tesalonicenses 5:14 Spansk1 Thessaloniciens 5:14 Fransk1 Thessalonicher 5:14 Tyske1 Tessalonikerne 5:14 Chinese1 Thessalonians 5:14 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Tessalonikerne 5
13og at I holder dem overmåte høit i kjærlighet for deres gjernings skyld. Hold fred med hverandre! 14Og vi formaner eder, brødre, påminn de uskikkelige, trøst de mismodige, hjelp de skrøpelige, vær langmodige mot alle! 15Se til at ingen gjengjelder nogen ondt med ondt, men legg alltid vinn på det som godt er, mot hverandre og mot alle …
Kryssreferanser
Esaias 35:4
Si til de urolige hjerter: Vær frimodige, frykt ikke! Se, der er eders Gud! Hevnen kommer, Guds gjengjeldelse, han kommer selv og frelser eder.

Romerne 14:1
Ta eder av den som er svak i troen, uten å sette eder til doms over hans tanker!

Romerne 15:1
Vi som er sterke, er skyldige til å bære de svakes skrøpeligheter og ikke være oss selv til behag;

1 Korintierne 8:7
Dog, den kunnskap er ikke hos alle; men somme gjør sig ennu samvittighet for avgudens skyld og eter det derfor som avguds-offer, og deres samvittighet, som er skrøpelig, blir uren.

1 Korintierne 13:4
Kjærligheten er langmodig, er velvillig; kjærligheten bærer ikke avind, kjærligheten brammer ikke, opblåses ikke,

1 Tessalonikerne 2:11
likesom I vet hvorledes vi formante hver og en av eder, som en far sine barn, og la eder på hjerte

2 Tessalonikerne 3:6
Men vi byder eder, brødre, i vår Herre Jesu Kristi navn at I skal dra eder tilbake fra enhver bror som vandrer utilbørlig og ikke efter den lærdom som de fikk av oss.

2 Tessalonikerne 3:7
I vet jo selv hvorledes I bør efterfølge oss; for vi levde ikke utilbørlig iblandt eder,

2 Tessalonikerne 3:15
og hold ham ikke for en fiende, men forman ham som en bror!

1 Tessalonikerne 5:13
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden