1 Tessalonikerne 5
Norsk (1930)
1Men om tidene og stundene, brødre, trenger I ikke til at nogen skriver til eder; 2I vet jo selv grant at Herrens dag kommer som en tyv om natten. 3Når de sier: Fred og ingen fare! da kommer en brå undergang over dem, likesom veer over den fruktsommelige, og de skal ingenlunde undfly. 4Men I, brødre, er ikke i mørket, så dagen skulde komme over eder som en tyv; 5for I er alle lysets barn og dagens barn; vi hører ikke natten eller mørket til. 6La oss derfor ikke sove, som de andre, men la oss våke og være edrue! 7De som sover, sover jo om natten, og de som drikker sig drukne, er drukne om natten; 8men vi som hører dagen til, la oss være edrue, iklædd troens og kjærlighetens brynje og med håpet om frelse som hjelm; 9for Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus, 10han som døde for oss, forat vi, enten vi våker eller sover, skal leve sammen med ham. 11Forman derfor hverandre, og opbygg den ene den andre, som I og gjør!

12Men vi ber eder, brødre, at I skjønner på dem som arbeider iblandt eder og er eders forstandere i Herren og formaner eder, 13og at I holder dem overmåte høit i kjærlighet for deres gjernings skyld. Hold fred med hverandre! 14Og vi formaner eder, brødre, påminn de uskikkelige, trøst de mismodige, hjelp de skrøpelige, vær langmodige mot alle! 15Se til at ingen gjengjelder nogen ondt med ondt, men legg alltid vinn på det som godt er, mot hverandre og mot alle 16Vær alltid glade, 17bed uavlatelig, 18takk for alt! for dette er Guds vilje i Kristus Jesus til eder. 19Utslukk ikke Ånden, 20ringeakt ikke profetisk tale; 21men prøv alt, hold fast på det gode, 22avhold eder fra allslags ondt!

23Men han selv, fredens Gud, hellige eder helt igjennem, og gid eders ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme! 24Han er trofast som har kalt eder; han skal og gjøre det.

25Brødre, bed for oss!

26Hils alle brødrene med et hellig kyss! 27Jeg besverger eder ved Herren at I lar brevet bli lest for alle brødrene.

28Vår Herre Jesu Kristi nåde være med eder!

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
1 Thessalonians 4
Top of Page
Top of Page