1 Korintierne 13:4
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Kjærligheten er langmodig, er velvillig; kjærligheten bærer ikke avind, kjærligheten brammer ikke, opblåses ikke,

Dansk (1917 / 1931)
Kærligheden er langmodig, er velvillig; Kærligheden bærer ikke Nid; Kærligheden praler ikke, opblæses ikke,

Svenska (1917)
Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas icke, kärleken förhäver sig icke, den uppblåses icke.

King James Bible
Charity suffereth long, and is kind; charity envieth not; charity vaunteth not itself, is not puffed up,

English Revised Version
Love suffereth long, and is kind; love envieth not; love vaunteth not itself, is not puffed up,
Bibelen Kunnskap Treasury

suffereth.

Salomos Ordsprog 10:12
Hat vekker trette, men kjærlighet dekker over alle overtredelser.

2 Korintierne 6:6
ved renhet, ved skjønnsomhet, ved langmodighet, ved godhet, ved den Hellige Ånd, ved uskrømtet kjærlighet,

Galaterne 5:22
Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet;

Efeserne 4:2
med all ydmykhet og saktmodighet, med langmodighet, så I tåler hverandre i kjærlighet,

Kolossenserne 1:11
så I styrkes med all styrke efter hans herlighets kraft til all tålmodighet og langmodighet,

Kolossenserne 3:12
Iklæ eder da, som Guds utvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet, langmodighet,

2 Timoteus 2:25
så han med saktmodighet viser dem til rette som sier imot, om Gud dog engang vilde gi dem omvendelse, så de kunde kjenne sannheten

2 Timoteus 3:10
Men du har efterfulgt min lære, min ferd, mitt forsett, min tro, min langmodighet, min kjærlighet, min tålmodighet,

2 Timoteus 4:2
Forkynn ordet, vær rede i tide og utide, overbevis, irettesett, forman med all langmodighet og lære!

Jakobs 3:17
Men den visdom som er ovenfra, er først og fremst ren, dernæst fredsommelig, rimelig, eftergivende, full av barmhjertighet og gode frukter, uten tvil, uten skrømt.

1 Peters 4:8
og ha fremfor alle ting inderlig kjærlighet til hverandre! for kjærligheten skjuler en mangfoldighet av synder.

is kind.

Nehemias 9:17
De vilde ikke høre og kom ikke i hu de undergjerninger du hadde gjort for dem, men var hårdnakkede og valgte sig en høvding og vilde i sin gjenstridighet vende tilbake til sin trældom; men du er en Gud som tilgir, nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunnhet, og du forlot dem ikke.

Salomos Ordsprog 19:22
Et menneskes miskunnhet er hans glede, og en fattig er lykkeligere enn en stormann som lyver.

Salomos Ordsprog 31:20,26
Hun åpner sin hånd for den trengende og rekker ut sine hender til den fattige.…

Lukas 6:35,36
Men elsk eders fiender, og gjør vel og lån uten å vente noget igjen! så skal eders lønn være stor, og I skal være den Høiestes barn; for han er god mot de utakknemlige og onde. …

Efeserne 4:32
men vær gode mot hverandre, barmhjertige, så I tilgir hverandre, likesom Gud har tilgitt eder i Kristus!

Kolossenserne 3:12
Iklæ eder da, som Guds utvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet, langmodighet,

1 Peters 3:8
Og til slutning: Vær alle enige, medlidende, kjærlige mot brødrene, barmhjertige, ydmyke,

2 Peters 1:7
og i gudsfrykten broderkjærlighet, og i broderkjærligheten kjærlighet til alle.

1 Johannes 3:16-18
På det kjenner vi kjærligheten at han satte sitt liv til for oss; også vi er skyldige å sette livet til for brødrene. …

1 Johannes 4:11
I elskede! har Gud elsket oss så, da er og vi skyldige å elske hverandre.

envieth.

1 Korintierne 3:3
I er jo ennu kjødelige. For når det er avind og trette iblandt eder, er I da ikke kjødelige og vandrer på menneskelig vis?

1 Mosebok 30:1
Da Rakel så at hun og Jakob ikke fikk barn, blev hun misunnelig på sin søster og sa til Jakob: La mig få barn! Ellers dør jeg.

1 Mosebok 37:11
Og hans brødre var misunnelige på ham; men hans far gjemte det i sitt minne.

Matteus 27:18
For han visste at det var av avind de hadde overgitt ham til ham.

Romerne 1:29
fulle av all urettferdighet, vanart, havesyke, ondskap; fulle av avind, mord, trette, svik, list;

Romerne 13:13
La oss vandre sømmelig, som om dagen, ikke i svir og drikk, ikke i løsaktighet og skamløshet, ikke i kiv og avind,

2 Korintierne 12:20
For jeg frykter for at når jeg kommer, skal jeg ikke finne eder slik som jeg ønsker, og at jeg skal finnes av eder slik som I ikke ønsker - at det skal være kiv, avind, vrede, stridigheter, baktalelse, sladder, opblåsthet, uorden -

Galaterne 5:21,26
misunnelse, mord, drikk, svir og annet slikt; om dette sier jeg eder forut, likesom jeg og forut har sagt, at de som gjør sådant, skal ikke arve Guds rike. …

Filippenserne 1:15
Vel forkynner også somme Kristus av avind og for kivs skyld, men andre dog også av velvilje;

1 Timoteus 6:4
han er opblåst skjønt han intet forstår, men er syk for stridsspørsmål og ordkrig, som volder avind, kiv, spottord, ond mistanke,

Titus 3:3
For også vi var engang uforstandige, ulydige, villfarende, træler av mangehånde begjæringer og lyster, vi levde i ondskap og avind, vi var forhatt og hatet hverandre;

Jakobs 3:14-16
Men har I besk avind og trettesyke i eders hjerter, da ros eder ikke mot sannheten og lyv ikke mot den! …

Jakobs 4:5
Eller mener I at Skriften taler fåfengt? Med nidkjærhet attrår han den ånd han lot bo i oss, men dess større er den nåde han gir.

1 Peters 2:1
Avlegg derfor all ondskap og all svik og også hykleri og avind og all baktalelse,

vaunteth not itself.

1 Samuels 25:21,22,33,34
Men David hadde sagt: Til ingen nytte har jeg vernet om alt det denne mann hadde i ørkenen, så det ikke er kommet bort noget av alt det som tilhørte ham; men han har gjengjeldt mig godt med ondt. …

1 Kongebok 20:10,11
Da sendte Benhadad atter bud til ham og lot si: Gudene la det gå mig ille både nu og siden om Samarias støv skal kunne fylle nevene på alt det folk som er i mitt følge. …

Salmenes 10:5
Hans veier lykkes til enhver tid; langt borte fra ham i det høie er dine dommer; av alle sine motstandere blåser han.

Salomos Ordsprog 13:10
Ved overmot voldes bare trette, men hos dem som lar sig råde, er visdom.

Salomos Ordsprog 17:14
Å begynne trette er som å åpne for vann; la da tretten fare, før den blir for voldsom!

Salomos Ordsprog 25:8-10
Gi dig ikke for hastig i strid med nogen, forat det ikke skal sies: Hvad vil du gjøre til slutt når motparten vinner saken til din skam?…

Predikerens 7:8,9
Bedre er enden på en ting enn begynnelsen, bedre å være tålmodig enn overmodig. …

Predikerens 10:4
Reiser herskerens vrede sig mot dig, så forlat ikke din post! For saktmodighet holder store synder nede.

Daniel 3:19-22
Da blev Nebukadnesar full av harme, og uttrykket i hans ansikt forandret sig, idet han så på Sadrak, Mesak og Abed-Nego. Han tok til orde og sa at ovnen skulde gjøres syv ganger hetere enn de hadde funnet for godt å ophete den. …

is not.

1 Korintierne 4:6,18
Dette, brødre, har jeg overført på mig selv og Apollos for eders skyld, forat I ved oss må lære ikke å gå ut over det som skrevet er, forat ingen av eder skal bli opblåst, for den ene mot den andre. …

1 Korintierne 5:2
Og I er opblåst, mens I langt heller skulde sørge, så den som har gjort denne gjerning, kunde bli støtt ut fra eder.

1 Korintierne 8:1
Men vedkommende avgudsofferne, da vet vi at vi alle har kunnskap. Kunnskapen opblåser, men kjærligheten opbygger;

Kolossenserne 2:18
La ingen frarøve eder kamp-prisen, om nogen prøver på det ved ydmykhet og engle-dyrkelse, idet han gir sig av med syner, blir opblåst uten grunn av sitt kjødelige sinn

Filippenserne 2:1-5
Er det da nogen trøst i Kristus, er det nogen kjærlighetens husvalelse, er det noget Åndens samfund, er det nogen medfølelse og barmhjertighet, …

Lenker
1 Korintierne 13:4 Interlineært1 Korintierne 13:4 flerspråklig1 Corintios 13:4 Spansk1 Corinthiens 13:4 Fransk1 Korinther 13:4 Tyske1 Korintierne 13:4 Chinese1 Corinthians 13:4 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Korintierne 13
3Og om jeg gir til føde for fattige alt det jeg eier, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det mig intet. 4Kjærligheten er langmodig, er velvillig; kjærligheten bærer ikke avind, kjærligheten brammer ikke, opblåses ikke, 5den gjør intet usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde; …
Kryssreferanser
Salomos Ordsprog 10:12
Hat vekker trette, men kjærlighet dekker over alle overtredelser.

Salomos Ordsprog 17:9
Den som dekker over overtredelse, søker kjærlighet; men den som ripper op en sak, skiller venn fra venn.

Apostlenes-gjerninge 7:9
Og patriarkene bar avind mot Josef og solgte ham til Egypten; og Gud var med ham

1 Korintierne 4:6
Dette, brødre, har jeg overført på mig selv og Apollos for eders skyld, forat I ved oss må lære ikke å gå ut over det som skrevet er, forat ingen av eder skal bli opblåst, for den ene mot den andre.

Galaterne 5:22
Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet;

Efeserne 4:32
men vær gode mot hverandre, barmhjertige, så I tilgir hverandre, likesom Gud har tilgitt eder i Kristus!

Kolossenserne 3:12
Iklæ eder da, som Guds utvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet, langmodighet,

1 Tessalonikerne 5:14
Og vi formaner eder, brødre, påminn de uskikkelige, trøst de mismodige, hjelp de skrøpelige, vær langmodige mot alle!

1 Peters 4:8
og ha fremfor alle ting inderlig kjærlighet til hverandre! for kjærligheten skjuler en mangfoldighet av synder.

1 Korintierne 13:3
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden