1 Korintierne 13:5
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
den gjør intet usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde;

Dansk (1917 / 1931)
gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, forbitres ikke, tilregner ikke det onde;

Svenska (1917)
Den skickar sig icke ohöviskt, den söker icke sitt, den förtörnas icke, den hyser icke agg för en oförrätts skull.

King James Bible
Doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil;

English Revised Version
doth not behave itself unseemly, seeketh not its own, is not provoked, taketh not account of evil;
Bibelen Kunnskap Treasury

behave.

1 Korintierne 7:36
Men dersom nogen mener at han gjør urett mot sin ugifte datter om hun er over ungdomsalderen, og det må så være, han gjøre det han vil; han synder ikke; la dem gifte sig!

*Gr:

1 Korintierne 11:13-16,18,21,22
Døm hos eder selv: passer det sig at en kvinne beder til Gud med utildekket hode? …

1 Korintierne 14:33-40
for Gud er ikke uordens Gud, men freds Gud. …

Esaias 3:5
Blandt folket skal den ene undertrykke den andre, hver mann sin næste; den unge skal sette sig op mot den gamle, den ringeaktede mot den høit ærede.

Filippenserne 4:8
For øvrig, brødre, alt som er sant, alt som er ære verdt, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er elskelig, alt som tales vel om, enhver dyd, og alt det som priselig er - gi akt på det!

2 Tessalonikerne 3:7
I vet jo selv hvorledes I bør efterfølge oss; for vi levde ikke utilbørlig iblandt eder,

seeketh.

1 Korintierne 10:24,33
Ingen søke sitt eget, men enhver søke den annens beste! …

1 Korintierne 12:25
forat det ikke skal være splid i legemet, men lemmene ha samme omsorg for hverandre.

Romerne 14:12-15
Så skal da hver av oss gjøre Gud regnskap for sig selv. …

Romerne 15:1,2
Vi som er sterke, er skyldige til å bære de svakes skrøpeligheter og ikke være oss selv til behag; …

Galaterne 5:13
For I blev kalt til frihet, brødre; bruk bare ikke friheten til en leilighet for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet!

Galaterne 6:1,2
Brødre! om også et menneske blir overlistet av nogen synd, da hjelp ham til rette, I åndelige, med saktmodighets ånd; men se til dig selv at ikke du og blir fristet! …

Filippenserne 2:3-5,21
ikke gjør noget av trettesyke eller lyst til tom ære, men i ydmykhet akter hverandre høiere enn eder selv, …

2 Timoteus 2:10
Derfor tåler jeg alt for de utvalgtes skyld, forat også de skal vinne frelsen i Kristus Jesus med evig herlighet.

1 Johannes 3:16,17
På det kjenner vi kjærligheten at han satte sitt liv til for oss; også vi er skyldige å sette livet til for brødrene. …

is not.

4 Mosebok 12:3
Men Moses var en meget saktmodig mann, mere enn alle mennesker på jorden.

4 Mosebok 16:15
Da blev Moses meget vred og sa til Herren: Vend dig ikke til deres offer! Ikke så meget som et asen har jeg tatt fra dem, og ikke en eneste blandt dem har jeg gjort noget ondt.

4 Mosebok 20:10-12
Og Moses og Aron kalte menigheten sammen foran klippen, og han sa til dem: Nu, I gjenstridige! Mon vi kan la vann strømme frem for eder av denne klippe? …

Salmenes 106:32,33
Og de vakte vrede ved Meribas vann, og det gikk Moses ille for deres skyld; …

Salomos Ordsprog 14:17
Den bråsinte gjør dårskap, og en svikefull mann blir hatet.

Matteus 5:22
Men jeg sier eder at hver den som blir vred på sin bror uten grunn, skal være skyldig for dommen; men den som sier til sin bror: Raka! skal være skyldig for rådet; men den som sier: Du dåre! skal være skyldig til helvedes ild.

Markus 3:5
Og han så omkring på dem med harme, full av sorg over deres hjertes forherdelse, og sa til mannen: Rekk din hånd ut! Og han rakte den ut, og hans hånd blev frisk igjen.

Jakobs 1:19
I vet det jo, mine elskede brødre! Men hvert menneske være snar til å høre, sen til å tale, sen til vrede;

thinketh.

2 Samuel 10:3
Da sa Ammons barns høvdinger til Hanun, sin herre: Tror du det er for å ære din far at David har sendt folk som skal trøste dig? Mon det ikke heller er for å utforske byen og utspeide den og så ødelegge den at David har sendt sine tjenere til dig?

Jobs 21:27
Se, jeg kjenner eders tanker og de onde råd hvormed I gjør urett mot mig;

Jeremias 11:19
Og jeg var som et spakferdig lam som føres bort for å slaktes, og jeg visste ikke at de hadde uttenkt onde råd mot mig og sagt: La oss ødelegge treet med dets frukt og utrydde ham av de levendes land, så ingen mere kommer hans navn i hu!

Jeremias 18:18-20
Da sa de: Kom og la oss uttenke onde råd mot Jeremias! For presten har jo loven, den vise har råd, og profeten har ord fra Gud. Kom, la oss slå ham med tungen og ikke akte på noget av hans ord! …

Jeremias 40:13-16
Men Johanan, Kareahs sønn, og alle hærførerne, som var ute på landsbygden, kom til Gedalja i Mispa, …

Matteus 9:4
Da Jesus så deres tanker, sa han: Hvorfor tenker I så ondt i eders hjerter?

Lukas 7:39
Men da fariseeren som hadde innbudt ham, så det, sa han ved sig selv: Var denne mann en profet, da visste han hvem og hvordan denne kvinne er som rører ved ham, at hun er en synderinne.

Lenker
1 Korintierne 13:5 Interlineært1 Korintierne 13:5 flerspråklig1 Corintios 13:5 Spansk1 Corinthiens 13:5 Fransk1 Korinther 13:5 Tyske1 Korintierne 13:5 Chinese1 Corinthians 13:5 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Korintierne 13
4Kjærligheten er langmodig, er velvillig; kjærligheten bærer ikke avind, kjærligheten brammer ikke, opblåses ikke, 5den gjør intet usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde; 6den gleder sig ikke over urettferdighet, men gleder sig ved sannhet; …
Kryssreferanser
Jeremias 40:16
Men Gedalja, Akikams sønn, sa til Johanan, Kareahs sønn: Gjør ikke det; for det er løgn det du sier om Ismael.

1 Korintierne 10:24
Ingen søke sitt eget, men enhver søke den annens beste!

1 Korintierne 10:33
likesom også jeg i alt streber å tekkes alle og ikke tenker på mitt eget gagn, men på de manges, at de må bli frelst.

2 Korintierne 5:19
fordi Gud i Kristus forlikte verden med sig selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser og har nedlagt i oss ordet om forlikelsen.

Filippenserne 2:21
for de søker alle sitt eget, ikke det som hører Kristus Jesus til;

2 Timoteus 4:16
Ved mitt første forsvar møtte ingen med mig, men alle forlot mig; gid det ikke må bli dem tilregnet!

1 Korintierne 13:4
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden