Matteus 5:22
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Men jeg sier eder at hver den som blir vred på sin bror uten grunn, skal være skyldig for dommen; men den som sier til sin bror: Raka! skal være skyldig for rådet; men den som sier: Du dåre! skal være skyldig til helvedes ild.

Dansk (1917 / 1931)
Men jeg siger eder, at hver den, som bliver vred paa sin Broder uden Aarsag, skal være skyldig for Dommen; og den, som siger til sin Broder: Raka! skal være skyldig for Raadet; og den, som siger: Du Daare! skal være skyldig til Helvedes Ild.

Svenska (1917)
Men jag säger eder: Var och en som vredgas på sin broder, han är hemfallen åt Domstolens dom; men den som säger till sin broder: 'Du odåga', han är hemfallen åt Stora rådets dom; och den som säger: 'Du dåre', han är hemfallen åt det brinnande Gehenna.

King James Bible
But I say unto you, That whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment: and whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council: but whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hell fire.

English Revised Version
but I say unto you, that every one who is angry with his brother shall be in danger of the judgment; and whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council; and whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of the hell of fire.
Bibelen Kunnskap Treasury

I say.

Matteus 5:28,34,44
Men jeg sier eder at hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har alt drevet hor med henne i sitt hjerte. …

Matteus 3:17
Og se, det kom en røst fra himmelen, som sa: Dette er min Sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag.

Matteus 17:5
Mens han ennu talte, se, da kom det en lysende sky og overskygget dem, og se, det kom en røst ut av skyen, som sa: Dette er min Sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag; hør ham!

5 Mosebok 18:18,19
En profet vil jeg opreise for dem av deres brødres midte, likesom dig, og jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal tale til dem alt det jeg byder ham. …

Apostlenes-gjerninge 3:20-23
og han kan sende den for eder utkårede Messias, Jesus, …

Apostlenes-gjerninge 7:37
Han er den Moses som sa til Israels barn: En profet, likesom mig, skal Gud opreise eder av eders brødre.

Hebreerne 5:9
og da han var fullendt, blev han ophav til evig frelse for alle dem som lyder ham,

Hebreerne 12:25
Se til at I ikke avviser ham som taler! For slapp ikke hine fri, de som avviste ham som talte på jorden, hvor meget mindre skal da vi slippe om vi vender oss bort fra ham som taler fra himmelen!

That.

1 Mosebok 4:5,6
men til Kain og hans offer så han ikke. Da blev Kain meget vred, og han stirret ned for sig. …

1 Mosebok 37:4,8
Og da hans brødre så at deres far hadde ham mere kjær enn alle hans brødre, hatet de ham og kunde ikke tale vennlig til ham. …

1 Samuels 17:27,28
Og folket gjentok for ham de samme ord* og sa: Det og det skal den mann få som feller ham.…

1 Samuels 18:8,9
Da blev Saul meget vred; for dette ord likte han ille, og han sa: De har gitt David titusener, og mig har de gitt tusener, og nu står det bare tilbake at han får kongedømmet. …

1 Samuels 20:30-33
Da optendtes Sauls vrede mot Jonatan, og han sa til ham: Du sønn av en forvendt og gjenstridig kvinne! Vet jeg ikke at du har Isais sønn kjær til skam for dig selv og til skam for din mors blusel? …

1 Samuels 22:12
Og Saul sa: Hør nu, Akitubs sønn! Han svarte: Ja, her er jeg, herre!

*etc:

1 Kongebok 21:4
Så gikk Akab hjem mismodig og harm for det svar jisre'elitten Nabot hadde gitt ham da han sa: Jeg vil ikke gi dig min fedrene arv. Og han la sig på sin seng og vendte ansiktet bort og vilde ikke ete.

2 Krønikebok 16:10
Men Asa harmedes på seeren og satte ham i fangehuset; så vred var han på ham for dette. På samme tid for han også hårdt frem mot andre av folket.

Esters 3:5,6
Da Haman så at Mordekai ikke falt på kne eller kastet sig ned for ham, blev han full av harme. …

Salmenes 37:8
Lat av fra vrede og la harme fare, la ikke din vrede optendes! Det fører bare til det som ondt er.

Daniel 2:12,13
Over dette blev kongen harm og meget vred, og han bød at alle Babels vismenn skulde drepes. …

Daniel 3:13,19
Da blev Nebukadnesar vred og harm og bød at Sadrak, Mesak og Abed-Nego skulde føres frem; så blev disse menn ført frem for kongen. …

Efeserne 4:26,27
Om I vredes, da synd ikke; la ikke solen gå ned over eders vrede, …

his brother.

Matteus 5:23,24
Derfor, når du bærer ditt offer frem til alteret, og der kommer i hu at din bror har noget imot dig, …

Matteus 18:21,35
Da gikk Peter til ham og sa: Herre! hvor ofte skal min bror synde mot mig og jeg tilgi ham det? så meget som syv ganger? …

5 Mosebok 15:11
For fattige kommer det alltid til å være i landet; derfor byder jeg dig og sier: Du skal lukke op din hånd for din bror, for de trengende og fattige som du har i ditt land.

Nehemias 5:8
Og jeg sa til dem: Vi har, så vidt vi kunde, løskjøpt våre jødiske brødre som var solgt til hedningene, og så vil I selge eders brødre, og de må selge sig til oss! Da tidde de og fant ikke et ord til svar.

Obadias 1:10,12
For den vold du har gjort mot din bror Jakob, skal skam dekke dig, og du skal bli utryddet til evig tid. …

Romerne 12:10
Vær ømhjertede mot hverandre i broderkjærlighet; kappes om å hedre hverandre!

1 Korintierne 6:6
men bror fører sak mot bror, og det for vantros domstol!

1 Tessalonikerne 4:6
at ingen skal gjøre sin bror urett og uskjell i det han har å gjøre med ham; for Herren er hevner over alt dette, således som vi også forut har sagt og vidnet for eder.

1 Johannes 2:9
Den som sier at han er i lyset, og som hater sin bror, han er ennu i mørket.

1 Johannes 3:10,14,15
På dette kan Guds barn og djevelens barn kjennes; hver den som ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker sin bror. …

1 Johannes 4:20,21
Dersom nogen sier: Jeg elsker Gud, og han hater sin bror, da er han en løgner; for den som ikke elsker sin bror, som han har sett, hvorledes kan han elske Gud, som han ikke har sett? …

1 Johannes 5:16
Dersom nogen ser sin bror gjøre en synd som ikke er til døden, da skal han bede, og han skal gi ham liv - jeg mener dem som ikke synder til døden. Der er synd til døden; det er ikke om den jeg sier at han skal bede.

without.

Salmenes 7:4
dersom jeg har gjengjeldt den med ondt som holdt fred med mig, eller plyndret den som var min fiende uten årsak,

Salmenes 25:3
Ja, ingen av dem som bier på dig, skal bli til skamme; de skal bli til skamme som er troløse uten årsak.

Salmenes 35:19
La ikke dem glede sig over mig, som uten grunn er mine fiender! La ikke dem som hater mig uten årsak, blinke med øiet!

Salmenes 69:4
Flere enn hårene på mitt hode er de som hater mig uten årsak; tallrike er de som vil forderve mig, mine fiender uten grunn; det jeg ikke har røvet, skal jeg nu gi tilbake.

Salmenes 109:3
Og med hatets ord har de omgitt mig og stridt imot mig uten årsak.

Klagesangene 3:52
Hårdt jaget de mig som en fugl de som var mine fiender uten årsak.

Johannes 15:25
Men dette er skjedd forat det ord skal opfylles som er skrevet i deres lov: De hatet mig uten årsak.

be.

Matteus 5:21
I har hørt at det er sagt til de gamle: Du skal ikke slå ihjel, men den som slår ihjel, skal være skyldig for dommen.

the judgment.

23 members, which punished criminals by strangling or beheading.

Whosoever.

Matteus 11:18,19
For Johannes kom; han hverken åt eller drakk, og de sier: Han er besatt. …

Matteus 12:24
Men da fariseerne hørte det, sa de: Det er bare ved Be'elsebul, de onde ånders fyrste, han driver de onde ånder ut.

1 Samuels 20:30
Da optendtes Sauls vrede mot Jonatan, og han sa til ham: Du sønn av en forvendt og gjenstridig kvinne! Vet jeg ikke at du har Isais sønn kjær til skam for dig selv og til skam for din mors blusel?

2 Samuel 16:7
Og Sime'i bante ham med de ord: Bort, bort med dig, din blodhund, din niding!

Johannes 7:20
Folket svarte: Du er besatt; hvem står dig efter livet?

Johannes 8:48
Jødene svarte ham: Sier vi ikke med rette at du er en samaritan og er besatt?

Apostlenes-gjerninge 17:18
Nogen av de epikureiske og stoiske visdomslærere innlot sig også i ordskifte med ham, og nogen sa: Hvad mener vel denne ordgyder? Andre igjen sa: Han synes å være en som forkynner utenlandske guddommer det var fordi han forkynte evangeliet om Jesus og opstandelsen.

1 Korintierne 6:10
eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.

Efeserne 4:31,32
Allslags bitterhet og hissighet og vrede og skrik og spott være langt borte fra eder, likesom all ondskap; …

Titus 3:2
ikke å spotte nogen, ikke å være stridslystne, men milde, og vise all saktmodighet mot alle mennesker.

1 Peters 2:23
han som ikke skjelte igjen når han blev utskjelt, ikke truet når han led, men overlot det til ham som dømmer rettferdig;

1 Peters 3:9
så I ikke gjengjelder ondt med ondt eller skjellsord med skjellsord, men tvert imot velsigner; for dertil blev I kalt, at I skal arve velsignelse.

Judas 1:9
Overengelen Mikael vågde dog ikke å uttale en spottende dom dengang han trettet med djevelen om Mose legeme, men sa: Herren refse dig!

Raca.

2 Samuel 6:20
Da David kom hjem igjen for å velsigne sitt hus, gikk Mikal, Sauls datter, ut imot ham og sa: Hvor høit Israels konge er blitt æret idag - han som idag har blottet sig for øinene på sine tjeneres piker, som løse folk pleier å gjøre!

Jakobs 2:20
Og vil du vite det, du dårlige menneske, at troen uten gjerninger er unyttig?

Lenker
Matteus 5:22 InterlineærtMatteus 5:22 flerspråkligMateo 5:22 SpanskMatthieu 5:22 FranskMatthaeus 5:22 TyskeMatteus 5:22 ChineseMatthew 5:22 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Matteus 5
21I har hørt at det er sagt til de gamle: Du skal ikke slå ihjel, men den som slår ihjel, skal være skyldig for dommen. 22Men jeg sier eder at hver den som blir vred på sin bror uten grunn, skal være skyldig for dommen; men den som sier til sin bror: Raka! skal være skyldig for rådet; men den som sier: Du dåre! skal være skyldig til helvedes ild. 23Derfor, når du bærer ditt offer frem til alteret, og der kommer i hu at din bror har noget imot dig, …
Kryssreferanser
5 Mosebok 16:18
Dommere og tilsynsmenn skal du innsette for dig i alle de byer som Herren din Gud gir dig, for hver av dine stammer, og de skal dømme folket efter lov og rett.

2 Krønikebok 19:5
Og han innsatte dommere i landet, i hver av de faste byer i Juda.

Matteus 18:9
Og om ditt øie frister dig, da riv det ut og kast det fra dig! det er bedre for dig å gå enøiet inn til livet enn å ha to øine og bli kastet i helvedes ild.

Matteus 26:59
Men yppersteprestene og hele rådet søkte falskt vidnesbyrd mot Jesus, forat de kunde drepe ham;

Markus 9:43
Og om din hånd frister dig, da hugg den av! det er bedre at du går vanfør inn til livet enn at du har dine to hender og kommer i helvede i den uslukkelige ild,

Markus 9:47
Og om ditt øie frister dig, da riv det ut! det er bedre at du går énøiet inn i Guds rike enn at du har to øine og kastes i helvede,

Markus 14:55
Men yppersteprestene og hele rådet søkte vidnesbyrd mot Jesus, forat de kunde drepe ham, men de fant ikke noget.

Markus 15:1
Og straks om morgenen holdt ypperstepresten samråd med de eldste og de skriftlærde, hele rådet, og de bandt Jesus, og førte ham bort og overgav ham til Pilatus.

Lukas 12:5
men jeg vil vise eder hvem I skal frykte for: Frykt for ham som har makt både til å slå ihjel og til derefter å kaste i helvede! Ja, sier jeg eder, for ham skal I frykte.

Lukas 22:66
Da det nu blev dag, samledes folkets eldste og yppersteprestene og de skriftlærde, og de førte ham frem i sitt rådsmøte

Johannes 11:47
Yppersteprestene og fariseerne kalte da rådet sammen til møte og sa: Hvad skal vi gjøre? for dette menneske gjør mange tegn.

Apostlenes-gjerninge 4:15
De bød dem da gå ut fra rådet, og de rådførte sig med hverandre og sa:

Apostlenes-gjerninge 5:21
Da de hørte dette, gikk de mot dagningen inn i templet og lærte. Da nu ypperstepresten og hans følge kom, kalte de sammen rådet og alle Israels barns eldste, og sendte bud til fengslet for å hente dem.

Apostlenes-gjerninge 5:27
Og da de hadde hentet dem, stilte de dem for rådet, og ypperstepresten spurte dem og sa:

Apostlenes-gjerninge 6:12
Og de opegget folket og de eldste og de skriftlærde, og de falt over ham og drog ham avsted og førte ham for rådet,

Apostlenes-gjerninge 6:15
Og da alle de som satt i rådet, stirret på ham, så de hans ansikt som en engels ansikt.

Apostlenes-gjerninge 22:30
Men da han næste dag vilde ha visshet om hvad jødene hadde å klage på ham, løste han ham, og bød at yppersteprestene og hele rådet skulde komme sammen. Og han førte Paulus ned og stilte ham frem for dem.

Apostlenes-gjerninge 23:1
Da så Paulus fast på rådet og sa: Brødre! med all god samvittighet har jeg ført mitt levnet for Gud inntil denne dag.

Apostlenes-gjerninge 24:20
Eller la disse selv si hvad skyld de fant hos mig dengang jeg stod for rådet,

Jakobs 3:6
Også tungen er en ild; som en verden av urettferdighet står tungen blandt våre lemmer; den smitter hele legemet og setter livets hjul i brand, og settes selv i brand av helvede.

Matteus 5:21
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden