1 Tessalonikerne 4:6
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
at ingen skal gjøre sin bror urett og uskjell i det han har å gjøre med ham; for Herren er hevner over alt dette, således som vi også forut har sagt og vidnet for eder.

Dansk (1917 / 1931)
at ingen foruretter og bedrager sin Broder i nogen Sag; thi Herren er en Hævner over alt dette, som vi ogsaa før have sagt og vidnet for eder.

Svenska (1917)
och att ingen i sitt förhållande till sin broder kränker honom eller gör honom något förfång, ty Herren är en hämnare över allt detta, såsom vi redan förut hava sagt och betygat för eder.

King James Bible
That no man go beyond and defraud his brother in any matter: because that the Lord is the avenger of all such, as we also have forewarned you and testified.

English Revised Version
that no man transgress, and wrong his brother in the matter: because the Lord is an avenger in all these things, as also we forewarned you and testified.
Bibelen Kunnskap Treasury

go.

2 Mosebok 20:15,17
Du skal ikke stjele. …

3 Mosebok 19:11,13
I skal ikke stjele, og I skal ikke lyve, og ingen av eder skal gå svikefullt frem mot sin næste. …

5 Mosebok 24:7
Kommer du over en mann som stjeler nogen av sine brødre blandt Israels barn og gjør ham til træl eller selger ham, da skal denne tyv dø; således skal du rydde det onde bort av din midte.

5 Mosebok 25:13-16
Du skal ikke ha to slags vektstener i din pung, en stor og en liten; …

Salomos Ordsprog 11:1
Falsk vekt er en vederstyggelighet for Herren, men fullvektige lodder er ham til velbehag.

Salomos Ordsprog 16:11
Rett vekt og rette vektskåler hører Herren til; alle vektstener i pungen er hans verk.

Salomos Ordsprog 20:14
Dårlig, dårlig! sier kjøperen; men når han går bort, roser han sig.

Salomos Ordsprog 20:23
To slags vektstener er en vederstyggelighet for Herren, og falsk vekt er noget ondt.

Salomos Ordsprog 28:24
Den som plyndrer sin far og sin mor og sier: Det er ingen synd, han er en stallbror til ødeleggeren.

Esaias 5:7
For Herrens, hærskarenes Guds vingård er Israels hus, og Judas menn hans kjæreste plantning; og han ventet rett, men se, der er blodsutgydelse; han ventet rettferdighet, men se, der er skrik.

Esaias 59:4-7
Det er ingen som fremfører tale med rettferdighet, og ingen som fører rettssak på ærlig vis; de setter sin lit til usannhet og taler løgn, de har undfanget ulykke og føder elendighet. …

Jeremias 9:4
Vokt eder, hver for sin venn, og stol ikke på nogen bror! For hver bror er en listig bedrager, og hver venn går omkring og baktaler.

Esekiel 22:13
Men se, jeg har slått mine hender sammen over den urettferdige vinning du har samlet dig, og over det blod du har utøst i din midte.

Esekiel 45:9-14
Så sier Herren, Israels Gud: Nu får det være nok, I Israels fyrster! Få bort vold og ødeleggelse og gjør rett og rettferdighet, hør op med å drive mitt folk fra gård og grunn, sier Herren, Israels Gud. …

Amos 8:5,6
I som sier: Når er nymånedagen slutt, så vi kan selge korn, og sabbaten, så vi kan åpne kornbodene og gjøre efaen liten og sekelen stor og forfalske vekten …

Sefanias 3:5
Herren råder der med rettferd, han gjør ikke urett; hver morgen lar han sin dom komme for lyset, det slår ikke feil. Men den urettferdige kjenner ikke til skam.

Malakias 3:5
Og jeg vil komme til eder og holde dom og være et hastig vidne mot trollkarene og horkarlene og dem som sverger falsk, og mot dem som forholder dagarbeideren hans lønn og gjør vold mot enken og den farløse, og som bøier retten for den fremmede og ikke frykter mig, sier Herren, hærskarenes Gud;

Markus 10:19
Budene kjenner du: Du skal ikke drive hor, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke stjele, du skal ikke si falskt vidnesbyrd, du skal ikke frata nogen hvad hans er, hedre din far og din mor.

1 Korintierne 6:7-9
Det er jo i det hele allerede et tap for eder at I har saker mot hverandre. Hvorfor lider I ikke heller urett? hvorfor tåler I ikke heller skade? …

Efeserne 4:28
Den som stjal, stjele ikke lenger, men arbeide heller, idet han gjør noget godt med sine hender, forat han kan ha noget å gi til den som trenger.

Jakobs 5:4
Se, den lønn I har forholdt arbeiderne som har skåret eders akrer, den skriker, og høstfolkenes rop er kommet inn for den Herre Sebaots ører.

defraud.

3 Mosebok 25:14,17
Når du selger noget til din næste, eller du kjøper noget av din næste, da skal I ikke gjøre hverandre urett. …

1 Samuels 12:3,4
Her står jeg! Vidne nu mot mig for Herren og for hans salvede: Er det nogen jeg har fratatt hans okse eller hans asen? Er det nogen jeg har gjort urett mot eller undertrykt? Er det nogen jeg har tatt imot gaver av, så jeg skulde lukke mine øine til for noget? Om så er, vil jeg gi eder vederlag for det. …

Salomos Ordsprog 22:22
Røv ikke fra en fattig, fordi han er fattig, og tred ikke armingen ned i byporten!

Jeremias 7:6
ikke undertrykker den fremmede, den farløse og enken og ikke utøser uskyldig blod på dette sted og ikke følger andre guder til ulykke for eder selv,

Mika 2:2
De attrår marker og røver dem, de attrår hus og tar dem, de gjør vold mot mannen og hans hus, mot bonden og hans arvelodd.

Sefanias 3:1
Ve den gjenstridige og urene, staden som er full av vold!

Jakobs 2:6
Men I har vanæret den fattige. Er det ikke de rike som underkuer eder, og som drar eder for domstolene?

in any matter.

5 Mosebok 32:35
Mig hører hevn og gjengjeldelse til på den tid da deres fot vakler; for deres undergangs dag er nær, og hastig kommer det som venter dem.

Jobs 31:13,14
Har jeg krenket min træls og min trælkvinnes rett, når de hadde nogen trette med mig? …

Salmenes 94:1
Du hevnens Gud, Herre, du hevnens Gud, åpenbar dig i herlighet!

Salmenes 140:12
Jeg vet at Herren gir den elendige rett, de fattige rettferdighet.

Salomos Ordsprog 22:22,23
Røv ikke fra en fattig, fordi han er fattig, og tred ikke armingen ned i byporten!…

Predikerens 5:8
Om du ser at den fattige undertrykkes, og at rett og rettferdighet tredes under føtter i landet, så undre dig ikke over den ting! For den som er høitstående, har en høiere til å vokte på sig, og en høieste vokter på dem begge.

Esaias 1:23,24
dine førere er oprørere og tyvers stallbrødre; enhver av dem elsker bestikkelse og jager efter gaver; den farløse hjelper de ikke til hans rett, og enkens sak tar de sig ikke av. …

Romerne 1:18
For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet;

Romerne 12:19
Hevn eder ikke selv, mine elskede, men gi vreden rum! for det er skrevet: Mig hører hevnen til, jeg vil gjengjelde, sier Herren.

Efeserne 5:6
La ingen dåre eder med tomme ord! for på grunn av disse ting kommer Guds vrede over vantroens barn;

2 Tessalonikerne 1:8
med luende ild, når han tar hevn over dem som ikke kjenner Gud, og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium,

as we.

Lukas 12:5
men jeg vil vise eder hvem I skal frykte for: Frykt for ham som har makt både til å slå ihjel og til derefter å kaste i helvede! Ja, sier jeg eder, for ham skal I frykte.

Galaterne 5:21
misunnelse, mord, drikk, svir og annet slikt; om dette sier jeg eder forut, likesom jeg og forut har sagt, at de som gjør sådant, skal ikke arve Guds rike.

Efeserne 4:17
Dette sier jeg da og vidner i Herren at I ikke lenger skal vandre som hedningene vandrer i sitt sinns tomhet,

Lenker
1 Tessalonikerne 4:6 Interlineært1 Tessalonikerne 4:6 flerspråklig1 Tesalonicenses 4:6 Spansk1 Thessaloniciens 4:6 Fransk1 Thessalonicher 4:6 Tyske1 Tessalonikerne 4:6 Chinese1 Thessalonians 4:6 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Tessalonikerne 4
5ikke i lystens brynde, som hedningene, som ikke kjenner Gud; 6at ingen skal gjøre sin bror urett og uskjell i det han har å gjøre med ham; for Herren er hevner over alt dette, således som vi også forut har sagt og vidnet for eder. 7For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse. …
Kryssreferanser
3 Mosebok 25:17
Og ingen av eder skal gjøre sin næste urett, men du skal frykte din Gud; for jeg er Herren eders Gud.

Lukas 16:28
- for jeg har fem brødre - forat han kan vidne for dem, så ikke også de skal komme til dette pinens sted.

Romerne 12:19
Hevn eder ikke selv, mine elskede, men gi vreden rum! for det er skrevet: Mig hører hevnen til, jeg vil gjengjelde, sier Herren.

Romerne 13:4
for den er Guds tjener, dig til gode. Men gjør du det som ondt er, da frykt! for den bærer ikke sverdet for intet; for den er Guds tjener, en hevner til straff over den som gjør det som ondt er.

1 Korintierne 6:8
Men I gjør urett og skade, og det mot brødre!

2 Korintierne 7:11
For se, just dette at I blev bedrøvet efter Guds sinn, hvilken iver det virket hos eder, ja forsvar, ja harme, ja frykt, ja lengsel, ja nidkjærhet, ja straff! I alt viste I eder å være rene i den sak.

1 Tessalonikerne 2:11
likesom I vet hvorledes vi formante hver og en av eder, som en far sine barn, og la eder på hjerte

Hebreerne 2:6
Men en har på et sted vidnet så: Hvad er et menneske, at du kommer ham i hu, eller et menneskes sønn, at du akter på ham?

Hebreerne 13:4
Ekteskapet være i akt og ære hos alle, og ektesengen usmittet! for horkarler og ekteskapsbrytere skal Gud dømme.

1 Tessalonikerne 4:5
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden