Jakobs 3:6
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Også tungen er en ild; som en verden av urettferdighet står tungen blandt våre lemmer; den smitter hele legemet og setter livets hjul i brand, og settes selv i brand av helvede.

Dansk (1917 / 1931)
Og Tungen er en Ild. Som en Verden af Uretfærdighed sidder Tungen iblandt vore Lemmer; den besmitter hele Legemet og sætter Livets Hjul i Brand, selv sat i Brand af Helvede.

Svenska (1917)
Också tungan är en eld; såsom en värld av orättfärdighet framstår den bland våra lemmar, tungan som befläckar hela kroppen och sätter »tillvarons hjul» i brand, likasom den själv är antänd av Gehenna.

King James Bible
And the tongue is a fire, a world of iniquity: so is the tongue among our members, that it defileth the whole body, and setteth on fire the course of nature; and it is set on fire of hell.

English Revised Version
And the tongue is a fire: the world of iniquity among our members is the tongue, which defileth the whole body, and setteth on fire the wheel of nature, and is set on fire by hell.
Bibelen Kunnskap Treasury

the tongue.

Dommernes 12:4-6
Derefter samlet Jefta alle Gileads menn og stred imot Efra'im, og Gileads menn slo Efra'im; for de* hadde sagt: Rømlinger fra Efra'im er I gileaditter midt i Efra'im og midt i Manasse.…

2 Samuel 19:43
Men Israels menn svarte Judas menn således: Ti ganger større del enn I har vi i den som er konge, og således også i David; hvorfor har I da ringeaktet oss? Og var det ikke vi som først talte om å hente vår konge tilbake? Men Judas menns svar var enda hårdere enn det Israels menn hadde talt.

2 Samuel 20:1
Nu traff det sig så at det på det sted var en illesinnet mann som hette Seba, sønn av Bikri, en benjaminitt. Han støtte i basunen og sa: Vi har ingen del i David og ingen lodd i Isais sønn; hver mann til sine telt, Israel!

2 Krønikebok 10:13-16
Da gav kongen dem et hårdt svar; kong Rehabearn aktet ikke på de gamles råd, …

2 Krønikebok 13:17
Og Abia og hans folk voldte et stort mannefall iblandt dem, og det falt fem hundre tusen utvalgte menn av Israel.

Salmenes 64:3
som hvesser sin tunge som et sverd, legger på buen sin pil, det bitre ord,

Salmenes 140:3
De skjerper sin tunge som en slange, ormegift er under deres leber. Sela.

Salomos Ordsprog 15:1
Mildt svar stiller harme, men et sårende ord vekker vrede.

Salomos Ordsprog 16:27
En niding graver en ulykkesgrav, og på hans leber er det likesom en fortærende ild.

Salomos Ordsprog 26:20,21
Når det er forbi med veden, slukner ilden, og når det ingen øretuter er, stilles trette.…

Esaias 30:27
Se, Herrens navn kommer fra det fjerne, brennende er hans vrede, og tung er røken som stiger op; hans leber svulmer av harme, og hans tunge er som fortærende ild,

a world.

Jakobs 2:7
Er det ikke de som spotter det gode navn I er nevnt med?

1 Mosebok 3:4-6
Da sa slangen til kvinnen: I skal visselig ikke dø; …

3 Mosebok 24:11
og den israelittiske kvinnes sønn spottet Herrens navn og bannet det, og de førte ham til Moses. Hans mor hette Selomit, Dibris datter, av Dans stamme.

4 Mosebok 25:2
De innbød folket til offermåltidene for sine guder, og folket åt og tilbad deres guder;

4 Mosebok 31:16
Det var jo de som på Bileams råd forførte Israels barn til troløshet mot Herren for Peors skyld, så sotten kom over Herrens menighet.

5 Mosebok 13:6
Om din bror, din mors sønn, eller din sønn eller din datter eller din hustru i din favn eller din venn, som du har så kjær som din egen sjel - om nogen av disse lokker dig i lønndom og sier: La oss gå bort og dyrke andre guder - sådanne som du og dine fedre ikke har kjent,

Dommernes 16:15-20
Da sa hun til ham: Hvorledes kan du si at du elsker mig når du ikke har nogen tiltro til mig? Nu har du narret mig tre ganger og ikke sagt mig hvori din store styrke ligger. …

1 Samuels 22:9-17
Da svarte Doeg, edomitten, som var satt over Sauls tjenere, og sa: Jeg så Isais sønn kom til Akimelek, Akitubs sønn, i Nob. …

2 Samuel 13:26-29
Da sa Absalom: Om du ikke vil, så la min bror Amnon følge med oss! Kongen spurte: Hvorfor skal han følge med dig? …

2 Samuel 15:2-6
Og Absalom pleide å stå tidlig op og stille sig ved siden av veien til porten; og så ofte det kom en mann som hadde en sak han vilde føre frem for kongen og få dom i, kalte Absalom på ham og spurte: Hvilken by er du fra? Når han så svarte: Din tjener er fra den og den av Israels stammer, …

2 Samuel 16:20-23
Så sa Absalom til Akitofel: Gi nu I et råd og si hvad vi skal gjøre! …

2 Samuel 17:1,2
Så sa Akitofel til Absalom: La mig få velge ut tolv tusen mann, så vil jeg bryte op og sette efter David inatt! …

1 Kongebok 21:5-15
Da kom hans hustru Jesabel inn til ham, og hun spurte ham: Hvorfor er du så mismodig og vil ikke ete? …

Salomos Ordsprog 1:10-14
Min sønn! Når syndere lokker dig, da samtykk ikke!…

Salomos Ordsprog 6:19
den som taler løgn og vidner falsk, og den som volder tretter mellem brødre.

Salomos Ordsprog 7:5,21-23
forat den må bevare dig fra annen manns hustru, fra fremmede kvinner, som taler glatte ord.…

Jeremias 20:10
For jeg hørte mange baktale mig - redsel fra alle kanter; de sa: Meld ham! Vi vil melde ham! Alle de menn som jeg levde i fred med, lurte på om jeg skulde falle; de sa: Kanskje han lar sig lokke, så vi kan få overhånd over ham og ta hevn over ham.

Jeremias 28:16
Derfor sier Herren så: Se, jeg tar dig bort fra jorden; i dette år skal du dø, fordi du har preket frafall fra Herren.

Matteus 12:24,32-36
Men da fariseerne hørte det, sa de: Det er bare ved Be'elsebul, de onde ånders fyrste, han driver de onde ånder ut. …

Matteus 15:11-20
Ikke det som kommer inn i munnen, gjør mennesket urent; men det som går ut av munnen, det gjør mennesket urent. …

Markus 7:15,20-22
Det er intet utenfor mennesket som kan gjøre ham uren når det kommer inn i ham; men det som går ut av mennesket, det er det som gjør mennesket urent. …

Markus 14:55-57
Men yppersteprestene og hele rådet søkte vidnesbyrd mot Jesus, forat de kunde drepe ham, men de fant ikke noget. …

Apostlenes-gjerninge 6:13
og stilte frem falske vidner som sa: Dette menneske holder ikke op med å tale mot det hellige sted og mot loven;

Apostlenes-gjerninge 20:30
ja, blandt eder selv skal det fremstå menn som fører forvendt tale for å lokke disiplene efter sig.

Romerne 3:13,14
Deres strupe er en åpnet grav; med sine tunger gjorde de svik, ormegift er under deres leber. …

Romerne 16:17,18
Men jeg formaner eder, brødre, til å holde øie med dem som volder tvedrakten og anstøtene imot den lære som I har lært, og gå av veien for dem; …

Efeserne 5:3,4
Men utukt og all urenhet og havesyke må ikke engang nevnes iblandt eder, således som det sømmer sig for hellige, …

Kolossenserne 3:8,9
men nu skal også I avlegge dem alle: vrede, hissighet, ondskap, spott, skammelig snakk av eders munn; …

2 Tessalonikerne 2:10-12
og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. …

Titus 1:11
Disse skal en målbinde; for de nedriver hele hus ved å føre utilbørlig lære for ussel vinnings skyld.

2 Peters 2:1,2
Men det opstod også falske profeter blandt folket, likesom det og blandt eder skal komme falske lærere, som skal lure inn vrange lærdommer som leder til fortapelse, idet de endog nekter den Herre som kjøpte dem, og fører over sig selv en brå fortapelse. …

2 Peters 3:3
idet I først og fremst vet dette at i de siste dager skal det komme spottere med spott, som farer frem efter sine egne lyster

3 Johannes 1:10
Derfor vil jeg, når jeg kommer, minne om de gjerninger som han gjør, idet han baktaler oss med onde ord; og ikke tilfreds med dette tar han ikke selv imot brødrene, og dem som vil det, hindrer han og støter dem ut av menigheten.

Judas 1:8-10,15-18
Og dog gjør også disse like ens: idet de går i drømme, gjør de kjødet urent, ringeakter herredømme, spotter høie makter. …

Apenbaring 2:14,15
Men jeg har nogen få ting imot dig: at du har nogen der som holder fast ved Bileams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn, å ete avguds-offer og drive hor; …

Apenbaring 13:1-5,14
Og jeg så et dyr stige op av havet, som hadde ti horn og syv hoder og på sine horn ti kroner, og på sine hoder bespottelses-navn. …

Apenbaring 18:23
og lys av lampe skal ikke mere skinne i dig, og røst av brudgom og brud skal ikke mere høres i dig; for dine kjøbmenn var stormennene på jorden, fordi alle folk blev ført vill ved din trolldom.

Apenbaring 19:20
Og dyret blev grepet, og sammen med det den falske profet, han som for dets øine hadde gjort de tegn hvormed han hadde forført dem som tok dyrets merke og tilbad dets billede; disse to blev kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel.

it is.

Lukas 16:24
Da ropte han: Fader Abraham! forbarm dig over mig og send Lasarus, forat han kan dyppe det ytterste av sin finger i vann og svale min tunge! for jeg pines storlig i denne lue.

Apostlenes-gjerninge 5:3
Da sa Peter: Ananias! hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du skulde lyve for den Hellige Ånd og stikke til side noget av pengene for akeren?

2 Korintierne 11:13-15
For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere, som skaper sig om til apostler for Kristus. …

2 Tessalonikerne 2:9
Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under,

Apenbaring 12:9
Og den store drage blev kastet ned, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele jorderike; han blev kastet ned på jorden, og hans engler blev kastet ned med ham.

Lenker
Jakobs 3:6 InterlineærtJakobs 3:6 flerspråkligSantiago 3:6 SpanskJacques 3:6 FranskJakobus 3:6 TyskeJakobs 3:6 ChineseJames 3:6 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Jakobs 3
5Så er og tungen et lite lem, og taler dog store ord. Se, en liten ild, hvor stor en skog den setter i brand! 6Også tungen er en ild; som en verden av urettferdighet står tungen blandt våre lemmer; den smitter hele legemet og setter livets hjul i brand, og settes selv i brand av helvede. 7For all natur, både i dyr og i fugler, både i ormer og i sjødyr, temmes og er blitt temmet av den menneskelige natur; …
Kryssreferanser
Salmenes 120:2
Herre, fri min sjel fra en løgnaktig lebe, fra en falsk tunge!

Salmenes 120:3
Hvad vil han gi dig, og hvad mere vil han gi dig, du falske tunge?

Salomos Ordsprog 16:27
En niding graver en ulykkesgrav, og på hans leber er det likesom en fortærende ild.

Esaias 50:11
Se, alle I som tender ild, som væbner eder med brandpiler, gå selv inn i luen av eders ild og blandt de brandpiler I har tendt! - Fra min hånd skal dette times eder; i pine skal I komme til å ligge.

Matteus 5:22
Men jeg sier eder at hver den som blir vred på sin bror uten grunn, skal være skyldig for dommen; men den som sier til sin bror: Raka! skal være skyldig for rådet; men den som sier: Du dåre! skal være skyldig til helvedes ild.

Matteus 12:36
Men jeg sier eder at for hvert unyttig ord som menneskene taler, skal de gjøre regnskap på dommens dag;

Matteus 15:11
Ikke det som kommer inn i munnen, gjør mennesket urent; men det som går ut av munnen, det gjør mennesket urent.

Matteus 15:18
Men det som går ut av munnen, det kommer fra hjertet, og dette er det som gjør mennesket urent.

Jakobs 3:7
For all natur, både i dyr og i fugler, både i ormer og i sjødyr, temmes og er blitt temmet av den menneskelige natur;

Jakobs 3:5
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden