2 Tessalonikerne 2:10
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst.

Dansk (1917 / 1931)
og med alt Uretfærdigheds Bedrag for dem, som fortabes, fordi de ikke toge imod Kærligheden til Sandheden, saa de kunde blive frelste.

Svenska (1917)
och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga dem som gå förlorade, till straff därför att de icke gåvo kärleken till sanningen rum, så att de kunde bliva frälsta.

King James Bible
And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish; because they received not the love of the truth, that they might be saved.

English Revised Version
and with all deceit of unrighteousness for them that are perishing; because they received not the love of the truth, that they might be saved.
Bibelen Kunnskap Treasury

deceivableness.

Romerne 16:18
for disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk, og ved sin søte tale og sine fagre ord dårer de de enfoldiges hjerter.

2 Korintierne 2:17
For vi er ikke, som de mange, slike at vi forfalsker Guds ord til egen vinning; men som i renhet, ja som av Gud, taler vi for Guds åsyn i Kristus.

2 Korintierne 4:2
men vi har sagt oss løs fra alle skammelige snikveier og farer ikke frem med list, heller ikke forfalsker vi Guds ord, men ved å kunngjøre sannheten anbefaler vi oss til alle menneskers samvittighet for Guds åsyn.

2 Korintierne 11:13,15
For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere, som skaper sig om til apostler for Kristus. …

Efeserne 4:14
forat vi ikke lenger skal være umyndige og la oss kaste og drive om av ethvert lærdoms vær ved menneskenes spill, ved kløkt i villfarelsens kunster,

2 Peters 2:18
For idet de taler skrytende, tomme ord, forlokker de i kjødslyster ved usedelighet dem som just har flyktet bort fra dem som ferdes i forvillelse,

Hebreerne 3:13
men forman hverandre hver dag, så lenge det heter idag, forat ikke nogen av eder skal forherdes ved syndens svik;

in them.

1 Korintierne 1:18
For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft;

2 Korintierne 2:15
For vi er en Kristi vellukt for Gud, blandt dem som blir frelst, og blandt dem som går fortapt,

2 Korintierne 4:3
Er da enn vårt evangelium skjult, så er det skjult blandt dem som går fortapt,

2 Peters 2:12
men disse, likesom ufornuftige dyr, av naturen født til å fanges og forgå - de skal, fordi de spotter det de ikke kjenner, også forgå i sin vanart

they received.

Salomos Ordsprog 1:7
Å frykte Herren er begynnelsen til kunnskap; visdom og tukt foraktes av dårer.

Salomos Ordsprog 2:1-6
Min sønn! Dersom du tar imot mine ord og gjemmer mine bud hos dig,…

Salomos Ordsprog 4:5,6
Kjøp visdom, kjøp forstand, glem ikke og vik ikke fra min munns ord!…

Salomos Ordsprog 8:17
Jeg elsker dem som elsker mig, og de som søker mig, skal finne mig.

Matteus 13:11
Han svarte og sa til dem: Fordi eder er det gitt å få vite himlenes rikes hemmeligheter; men dem er det ikke gitt.

Johannes 3:19-21
Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket fremfor lyset; for deres gjerninger var onde. …

Johannes 8:45-47
Men mig tror I ikke, fordi jeg sier eder sannheten. …

Romerne 2:7,8
dem som med utholdenhet i god gjerning søker herlighet og ære og uforgjengelighet, skal han gi evig liv, …

Romerne 6:17
Men Gud være takk at I vel har vært syndens tjenere, men nu av hjertet er blitt lydige mot den lærdomsform som I er blitt overgitt til!

1 Korintierne 16:22
Om nogen ikke elsker Herren, han være forbannet! Maran ata.

Jakobs 1:16-18
Far ikke vill, mine elskede brødre! …

that they.

Johannes 3:17
for Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men forat verden skulde bli frelst ved ham.

Johannes 5:34
jeg tar ikke imot vidnesbyrd av et menneske, men jeg sier dette forat I skal bli frelst.

Romerne 10:1
Brødre! mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst.

1 Tessalonikerne 2:16
idet de hindrer oss fra å tale til hedningene, så de kan bli frelst, forat de alltid må fylle sine synders mål. Dog, vreden har endelig nådd dem!

1 Timoteus 2:4
han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.

Lenker
2 Tessalonikerne 2:10 Interlineært2 Tessalonikerne 2:10 flerspråklig2 Tesalonicenses 2:10 Spansk2 Thessaloniciens 2:10 Fransk2 Thessalonicher 2:10 Tyske2 Tessalonikerne 2:10 Chinese2 Thessalonians 2:10 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2 Tessalonikerne 2
9Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, 10og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. 11Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, …
Kryssreferanser
Salomos Ordsprog 4:6
Forlat den ikke, så skal den vokte dig; elsk den, så skal den være ditt vern.

1 Korintierne 1:18
For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft;

2 Tessalonikerne 2:12
forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.

2 Tessalonikerne 2:13
Men vi er skyldige til å takke Gud alltid for eder, brødre, I som er elsket av Herren, fordi Gud fra først av tok eder ut til frelse ved helliggjørelse av Ånden og tro på sannheten,

2 Tessalonikerne 2:9
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden