1 Tessalonikerne 2:16
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
idet de hindrer oss fra å tale til hedningene, så de kan bli frelst, forat de alltid må fylle sine synders mål. Dog, vreden har endelig nådd dem!

Dansk (1917 / 1931)
idet de forhindre os i at tale til Hedningerne til deres Frelse, for til enhver Tid at fylde deres Synders Maal; men Vreden er kommen over dem fuldtud.

Svenska (1917)
i det att de söka hindra oss att tala till hedningarna, så att dessa kunna bliva frälsta. Så uppfylla de alltjämt sina synders mått. Dock, vredesdomen har kommit över dem i all sin stränghet.

King James Bible
Forbidding us to speak to the Gentiles that they might be saved, to fill up their sins alway: for the wrath is come upon them to the uttermost.

English Revised Version
forbidding us to speak to the Gentiles that they may be saved; to fill up their sins alway: but the wrath is come upon them to the uttermost.
Bibelen Kunnskap Treasury

Forbidding.

Apostlenes-gjerninge 11:2,3,17,18
Da nu Peter kom op til Jerusalem, gikk de av omskjærelsen i rette med ham og sa: …

Apostlenes-gjerninge 13:50
Men jødene satte op de fornemme kvinner som var tilhengere av jødenes tro, og de første menn i byen, og de reiste en forfølgelse mot Paulus og Barnabas, og drev dem bort fra sine landemerker.

Apostlenes-gjerninge 14:5,19
Men da nu både hedningene og jødene med deres styresmenn stormet frem og vilde mishandle dem og stene dem, …

Apostlenes-gjerninge 17:5,6,13
Men jødene blev nidkjære og tok med sig nogen onde mennesker, nogen dagdrivere, og gjorde et opløp og satte byen i røre, og de trengte frem imot Jasons hus og søkte å få dem ut til folket; …

Apostlenes-gjerninge 18:12,13
Men da Gallio var landshøvding i Akaia, reiste jødene sig alle som en mot Paulus og førte ham for domstolen og sa: …

Apostlenes-gjerninge 19:9
Men da nogen forherdet sig og ikke vilde tro, og talte ille om Guds vei så mengden hørte på det, da brøt han lag med dem og skilte disiplene fra dem, og holdt daglige samtaler i Tyrannus' skole.

Apostlenes-gjerninge 21:27-31
Da nu de syv dager led til ende, fikk jødene fra Asia se ham i templet, og de satte op hele hopen og la hånd på ham …

Apostlenes-gjerninge 22:21,22
Og han sa til mig: Dra ut! for jeg vil sende dig ut til hedningefolk langt borte. …

Galaterne 5:11
Men jeg, brødre - hvis jeg ennu forkynner omskjærelse, hvorfor forfølges jeg da ennu? da er jo korsets anstøt gjort til intet.

Efeserne 3:8,13
Mig, den aller ringeste av alle hellige, blev denne nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom, …

that.

Esaias 45:22
Vend eder til mig og bli frelst, alle jordens ender! For jeg er Gud, og ingen annen.

Markus 16:16
Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt.

Apostlenes-gjerninge 4:12
Og det er ikke frelse i nogen annen; for det er heller ikke noget annet navn under himmelen, gitt blandt mennesker, ved hvilket vi skal bli frelst.

Romerne 10:13-15
for hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. …

2 Tessalonikerne 2:10
og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst.

1 Timoteus 2:4
han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.

to fill.

1 Mosebok 15:16
Og i det fjerde ættledd skal de komme hit igjen; for amorittene har ennu ikke fylt sin ondskaps mål.

Sakarias 5:6-8
Jeg spurte: Hvad er det? Han svarte: Det er en efa som kommer frem der. Og han sa: Således skal det se ut med dem* i hele landet.…

Matteus 23:32
fyll da også I eders fedres mål!

for.

Joel 2:30,31
Og jeg vil gjøre underfulle tegn på himmelen og på jorden: blod og ild og røkstøtter. …

Malakias 4:1,5
For se, dagen kommer, brennende som en ovn; da skal alle overmodige og hver den som lever ugudelig, være som halm, og dagen som kommer, skal sette dem i brand, sier Herren, hærskarenes Gud, så den ikke levner dem rot eller gren. …

Matteus 3:7-10,12
Men da han så mange av fariseerne og sadduseerne komme til hans dåp, sa han til dem: Ormeyngel! hvem lærte eder å fly for den kommende vrede? …

Matteus 12:45
Så går den bort og tar med sig syv andre ånder, verre enn den selv, og de går inn og bor der, og det siste blir verre med det menneske enn det første. Således skal det også gå denne onde slekt.

Matteus 21:41-44
De sier til ham: Ille skal han ødelegge disse illgjerningsmenn, og vingården skal han leie ut til andre vingårdsmenn, som gir ham frukten i rette tid. …

Matteus 22:6,7
og de andre tok fatt på hans tjenere, hånte dem og slo dem ihjel. …

Matteus 24:6,14,21,22
Og I skal høre krig og rykter om krig; se til at I ikke lar eder skremme! for det må så skje, men enden er ikke enda. …

Lukas 11:50,51
forat alle profeters blod, som er utøst fra verdens grunnvoll blev lagt, skal bli krevd av denne slekt, …

Lukas 19:42-44
Visste også du, om enn først på denne din dag, hvad som tjener til din fred! Men nu er det skjult for dine øine. …

Lukas 21:20-24
Men når I ser Jerusalem bli kringsatt av krigshærer, da skal I vite at dets ødeleggelse er nær. …

Hebreerne 6:8
men bærer den torner og tistler, da er den uduelig og forbannelse nær, og enden med den er å brennes.

Hebreerne 10:27-30
men bare en forferdelig gru for dom og en nidkjærhetens brand som skal fortære de gjenstridige. …

Jakobs 5:1-6
Og nu, I rike: Gråt og jamre over eders ulykker, som kommer over eder! …

Apenbaring 22:11
La den som gjør urett, fremdeles gjøre urett, og den urene fremdeles bli uren, og den rettferdige fremdeles gjøre rettferdighet, og den hellige fremdeles bli helliggjort!

Lenker
1 Tessalonikerne 2:16 Interlineært1 Tessalonikerne 2:16 flerspråklig1 Tesalonicenses 2:16 Spansk1 Thessaloniciens 2:16 Fransk1 Thessalonicher 2:16 Tyske1 Tessalonikerne 2:16 Chinese1 Thessalonians 2:16 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Tessalonikerne 2
15som og slo den Herre Jesus og profetene ihjel og forfulgte oss og ikke tekkes Gud og står alle mennesker imot, 16idet de hindrer oss fra å tale til hedningene, så de kan bli frelst, forat de alltid må fylle sine synders mål. Dog, vreden har endelig nådd dem!
Kryssreferanser
1 Mosebok 15:16
Og i det fjerde ættledd skal de komme hit igjen; for amorittene har ennu ikke fylt sin ondskaps mål.

Daniel 8:23
Og i den siste tid av deres herredømme, når overtrederne har gjort sine synders mål fullt, skal det opstå en konge med frekt åsyn og kyndig i onde råd*.

Matteus 23:32
fyll da også I eders fedres mål!

Apostlenes-gjerninge 9:23
Da nu mange dager var gått, la jødene råd op om å slå ham ihjel;

Apostlenes-gjerninge 13:45
Men da jødene så folkehopen, blev de fulle av nidkjærhet og motsa det som blev sagt av Paulus, ja motsa og spottet.

Apostlenes-gjerninge 13:50
Men jødene satte op de fornemme kvinner som var tilhengere av jødenes tro, og de første menn i byen, og de reiste en forfølgelse mot Paulus og Barnabas, og drev dem bort fra sine landemerker.

Apostlenes-gjerninge 14:2
Men de jøder som ikke vilde tro, opegget hedningenes sinn og satte ondt i dem mot brødrene.

Apostlenes-gjerninge 14:5
Men da nu både hedningene og jødene med deres styresmenn stormet frem og vilde mishandle dem og stene dem,

Apostlenes-gjerninge 17:5
Men jødene blev nidkjære og tok med sig nogen onde mennesker, nogen dagdrivere, og gjorde et opløp og satte byen i røre, og de trengte frem imot Jasons hus og søkte å få dem ut til folket;

Apostlenes-gjerninge 17:13
Men da jødene i Tessalonika fikk vite at Guds ord blev forkynt av Paulus også i Berøa, kom de dit og opegget folket der også.

Apostlenes-gjerninge 18:12
Men da Gallio var landshøvding i Akaia, reiste jødene sig alle som en mot Paulus og førte ham for domstolen og sa:

Apostlenes-gjerninge 21:21
men nu har de hørt si om dig at ute blandt hedningene lærer du alle jøder frafall fra Moses og sier at de ikke skal omskjære sine barn eller vandre efter de gamle skikker.

Apostlenes-gjerninge 21:27
Da nu de syv dager led til ende, fikk jødene fra Asia se ham i templet, og de satte op hele hopen og la hånd på ham

Apostlenes-gjerninge 22:22
Inntil dette ord hørte de på ham; men da løftet de sin røst og sa: Ta ham bort fra jorden! han burde ikke få leve!

Apostlenes-gjerninge 23:12
Men da det var blitt dag, la jødene sig sammen mot ham, og forbannet sig på at de hverken vilde ete eller drikke før de hadde drept Paulus.

Apostlenes-gjerninge 24:9
Men også jødene holdt med ham og sa at så var det.

Apostlenes-gjerninge 25:2
Yppersteprestene og jødenes første menn førte da klage hos ham mot Paulus og kom frem med en bønn til ham;

Apostlenes-gjerninge 25:7
Da han var kommet, stilte de jøder som var kommet fra Jerusalem, sig rundt omkring ham og førte mange svære klager imot ham; men de var ikke i stand til å bevise dem,

1 Korintierne 10:33
likesom også jeg i alt streber å tekkes alle og ikke tenker på mitt eget gagn, men på de manges, at de må bli frelst.

1 Tessalonikerne 1:10
og vente på hans Sønn fra himlene som han opvakte fra de døde, Jesus, han som frir oss fra den kommende vrede.

1 Tessalonikerne 2:15
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden