1 Timoteus 2:4
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.

Dansk (1917 / 1931)
som vil, at alle Mennesker skulle frelses og komme til Sandheds Erkendelse.

Svenska (1917)
som vill att alla människor skola bliva frälsta och komma till kunskap om sanningen.

King James Bible
Who will have all men to be saved, and to come unto the knowledge of the truth.

English Revised Version
who willeth that all men should be saved, and come to the knowledge of the truth.
Bibelen Kunnskap Treasury

will.

Esaias 45:22
Vend eder til mig og bli frelst, alle jordens ender! For jeg er Gud, og ingen annen.

Esaias 49:6
han sier: Det er for lite at du er min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake; så vil jeg da gjøre dig til hedningenes lys, forat min frelse må nå til jordens ende.

Esaias 55:1
Nu vel, alle I som tørster, kom til vannene, og I som ingen penger har! Kom, kjøp og et, ja kom, kjøp uten penger og uten betaling vin og melk!

Esekiel 18:23,32
Skulde jeg ha behag i den ugudeliges død? sier Herren, Israels Gud - mon ikke heller i at han vender om fra sin vei og lever? …

Esekiel 33:11
Si til dem: Så sant jeg lever, sier Herren, Israels Gud, jeg har ikke behag i den ugudeliges død, men i at den ugudelige vender om fra sin ferd og lever. Vend om, vend om fra eders onde veier! Hvorfor vil I dø, Israels hus?

Lukas 14:23
Da sa herren til tjeneren: Gå ut på veiene og ved gjerdene og nød dem til å komme inn, forat mitt hus kan bli fullt!

Johannes 3:15-17
forat hver den som tror på ham, skal ha evig liv. …

Johannes 6:37
Alle de som Faderen gir mig, kommer til mig, og den som kommer til mig, vil jeg ingenlunde støte ut;

Romerne 3:29,30
Eller er Gud bare jøders Gud? er han ikke også hedningers? Jo, han er også hedningers, …

2 Korintierne 5:17-19
Derfor, dersom nogen er i Kristus, da er han en ny skapning; det gamle er forganget, se, alt er blitt nytt! …

1 Tessalonikerne 2:15,16
som og slo den Herre Jesus og profetene ihjel og forfulgte oss og ikke tekkes Gud og står alle mennesker imot, …

Titus 2:11
For Guds nåde er åpenbaret til frelse for alle mennesker,

2 Peters 3:9
Herren er ikke sen med løftet, således som nogen akter det for senhet, men han har langmodighet med eder, da han ikke vil at nogen skal fortapes, men at alle skal komme til omvendelse.

and.

Matteus 28:19
gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn,

Markus 16:15
Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen!

Lukas 24:47
og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av.

Romerne 10:12-15
Det er jo ingen forskjell på jøde og greker; de har alle den samme Herre, som er rik nok for alle som påkaller ham; …

Apenbaring 14:6
Og jeg så en annen engel flyve under det høieste av himmelen, som hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, og for hver ætt og stamme og tunge og folk,

the knowledge.

Esaias 53:11
Fordi hans sjel har hatt møie, skal han se det* og mettes; derved at de kjenner ham, skal den rettferdige, min tjener, rettferdiggjøre de mange, og deres misgjerninger skal han bære.

Habakuk 2:14
For jorden skal fylles med kunnskap om Herrens herlighet, likesom vannet som dekker havets bunn.

Lukas 1:77
for å lære hans folk frelse å kjenne ved deres synders forlatelse

Johannes 14:6
Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet; ingen kommer til Faderen uten ved mig.

Johannes 17:17
Hellige dem i sannheten! ditt ord er sannhet.

2 Timoteus 2:25
så han med saktmodighet viser dem til rette som sier imot, om Gud dog engang vilde gi dem omvendelse, så de kunde kjenne sannheten

2 Timoteus 3:7
og alltid lærer og aldri kan komme til sannhets erkjennelse.

Hebreerne 10:26
For synder vi med vilje efter å ha lært sannheten å kjenne, da er det ikke mere tilbake noget offer for synder,

Lenker
1 Timoteus 2:4 Interlineært1 Timoteus 2:4 flerspråklig1 Timoteo 2:4 Spansk1 Timothée 2:4 Fransk1 Timotheus 2:4 Tyske1 Timoteus 2:4 Chinese1 Timothy 2:4 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Timoteus 2
3For dette er godt og tekkelig for Gud, vår frelser, 4han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. 5For det er én Gud og én mellemmann imellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, …
Kryssreferanser
Esekiel 18:23
Skulde jeg ha behag i den ugudeliges død? sier Herren, Israels Gud - mon ikke heller i at han vender om fra sin vei og lever?

Esekiel 18:32
For jeg har ikke behag i nogens død, sier Herren, Israels Gud; så omvend eder da, og I skal leve!

Esekiel 33:11
Si til dem: Så sant jeg lever, sier Herren, Israels Gud, jeg har ikke behag i den ugudeliges død, men i at den ugudelige vender om fra sin ferd og lever. Vend om, vend om fra eders onde veier! Hvorfor vil I dø, Israels hus?

Johannes 3:17
for Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men forat verden skulde bli frelst ved ham.

Romerne 11:14
om jeg bare kunde vekke mine kjødelige frender til nidkjærhet og få frelst nogen av dem.

1 Timoteus 4:10
For derfor arbeider vi og lider hån, fordi vi har satt vårt håp til den levende Gud, som er alle menneskers frelser, mest deres som tror.

2 Timoteus 2:25
så han med saktmodighet viser dem til rette som sier imot, om Gud dog engang vilde gi dem omvendelse, så de kunde kjenne sannheten

2 Timoteus 3:7
og alltid lærer og aldri kan komme til sannhets erkjennelse.

Titus 1:1
Paulus, Guds tjener og Jesu Kristi apostel til å føre Guds utvalgte til tro og til å kjenne den sannhet som hører til gudsfrykt,

Titus 2:11
For Guds nåde er åpenbaret til frelse for alle mennesker,

Hebreerne 10:26
For synder vi med vilje efter å ha lært sannheten å kjenne, da er det ikke mere tilbake noget offer for synder,

Jakobs 3:14
Men har I besk avind og trettesyke i eders hjerter, da ros eder ikke mot sannheten og lyv ikke mot den!

2 Peters 3:9
Herren er ikke sen med løftet, således som nogen akter det for senhet, men han har langmodighet med eder, da han ikke vil at nogen skal fortapes, men at alle skal komme til omvendelse.

2 Johannes 1:1
Den eldste - til den utvalgte frue og hennes barn, som jeg elsker i sannhet, og ikke bare jeg, men og alle som har lært sannheten å kjenne,

1 Timoteus 2:3
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden