2 Korintierne 5:17
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Derfor, dersom nogen er i Kristus, da er han en ny skapning; det gamle er forganget, se, alt er blitt nytt!

Dansk (1917 / 1931)
Derfor, om nogen er i Kristus, da er han en ny Skabning; det gamle er forbigangent, se, det er blevet nyt!

Svenska (1917)
Alltså, om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget; se, något nytt har kommit!

King James Bible
Therefore if any man be in Christ, he is a new creature: old things are passed away; behold, all things are become new.

English Revised Version
Wherefore if any man is in Christ, he is a new creature: the old things are passed away; behold, they are become new.
Bibelen Kunnskap Treasury

be.

2 Korintierne 5:19,21
fordi Gud i Kristus forlikte verden med sig selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser og har nedlagt i oss ordet om forlikelsen. …

2 Korintierne 12:2
Jeg kjenner et menneske i Kristus - om han var i legemet, vet jeg ikke, eller utenfor legemet, vet jeg ikke; Gud vet det - en som for fjorten år siden blev rykket like inn i den tredje himmel.

Esaias 45:17,24,25
Israel blir frelst ved Herren med en evig frelse; I skal i all evighet ikke bli til spott og skam. …

Johannes 14:20
På den dag skal I kjenne at jeg er i min Fader, og I i mig, og jeg i eder.

Johannes 15:2,5
Hver gren på mig som ikke bærer frukt, den tar han bort, og hver den som bærer frukt, den renser han, forat den skal bære mere frukt. …

Johannes 17:23
Jeg i dem, og du i mig, forat de skal være fullkommet til ett, så verden kan kjenne at du har utsendt mig og elsket dem, likesom du har elsket mig.

Romerne 8:1,9
Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus; …

Romerne 16:7,11
Hils Andronikus og Junias, mine frender og mine medfanger, de som har et godt navn blandt apostlene, de som også før mig er kommet til Kristus. …

1 Korintierne 1:30
Men av ham er I i Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning,

Galaterne 3:28
Her er ikke jøde eller greker, her er ikke træl eller fri, her er ikke mann og kvinne; for I er alle én i Kristus Jesus.

Galaterne 5:6
for i Kristus Jesus gjelder hverken omskjærelse eller forhud noget, men bare tro, virksom ved kjærlighet.

Efeserne 1:3,4
Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus, …

Filippenserne 4:21
Hils hver hellig i Kristus Jesus!

he is.

Salmenes 51:10
Gud, skap i mig et rent hjerte, og forny en stadig ånd inneni mig!

Esekiel 11:19
Og jeg vil gi dem ett hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i deres indre; jeg vil ta bort stenhjertet av deres kjød og gi dem et kjødhjerte,

Esekiel 18:31
Kast fra eder alle eders overtredelser, som I har forsyndet eder med, og få eder et nytt hjerte og en ny ånd! Hvorfor vil I dø, Israels hus?

Esekiel 36:26
Jeg vil gi eder et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi inneni eder, og jeg vil ta bort stenhjertet av eders kjød og gi eder et kjødhjerte.

Matteus 12:33
La enten treet være godt og dets frukt god, eller la treet være dårlig og dets frukt dårlig; for på frukten skal treet kjennes.

Johannes 3:3,5
Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg dig: Uten at nogen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. …

Galaterne 6:15
For hverken omskjærelse eller forhud er noget, men bare en ny skapning.

Efeserne 2:10
For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige, at vi skulde vandre i dem.

old.

2 Korintierne 5:16
Derfor kjenner vi fra nu av ikke nogen efter kjødet; har vi og kjent Kristus efter kjødet, så kjenner vi ham dog nu ikke lenger således.

Esaias 43:18,19
Kom ikke i hu de forrige ting, akt ikke på fortiden! …

Esaias 65:17,18
For se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord, og de første ting skal ikke minnes og ikke mere rinne nogen i hu. …

Matteus 9:16,17
Ingen setter en lapp av ukrympet tøi på et gammelt klædebon; for lappen river med sig et stykke av klædebonet, og riften blir verre. …

Matteus 24:35
Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ingenlunde forgå.

Romerne 6:4-6
Vi blev altså begravet med ham ved dåpen til døden, forat likesom Kristus blev opreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt levnet. …

Romerne 7:6
men nu er vi løst fra loven, idet vi er død fra det som vi var fanget under, så vi tjener i Åndens nye vesen, og ikke i bokstavens gamle vesen.

Romerne 8:9
Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder; men har nogen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til.

Romerne 8:10
Men er Kristus i eder, da er vel legemet dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet.

1 Korintierne 13:11
Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, dømte jeg som et barn; men da jeg blev mann, la jeg av det barnslige.

Efeserne 2:15
idet han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter, forat han ved sig selv kunde skape de to til ett nytt menneske, idet han gjorde fred,

Efeserne 4:22-24
at I efter eders forrige ferd skal avlegge det gamle menneske, som forderves ved de dårende lyster, …

Filippenserne 3:7-9
Men det som var mig en vinning, det har jeg for Kristi skyld aktet for tap; …

Kolossenserne 3:1-10
Er I da opreist med Kristus, da søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høire hånd! …

Hebreerne 8:9-13
ikke efter den pakt som jeg gjorde med deres fedre på den dag da jeg tok dem ved hånden for å føre dem ut av Egyptens land; for de blev ikke i min pakt, og jeg brydde mig ikke om dem, sier Herren. …

2 Peters 3:10-13
Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene forgå med stort brak, og himmellegemene skal komme i brand og opløses, og jorden og tingene på den skal opbrennes. …

Apenbaring 21:1-5
Og jeg så en ny himmel og en ny jord; for den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mere. …

Lenker
2 Korintierne 5:17 Interlineært2 Korintierne 5:17 flerspråklig2 Corintios 5:17 Spansk2 Corinthiens 5:17 Fransk2 Korinther 5:17 Tyske2 Korintierne 5:17 Chinese2 Corinthians 5:17 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2 Korintierne 5
16Derfor kjenner vi fra nu av ikke nogen efter kjødet; har vi og kjent Kristus efter kjødet, så kjenner vi ham dog nu ikke lenger således. 17Derfor, dersom nogen er i Kristus, da er han en ny skapning; det gamle er forganget, se, alt er blitt nytt! 18Men alt dette er av Gud, som forlikte oss med sig selv ved Kristus og gav oss forlikelsens tjeneste, …
Kryssreferanser
Esaias 43:18
Kom ikke i hu de forrige ting, akt ikke på fortiden!

Esaias 43:19
Se, jeg gjør noget nytt, nu skal det spire frem; skal I ikke opleve det? Ja, jeg vil gjøre vei i ørkenen, strømmer i ødemarken.

Esaias 65:17
For se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord, og de første ting skal ikke minnes og ikke mere rinne nogen i hu.

Esekiel 36:26
Jeg vil gi eder et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi inneni eder, og jeg vil ta bort stenhjertet av eders kjød og gi eder et kjødhjerte.

Johannes 3:3
Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg dig: Uten at nogen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.

Romerne 6:4
Vi blev altså begravet med ham ved dåpen til døden, forat likesom Kristus blev opreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt levnet.

Romerne 16:3
Hils Priska og Akvilas, mine medarbeidere i Kristus Jesus,

Romerne 16:7
Hils Andronikus og Junias, mine frender og mine medfanger, de som har et godt navn blandt apostlene, de som også før mig er kommet til Kristus.

Romerne 16:9
Hils Urbanus, vår medarbeider i Kristus, og Stakys, min elskede.

Romerne 16:10
Hils Apelles, den prøvede i Kristus. Hils dem av Aristobulus' hus.

Galaterne 6:15
For hverken omskjærelse eller forhud er noget, men bare en ny skapning.

Efeserne 4:24
og iklæ eder det nye menneske, som er skapt efter Gud i sannhetens rettferdighet og hellighet.

Hebreerne 8:13
Idet han sier: en ny, har han dømt den første å være gammel; men det som blir gammelt og foreldes, er nær ved å bli borte.

Apenbaring 21:4
og han skal tørke bort hver tåre av deres øine, og døden skal ikke være mere, og ikke sorg og ikke skrik og ikke pine skal være mere; for de første ting er veket bort.

Apenbaring 21:5
Og han som satt på tronen, sa: Se, jeg gjør alle ting nye. Og han sier til mig: Skriv! for disse ord er troverdige og sanne.

2 Korintierne 5:16
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden