Efeserne 1:3
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus,

Dansk (1917 / 1931)
Lovet være Gud og vor Herres Jesu Kristi Fader, som har velsignet os med al aandelig Velsignelse i det himmelske i Kristus,

Svenska (1917)
Välsignad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse,

King James Bible
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ:

English Revised Version
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ:
Bibelen Kunnskap Treasury

Blessed.

1 Mosebok 14:20
Og lovet være den høieste Gud, som har gitt dine fiender i din hånd! Og Abram gav ham tiende av alt.

1 Krønikebok 29:20
Derefter sa David til hele forsamlingen: Lov Herren eders Gud! Og hele forsamlingen lovet Herren, sine fedres Gud, og bøide sig og kastet sig ned for Herren og for kongen.

Nehemias 9:5
Og levittene Josva og Kadmiel, Bani, Hasabneja, Serebja, Hodia, Sebanja og Petahja sa: Stå op og lov Herren eders Gud fra evighet til evighet! Ja, lovet være ditt herlige navn, som er ophøiet over all lov og pris!

Salmenes 72:19
Og lovet være hans herlighets navn til evig tid, og all jorden bli full av hans herlighet! Amen, amen.

Daniel 4:34
Men da tiden* var utløpet, løftet jeg, Nebukadnesar, mine øine til himmelen, og min forstand vendte tilbake, og jeg lovet den Høieste og priste og æret ham som lever evindelig, han hvis herredømme er et evig herredømme, og hvis rike varer fra slekt til slekt**.

Lukas 2:28
da tok han ham på sine armer og lovet Gud og sa:

2 Korintierne 1:3
Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, miskunns Fader og all trøsts Gud,

1 Peters 1:3
Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som efter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde,

Apenbaring 4:9-11
Og når livsvesenene gir ham som sitter på tronen, ham som lever i all evighet, pris og ære og takk, …

Apenbaring 5:9-14
og de synger en ny sang og sier: Verdig er du til å ta boken og åpne seglene på den, fordi du blev slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ætt, …

God.

Efeserne 1:17
at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Fader, måtte gi eder visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om sig,

Johannes 10:29,30
Min Fader, som har gitt mig dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min Faders hånd; …

Johannes 20:17
Jesus sier til henne: Rør ikke ved mig! for jeg er ennu ikke faret op til Faderen; men gå til mine brødre og si til dem: Jeg farer op til min Fader og eders Fader, og til min Gud og eders Gud!

Romerne 15:6
så at I enige, med én munn, kan prise Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader!

2 Korintierne 1:3
Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, miskunns Fader og all trøsts Gud,

2 Korintierne 11:31
Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som er velsignet i evighet, vet at jeg ikke lyver!

Filippenserne 2:11
Og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.

who.

1 Mosebok 12:2,3
Og jeg vil gjøre dig til et stort folk; jeg vil velsigne dig og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse! …

1 Mosebok 22:18
og i din ætt skal alle jordens folk velsignes, fordi du lød mitt ord.

1 Krønikebok 4:10
Og Jabes påkalte Israels Gud og sa: Å, om du vilde velsigne mig og utvide mine landemerker og la din hånd være med mig, og om du vilde lage det så at det ingen ulykke kom, og jeg blev fri for smerte! Og Gud lot det komme som han hadde bedt om.

Salmenes 72:17
Hans navn skal bli til evig tid; så lenge solen skinner, skal hans navn skyte friske skudd, og de skal velsigne sig ved ham; alle hedninger skal prise ham salig.

Salmenes 134:3
Herren velsigne dig fra Sion, han som gjorde himmel og jord!

Esaias 61:9
Og deres ætt skal bli kjent blandt folkene, og deres avkom blandt folkeslagene; alle som ser dem, skal kjenne at de er en ætt Herren har velsignet.

Galaterne 3:9
Så blir da de som har tro, velsignet med den troende Abraham.

heavenly.

Efeserne 1:20
som han viste på Kristus da han opvakte ham fra de døde og satte ham ved sin høire hånd i himmelen,

Efeserne 2:6
og opvakt oss med ham og satt oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus,

Efeserne 3:10
forat Guds mangfoldige visdom nu ved menigheten skulde bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelen

Efeserne 6:12
for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet.

*marg:

Hebreerne 8:5
de som tjener ved et avbillede og en skygge av det himmelske, efter den forskrift som Moses fikk da han skulde gjøre tabernaklet; for han sier; Se til at du gjør alt efter det billede som blev vist dig på fjellet.

Hebreerne 9:23
Det er altså nødvendig at avbilledene av de himmelske ting blir renset ved dette, men de himmelske ting selv ved bedre offer enn disse.

places, or, things.

Efeserne 6:12
for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet.

in Christ.

Efeserne 1:10
om en husholdning i tidenes fylde: at han atter vilde samle alt til ett i Kristus, både det som er i himlene, og det som er på jorden;

Johannes 14:20
På den dag skal I kjenne at jeg er i min Fader, og I i mig, og jeg i eder.

Johannes 15:2-5
Hver gren på mig som ikke bærer frukt, den tar han bort, og hver den som bærer frukt, den renser han, forat den skal bære mere frukt. …

Johannes 17:21
at de alle må være ett, likesom du, Fader, i mig, og jeg i dig, at også de må være ett i oss. forat verden skal tro at du har utsendt mig.

Romerne 12:5
således er vi mange ett legeme i Kristus, men hver for sig er vi hverandres lemmer.

1 Korintierne 1:30
Men av ham er I i Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning,

1 Korintierne 12:12
For likesom legemet er ett og har mange lemmer, men alle legemets lemmer, om de enn er mange, dog er ett legeme, således er det også med Kristus;

2 Korintierne 5:17,21
Derfor, dersom nogen er i Kristus, da er han en ny skapning; det gamle er forganget, se, alt er blitt nytt! …

Lenker
Efeserne 1:3 InterlineærtEfeserne 1:3 flerspråkligEfesios 1:3 SpanskÉphésiens 1:3 FranskEpheser 1:3 TyskeEfeserne 1:3 ChineseEphesians 1:3 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Efeserne 1
3Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus, 4likesom han utvalgte oss i ham før verdens grunnvoll blev lagt, forat vi skulde være hellige og ulastelige for hans åsyn, …
Kryssreferanser
2 Korintierne 1:3
Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, miskunns Fader og all trøsts Gud,

Efeserne 1:20
som han viste på Kristus da han opvakte ham fra de døde og satte ham ved sin høire hånd i himmelen,

Efeserne 2:6
og opvakt oss med ham og satt oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus,

Efeserne 3:10
forat Guds mangfoldige visdom nu ved menigheten skulde bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelen

Efeserne 6:12
for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet.

Efeserne 1:2
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden