1 Mosebok 14:20
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Og lovet være den høieste Gud, som har gitt dine fiender i din hånd! Og Abram gav ham tiende av alt.

Dansk (1917 / 1931)
og priset være Gud den Allerhøjeste, der gav dine Fjender i din Haand!« Og Abram gav ham Tiende af alt.

Svenska (1917)
Och välsignad vare Gud den Högste, som har givit dina ovänner i din hand!» Och Abram gav honom tionde av allt.

King James Bible
And blessed be the most high God, which hath delivered thine enemies into thy hand. And he gave him tithes of all.

English Revised Version
and blessed be God Most High, which hath delivered thine enemies into thy hand. And he gave him a tenth of all.
Bibelen Kunnskap Treasury

blessed.

1 Mosebok 9:26
Så sa han: Lovet være Herren, Sems Gud, og Kana'an være deres træl!

1 Mosebok 24:27
og sa: Lovet være Herren, min herre Abrahams Gud, som ikke har tatt sin miskunn og sin trofasthet fra min herre! Herren har ført mig på rette vei til min herres frender.

Salmenes 68:19
Lovet være Herren dag efter dag! Legger man byrde på oss, så er Gud vår frelser. Sela.

Salmenes 72:17-19
Hans navn skal bli til evig tid; så lenge solen skinner, skal hans navn skyte friske skudd, og de skal velsigne sig ved ham; alle hedninger skal prise ham salig. …

Salmenes 144:1
Av David. Lovet være Herren, min klippe, han som oplærer mine hender til strid, mine fingrer til krig,

Efeserne 1:3
Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus,

1 Peters 1:3,4
Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som efter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, …

which.

Josvas 10:42
Og alle disse konger og deres land tok Josva på én gang; for Herren, Israels Gud, stred for Israel.

Salmenes 44:3
For ikke ved sitt sverd inntok de landet, og deres arm hjalp dem ikke, men din høire hånd og din arm og ditt åsyns lys; for du hadde behag i dem.

tithes.

1 Mosebok 28:22
og denne sten som jeg har reist op som en minnesten, skal være et Guds hus, og av alt det du gir mig, vil jeg gi dig tiende.

3 Mosebok 27:30-32
All landets tiende av jordens sæd og av trærnes frukt hører Herren til; den er helliget Herren. …

4 Mosebok 28:26
På førstegrødens dag, når I bærer frem for Herren et offer av den nye grøde, på ukenes høitid, skal I holde en hellig sammenkomst; I skal ikke gjøre nogen arbeidsgjerning.

5 Mosebok 12:17
Hjemme i dine byer må du ikke ete tienden av ditt korn eller av din most eller av din olje, heller ikke det førstefødte av ditt storfe eller av ditt småfe, heller ikke noget av dine lovede offer eller dine frivillige offer eller din hånds gaver.

5 Mosebok 14:23,28
Og for Herrens, din Guds åsyn, på det sted han utvelger til å la sitt navn bo der, skal du ete tienden av ditt korn og din most og din olje og det førstefødte av ditt storfe og av ditt småfe, forat du kan lære å frykte Herren din Gud alle dager. …

2 Krønikebok 31:5,6,12
Da denne befaling blev kjent, gav Israels barn førstegrøde i rikelig mengde, både av korn og most og olje og honning og av all annen grøde på marken, og de kom med tiende av alt sammen i rikelig mengde. …

Nehemias 10:37
og det første av vårt mel og våre hellige gaver og alle slags trefrukt, most og olje skulde vi føre til prestene, til kammerne i vår Guds hus, og tienden av vår jord til levittene, og levittene skulde selv innkreve tiende i alle de byer hvor vi driver akerbruk.

Nehemias 13:12
Og hele Juda førte tienden av kornet, mosten og oljen til forrådskammerne.

Amos 4:4
Gå til Betel og synd, til Gilgal og synd til gagns, og bær hver morgen frem eders slaktoffer, hver tredje dag eders tiender,

Malakias 3:8,10
Skal et menneske rane fra Gud, siden I raner fra mig? Og I sier: Hvad har vi rant fra dig? Tienden og de hellige gaver. …

Lukas 18:12
Jeg faster to ganger om uken, jeg gir tiende av all min inntekt.

Romerne 15:16
at jeg skal være Kristi Jesu offerprest for hedningene, idet jeg prestelig forvalter Guds evangelium, forat hedningene kan bli et velbehagelig offer, helliget ved den Hellige Ånd.

Hebreerne 7:4-9
Og se, hvor stor han er, denne som Abraham, patriarken, endog gav tiende av byttet! …

Lenker
1 Mosebok 14:20 Interlineært1 Mosebok 14:20 flerspråkligGénesis 14:20 SpanskGenèse 14:20 Fransk1 Mose 14:20 Tyske1 Mosebok 14:20 ChineseGenesis 14:20 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Mosebok 14
19Og han velsignet ham og sa: Velsignet være Abram av den høieste Gud, som eier himmel og jord! 20Og lovet være den høieste Gud, som har gitt dine fiender i din hånd! Og Abram gav ham tiende av alt. 21Og kongen i Sodoma sa til Abram: Gi mig folket, og ta du godset! …
Kryssreferanser
Hebreerne 7:4
Og se, hvor stor han er, denne som Abraham, patriarken, endog gav tiende av byttet!

1 Mosebok 9:26
Så sa han: Lovet være Herren, Sems Gud, og Kana'an være deres træl!

1 Mosebok 14:21
Og kongen i Sodoma sa til Abram: Gi mig folket, og ta du godset!

2 Mosebok 18:10
Og Jetro sa: Lovet være Herren, som fridde eder av egypternes hånd Og av Faraos hånd - han som fridde folket av egypternes hånd!

1 Mosebok 14:19
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden