Efeserne 1
Norsk (1930)
1Paulus, ved Guds vilje Kristi Jesu apostel - til de hellige i Efesus, som tror på Kristus Jesus: 2Nåde være med eder og fred fra Gud vår Fader og den Herre Jesus Kristus!

3Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus, 4likesom han utvalgte oss i ham før verdens grunnvoll blev lagt, forat vi skulde være hellige og ulastelige for hans åsyn, 5idet han i kjærlighet forut bestemte oss til å få barnekår hos sig ved Jesus Kristus efter sin viljes frie råd, 6til pris for sin nådes herlighet, som han gav oss i den elskede, 7i hvem vi har forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, efter hans nådes rikdom, 8som han rikelig gav oss i og med all visdom og forstand, 9idet han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet efter sitt frie råd, som han fattet hos sig selv 10om en husholdning i tidenes fylde: at han atter vilde samle alt til ett i Kristus, både det som er i himlene, og det som er på jorden; 11han i hvem vi også har fått arvelodd, efterat vi forut var bestemt til det efter hans forsett som virker alt efter sin viljes råd, 12forat vi skulde være hans hellighet til pris, vi som forut hadde håpet på Kristus; 13i ham har også I, da I hadde hørt sannhetens ord, evangeliet om eders frelse - i ham har I og, da I var kommet til troen, fått til innsegl den Hellige Ånd, som var oss lovt, 14han som er pantet på vår arv til eiendomsfolkets forløsning, hans herlighet til pris.

15Derfor, efterat jeg har hørt om eders tro på den Herre Jesus og om eders kjærlighet til alle de hellige, 16holder jeg ikke op med å takke for eder når jeg kommer eder i hu i mine bønner, 17at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Fader, måtte gi eder visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om sig, 18og gi eders hjerte oplyste øine, så I kan forstå hvilket håp det er han har kalt eder til, og hvor rik på herlighet hans arv er iblandt de hellige, 19og hvor overvettes stor hans makt er for oss som tror, efter virksomheten av hans veldige kraft, 20som han viste på Kristus da han opvakte ham fra de døde og satte ham ved sin høire hånd i himmelen, 21over enhver makt og myndighet og velde og herredom og ethvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende, 22og han la alt under hans føtter og gav ham som hoved over alle ting til menigheten, 23som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Galatians 6
Top of Page
Top of Page