2 Korintierne 12:2
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Jeg kjenner et menneske i Kristus - om han var i legemet, vet jeg ikke, eller utenfor legemet, vet jeg ikke; Gud vet det - en som for fjorten år siden blev rykket like inn i den tredje himmel.

Dansk (1917 / 1931)
Jeg kender et Menneske i Kristus, som for fjorten Aar siden om han var i Legemet, det ved jeg ikke, eller uden for Legemet, det ved jeg ikke, Gud ved det blev bortrykket indtil den tredje Himmel.

Svenska (1917)
Jag vet om en man som är i Kristus, att han för fjorton år sedan blev uppryckt ända till tredje himmelen; huruvida det nu var i kroppslig måtto, eller om han var skild från sin kropp, det vet jag icke, Gud allena vet det.

King James Bible
I knew a man in Christ above fourteen years ago, (whether in the body, I cannot tell; or whether out of the body, I cannot tell: God knoweth;) such an one caught up to the third heaven.

English Revised Version
I know a man in Christ, fourteen years ago (whether in the body, I know not; or whether out of the body, I know not; God knoweth), such a one caught up even to the third heaven.
Bibelen Kunnskap Treasury

knew.

2 Korintierne 12:3,5
Og jeg kjenner dette menneske - om han var i legemet eller utenfor legemet, vet jeg ikke; Gud vet det - …

in Christ.

2 Korintierne 5:17,21
Derfor, dersom nogen er i Kristus, da er han en ny skapning; det gamle er forganget, se, alt er blitt nytt! …

2 Korintierne 13:5
Ransak eder selv om I er i troen; prøv eder selv! Eller kjenner I ikke eder selv at Kristus Jesus er i eder? det måtte da være at I ikke holder prøve.

Esaias 45:24,25
Bare i Herren, skal de si om mig, er rettferdighet og styrke; til ham skal de komme, og til skamme skal de bli alle de som brenner av harme mot ham. …

Johannes 6:56
Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, han blir i mig og jeg i ham.

Johannes 15:4-6
bli i mig, så blir jeg i eder! Likesom grenen ikke kan bære frukt av sig selv, men bare når den blir i vintreet, således heller ikke I uten at I blir i mig. …

Johannes 17:21-23
at de alle må være ett, likesom du, Fader, i mig, og jeg i dig, at også de må være ett i oss. forat verden skal tro at du har utsendt mig. …

Romerne 8:1
Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus;

Romerne 16:7
Hils Andronikus og Junias, mine frender og mine medfanger, de som har et godt navn blandt apostlene, de som også før mig er kommet til Kristus.

1 Korintierne 1:30
Men av ham er I i Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning,

Galaterne 1:22
Jeg var av utseende ukjent for de kristne menigheter i Judea;

Galaterne 5:6
for i Kristus Jesus gjelder hverken omskjærelse eller forhud noget, men bare tro, virksom ved kjærlighet.

about.

46, at Lystra,'

Apostlenes-gjerninge 14:6
og de merket dette, flydde de til byene i Lykaonia, Lystra og Derbe, og landet deromkring,

Apostlenes-gjerninge 22:17
Da jeg så var vendt tilbake til Jerusalem og bad i templet, hendte det mig at jeg kom i en henrykkelse,

in the.

2 Korintierne 5:6-8
Derfor er vi alltid frimodige og vet at så lenge vi er hjemme i legemet, er vi borte fra Herren; …

1 Kongebok 18:12
Det vil gå så, at når jeg nu går fra dig, og Herrens Ånd rykker dig bort til et sted som jeg ikke vet, og jeg kommer og sier det til Akab, og han så ikke finner dig, da dreper han mig. Og din tjener har dog fryktet Herren fra ungdommen av.

2 Kongebok 2:16
Og de sa til ham: Der er her hos dine tjenere femti sterke menn; la dem gå avsted og lete efter din herre! Kanskje Herrens Ånd har tatt ham og kastet ham på et eller annet fjell eller i en eller annen dal. Han svarte: I skal ikke sende nogen avsted.

Esekiel 8:1-3
Og det skjedde i det sjette år, i den sjette måned, på den femte dag i måneden, mens jeg satt i mitt hus, og Judas eldste satt foran mig, at Herrens, Israels Guds hånd falt på mig der. …

Esekiel 11:24
Og et vær løftet mig op og førte mig i synet ved Guds Ånd til Kaldea, til de bortførte; og synet som jeg hadde sett, steg op fra mig.

Apostlenes-gjerninge 8:39,40
Men da de steg op av vannet, rykte Herrens Ånd Filip bort, og hoffmannen så ham ikke lenger; for han drog sin vei med glede. …

Apostlenes-gjerninge 22:17
Da jeg så var vendt tilbake til Jerusalem og bad i templet, hendte det mig at jeg kom i en henrykkelse,

Filippenserne 1:22,23
men dersom det å leve i kjødet gir mig frukt av min gjerning, så vet jeg ikke hvad jeg skal velge, …

Apenbaring 1:10
Jeg var bortrykket i ånden på Herrens dag, og jeg hørte bak mig en høi røst som av en basun, som sa:

Apenbaring 4:2
Straks var jeg bortrykket i ånden, og se, en trone var satt i himmelen, og det satt en på tronen.

God.

2 Korintierne 12:3
Og jeg kjenner dette menneske - om han var i legemet eller utenfor legemet, vet jeg ikke; Gud vet det -

See on

2 Korintierne 11:11
Hvorfor? fordi jeg ikke elsker eder? Det vet Gud!

caught.

2 Korintierne 12:4
han blev rykket inn i Paradis og hørte usigelige ord, som det ikke er et menneske tillatt å tale.

Lukas 24:51
og det skjedde da han velsignet dem, at han skiltes fra dem og blev optatt til himmelen.

1 Tessalonikerne 4:17
derefter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer op i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren.

Hebreerne 9:24
For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender og bare var et billede av den sanne, men inn i selve himmelen, for nu å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld,

Apenbaring 12:5
Og hun fødte et guttebarn, som skal styre alle hedningene med jernstav; og hennes barn blev bortrykket til Gud og til hans trone.

third.

1 Mosebok 1:14-20
Og Gud sa: Det bli lys på himmelhvelvingen til å skille dagen fra natten! Og de skal være til tegn og fastsatte tider og dager og år. …

1 Kongebok 8:27
Men bor da Gud virkelig på jorden? Se, himlene og himlenes himler rummer dig ikke; hvor meget mindre da dette hus som jeg har bygget!

Esaias 57:15
For så sier den Høie, den Ophøiede, han som troner evindelig, og hvis navn er hellig: I det høie og hellige bor jeg, og hos den som er sønderknust og nedbøiet i ånden, for å gjenoplive de nedbøiedes ånd og gjøre de sønderknustes hjerte levende.

Lenker
2 Korintierne 12:2 Interlineært2 Korintierne 12:2 flerspråklig2 Corintios 12:2 Spansk2 Corinthiens 12:2 Fransk2 Korinther 12:2 Tyske2 Korintierne 12:2 Chinese2 Corinthians 12:2 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2 Korintierne 12
1Jeg må rose mig skjønt det ikke er gagnlig; men jeg kommer nu til syner og åpenbarelser av Herren. 2Jeg kjenner et menneske i Kristus - om han var i legemet, vet jeg ikke, eller utenfor legemet, vet jeg ikke; Gud vet det - en som for fjorten år siden blev rykket like inn i den tredje himmel. 3Og jeg kjenner dette menneske - om han var i legemet eller utenfor legemet, vet jeg ikke; Gud vet det - …
Kryssreferanser
5 Mosebok 10:14
Se, Herren din Gud hører himlene til og himlenes himler, jorden og alt det som er på den.

Salmenes 148:4
Lov ham, I himlenes himler og I vann som er ovenover himlene!

Esekiel 8:3
Og han rakte ut noget som lignet en hånd, og tok mig ved håret på mitt hode, og et vær løftet mig op mellem jorden og himmelen og førte mig i syner fra Gud til Jerusalem, til inngangen av den indre forgårds port, som vender mot nord, der hvor nidkjærhets-billedet stod, det som vakte Guds nidkjærhet.

Esekiel 11:24
Og et vær løftet mig op og førte mig i synet ved Guds Ånd til Kaldea, til de bortførte; og synet som jeg hadde sett, steg op fra mig.

Esekiel 43:5
Og Ånden løftet mig op og førte mig inn i den indre forgård, og se, Herrens herlighet fylte huset.

Apostlenes-gjerninge 8:39
Men da de steg op av vannet, rykte Herrens Ånd Filip bort, og hoffmannen så ham ikke lenger; for han drog sin vei med glede.

Romerne 16:3
Hils Priska og Akvilas, mine medarbeidere i Kristus Jesus,

Romerne 16:7
Hils Andronikus og Junias, mine frender og mine medfanger, de som har et godt navn blandt apostlene, de som også før mig er kommet til Kristus.

Romerne 16:9
Hils Urbanus, vår medarbeider i Kristus, og Stakys, min elskede.

Romerne 16:10
Hils Apelles, den prøvede i Kristus. Hils dem av Aristobulus' hus.

2 Korintierne 11:11
Hvorfor? fordi jeg ikke elsker eder? Det vet Gud!

2 Korintierne 12:4
han blev rykket inn i Paradis og hørte usigelige ord, som det ikke er et menneske tillatt å tale.

Efeserne 4:10
Han som fór ned, er den samme som fór op over alle himler for å fylle alt.

1 Tessalonikerne 4:17
derefter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer op i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren.

Hebreerne 4:14
Eftersom vi da har en stor yppersteprest, som er gått gjennem himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen.

Apenbaring 12:5
Og hun fødte et guttebarn, som skal styre alle hedningene med jernstav; og hennes barn blev bortrykket til Gud og til hans trone.

2 Korintierne 12:1
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden