1 Timoteus 2
Norsk (1930)
1Jeg formaner altså fremfor alle ting at det gjøres bønner, påkallelser, forbønner, takksigelser for alle mennesker, 2for konger og alle dem som er i høi verdighet, forat vi kan leve et rolig og stille liv i all gudsfrykt og sømmelighet. 3For dette er godt og tekkelig for Gud, vår frelser, 4han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. 5For det er én Gud og én mellemmann imellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, 6han som gav sig selv til en løsepenge for alle, et vidnesbyrd i sin tid, 7og for dette blev jeg satt til forkynner og apostel - jeg sier sannhet, jeg lyver ikke - en lærer for hedningene i tro og sannhet.

8Jeg vil altså at mennene på hvert sted skal bede så at de opløfter hellige hender, uten vrede og trette;

9likeså og at kvinnene skal pryde sig med sømmelig klædning, i tukt og ære, ikke med fletninger og gull eller perler eller kostelig klædebon, 10men som det sømmer sig for kvinner som bekjenner sig til gudsfrykt, med gode gjerninger. 11En kvinne skal la sig lære i stillhet, med all lydighet; 12men jeg tillater ikke en kvinne å være lærer eller å være mannens herre, hun skal være i stillhet. 13For Adam blev skapt først, derefter Eva, 14og Adam blev ikke dåret, men kvinnen blev dåret og falt i overtredelse; 15men hun skal bli frelst gjennem sin barnefødsel, såfremt de blir i tro og kjærlighet og helliggjørelse med tuktighet.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
1 Timothy 1
Top of Page
Top of Page