1 Timoteus 3
Norsk (1930)
1Det er et troverdig ord: Om nogen attrår et tilsyns-embede, da har han lyst til en god gjerning. 2Derfor skal en tilsynsmann være ulastelig, én kvinnes mann, edruelig, sindig, verdig, gjestfri, duelig til å lære andre, 3ikke drikkfeldig, ikke voldsom, men saktmodig, ikke stridslysten, ikke pengekjær, 4en som styrer sitt eget hus vel og har lydige barn med all sømmelighet 5- men hvis nogen ikke vet å styre sitt eget hus, hvorledes kan han da ha omsorg for Guds menighet? - 6ikke en nyomvendt, forat han ikke skal bli opblåst og falle i djevelens dom. 7Men han skal og ha godt vidnesbyrd av dem som er utenfor, forat han ikke skal bli hånet og falle i djevelens snare.

8Likeså skal menighets-tjenerne være verdige, ikke tvetungede, ikke tilbøielige til megen vin, ikke lystne efter ussel vinning, 9sådanne som har troens hemmelighet i en ren samvittighet. 10Også disse skal først prøves; derefter skal de tjene i menigheten, om de er ulastelige. 11Likeså skal kvinnene være verdige, ikke baktalende, edruelige, tro i alle ting. 12Menighets-tjenerne skal være hver én kvinnes mann og styre vel sine barn og sine egne hus. 13For de som har vært gode menighets-tjenere, vinner sig et godt stade og megen frimodighet i troen på Kristus Jesus.

14Dette skriver jeg til dig skjønt jeg håper snart å komme til dig, 15men om jeg venter med å komme, at du da kan vite hvorledes en bør ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll.

16Og som enhver må bekjenne, stor er den gudsfryktens hemmelighet: Han som blev åpenbaret i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt iblandt folkeslag, trodd i verden, optatt i herlighet.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
1 Timothy 2
Top of Page
Top of Page