1 Timoteus 4
Norsk (1930)
1Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal nogen falle fra troen, idet de holder sig til forførende ånder og djevlers lærdommer 2ved hykleri av falske lærere, som er brennemerket i sin egen samvittighet, 3som forbyder å gifte sig og byder å avholde sig fra mat, den Gud har skapt til å nytes med takk av dem som tror og har lært sannheten å kjenne. 4For all Guds skapning er god, og intet er å forkaste når det mottas med takk; 5for det helliges ved Guds ord og bønn.

6Når du lærer brødrene dette, da er du en god Kristi Jesu tjener, idet du nærer dig med troens og den gode lærdoms ord som du har fulgt. 7Men vis fra dig de vanhellige og kjerringaktige eventyr; øv dig derimot i gudsfrykt! 8For den legemlige øvelse er nyttig til lite, men gudsfrykten er nyttig til alt; den har løfte for det liv som nu er, og for det som kommer. 9Det er et troverdig ord og fullt verd å motta. 10For derfor arbeider vi og lider hån, fordi vi har satt vårt håp til den levende Gud, som er alle menneskers frelser, mest deres som tror.

11Dette skal du byde og lære. 12La ingen forakte dig for din ungdoms skyld, men vær et forbillede for de troende, i tale, i ferd, i kjærlighet, i tro, i renhet! 13Legg vinn på oplesningen av Skriften, på formaningen, på læren, inntil jeg kommer! 14Vanskjøtt ikke den nådegave som er i dig, som blev dig gitt ved profetiske ord med håndspåleggelse av de eldste. 15Tenk på dette, lev i dette, forat din fremgang kan bli åpenbar for alle! 16Gi akt på dig selv og på læren, hold ved med det! for når du det gjør, da skal du frelse både dig selv og dem som hører dig.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
1 Timothy 3
Top of Page
Top of Page