1 Timoteus 4:8
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
For den legemlige øvelse er nyttig til lite, men gudsfrykten er nyttig til alt; den har løfte for det liv som nu er, og for det som kommer.

Dansk (1917 / 1931)
Thi den legemlige Øvelse er nyttig til lidet, men Gudsfrygten er nyttig til alle Ting, idet den har Forjættelse for det Liv, som nu er, og for det, som kommer.

Svenska (1917)
Ty lekamlig övning gagnar till litet, men gudsfruktan gagnar till allt; den har med sig löfte om liv, både för denna tiden och för den tillkommande.

King James Bible
For bodily exercise profiteth little: but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is, and of that which is to come.

English Revised Version
for bodily exercise is profitable for a little; but godliness is profitable for all things, having promise of the life which now is, and of that which is to come.
Bibelen Kunnskap Treasury

bodily.

1 Samuels 15:22
Da sa Samuel: Har vel Herren like så meget behag i brennoffer og slaktoffer som i lydighet mot Herrens ord? Nei, lydighet er bedre enn slaktoffer, hørsomhet bedre enn fettet av værer;

Salmenes 50:7-15
Hør, mitt folk, jeg vil tale, Israel, jeg vil vidne for dig: Gud, din Gud, er jeg. …

Esaias 1:11-16
Hvad skal jeg med eders mange slaktoffer? sier Herren; jeg er mett av brennoffer av værer og av gjøkalvers fett, og til blod av okser og lam og bukker har jeg ikke lyst. …

Esaias 58:3-5
Hvorfor* faster vi, og du ser det ikke? Hvorfor plager vi vår sjel, og du akter ikke på det? - Se, på den dag I faster, gjør I eders gjerning, og alle eders arbeidere plager I.…

Jeremias 6:20
Hvad skal jeg med virak fra Sjeba og med den beste kalmus fra et fjernt land? Eders brennoffer er ikke til velbehag for mig, og eders slaktoffer vil jeg ikke ha.

Amos 5:21-24
Jeg hater og forakter eders høitider, og jeg har ikke behag i eders festforsamlinger; …

1 Korintierne 8:8
Men mat gir oss jo ikke verd for Gud; hverken vinner vi noget om vi eter, eller taper noget om vi ikke eter.

Kolossenserne 2:21-23
Ta ikke! smak ikke! rør ikke! …

Hebreerne 13:9
La eder ikke føre på avveie ved mange forskjellige og fremmede lærdommer! for det er godt at hjertet blir styrket ved nåden, ikke ved mat, som ikke har gagnet dem som gav sig av dermed.

little.

Hebreerne 9:9,10
for dette er et billede inntil den nuværende tid, og svarende til dette bæres det da frem både gaver og slaktoffer, …

godliness.

1 Timoteus 6:6
Ja, gudsfrykt med nøisomhet er en stor vinning;

Jobs 22:2
Kan vel en mann være til gagn for Gud? Nei, bare sig selv gagner den forstandige.

Titus 3:8
Det er et troverdig ord, og dette vil jeg at du skal innprente, forat de som tror på Gud, må legge vinn på å gjøre gode gjerninger. Dette er godt og nyttig for menneskene;

having.

5 Mosebok 28:1-14
Dersom du nu hører på Herrens, din Guds røst, så du akter vel på å holde alle hans bud, som jeg gir dig idag, da skal Herren din Gud heve dig høit over alle folkene på jorden. …

Jobs 5:19-26
I seks trengsler skal han berge dig, og i den syvende skal intet ondt røre dig. …

Salmenes 37:3,4,16-19,29
Sett din lit til Herren og gjør godt, bo i landet og legg vinn på trofasthet! …

Salmenes 84:11
For Gud Herren er sol og skjold, Herren gir nåde og ære; han nekter ikke dem noget godt som vandrer i uskyld.

Salmenes 91:10-16
intet ondt skal vederfares dig, og ingen plage skal komme nær til ditt telt. …

Salmenes 112:1-3
Halleluja! Salig er den mann som frykter Herren, som har sin store lyst i hans bud. …

Salmenes 128:1-6
En sang ved festreisene. Lykksalig er hver den som frykter Herren, som vandrer på hans veier. …

Salmenes 145:19
Han gjør efter deres velbehag som frykter ham, og han hører deres rop og frelser dem.

Salomos Ordsprog 3:16-18
Langt liv har den i sin høire hånd, rikdom og ære i sin venstre.…

Predikerens 8:12
fordi synderen hundre ganger gjør det som ondt er, og allikevel lever lenge; dog vet jeg jo at det skal gå gudfryktige vel, fordi de frykter Gud,

Esaias 3:10
Si om den rettferdige at det går ham godt! For han skal ete frukten av sine gjerninger.

Esaias 32:17,18
Og rettferdighetens verk skal være fred, og rettferdighetens frukt skal være ro og trygghet til evig tid. …

Esaias 33:16
han skal bo på høie steder, fjellfestninger er hans borg; sitt brød skal han få, vannet skal ikke slippe op for ham.

Esaias 65:13,14
Derfor sier Herren, Israels Gud, så: Se, mine tjenere skal ete, men I skal hungre; se, mine tjenere skal drikke, men I skal tørste; se, mine tjenere skal glede sig, men I skal skamme eder; …

Matteus 5:3-12
Salige er de fattige i ånden; for himlenes rike er deres. …

Matteus 6:33
Men søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal I få alt dette i tilgift!

Matteus 19:29
Og hver den som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller barn eller akrer for mitt navns skyld? skal få mangefold igjen og arve evig liv.

Markus 10:19,20
Budene kjenner du: Du skal ikke drive hor, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke stjele, du skal ikke si falskt vidnesbyrd, du skal ikke frata nogen hvad hans er, hedre din far og din mor. …

Lukas 12:31
Men søk hans rike, så skal I få dette i tilgift!

Lukas 12:32
Frykt ikke, du lille hjord! for det har behaget eders Fader å gi eder riket.

Romerne 8:28
Og vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, dem som efter hans råd er kalt.

1 Korintierne 3:22
enten det er Paulus eller Apollos eller Kefas, enten det er verden eller liv eller død, enten det er det som nu er, eller det som komme skal - alt hører eder til,

2 Peters 1:3,4
Eftersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt, ved kunnskapen om ham som kalte oss ved sin egen herlighet og kraft …

1 Johannes 2:25
Og dette er det løfte han lovte oss: det evige liv.

Apenbaring 3:12,21
Den som seirer, ham vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel, og han skal aldri mere gå ut derfra, og jeg vil skrive på ham min Guds navn og navnet på min Guds stad, det nye Jerusalem, det som kommer ned fra himmelen fra min Gud, og mitt navn, det nye. …

Lenker
1 Timoteus 4:8 Interlineært1 Timoteus 4:8 flerspråklig1 Timoteo 4:8 Spansk1 Timothée 4:8 Fransk1 Timotheus 4:8 Tyske1 Timoteus 4:8 Chinese1 Timothy 4:8 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Timoteus 4
7Men vis fra dig de vanhellige og kjerringaktige eventyr; øv dig derimot i gudsfrykt! 8For den legemlige øvelse er nyttig til lite, men gudsfrykten er nyttig til alt; den har løfte for det liv som nu er, og for det som kommer. 9Det er et troverdig ord og fullt verd å motta. …
Kryssreferanser
Jobs 36:11
Om de da hører og tjener ham, så får de leve sine dager i lykke og sine år i herlighet og glede.

Salmenes 37:9
For de onde skal utryddes, men de som bier efter Herren, skal arve landet.

Salmenes 37:11
Men de saktmodige skal arve landet og glede sig ved megen fred.

Salomos Ordsprog 19:23
Herrens frykt fører til liv, og mett får en gå til hvile uten å bli hjemsøkt med ulykke.

Salomos Ordsprog 22:4
Lønn for saktmodighet og gudsfrykt er rikdom og ære og liv.

Matteus 6:33
Men søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal I få alt dette i tilgift!

Matteus 12:32
Og om nogen taler et ord mot Menneskesønnen, det skal bli ham forlatt; men om nogen taler mot den Hellige Ånd, det skal ikke bli ham forlatt, hverken i denne verden eller i den kommende.

Markus 10:30
uten at han skal få hundrefold igjen, nu her i tiden hus og brødre og søstre og mødre og barn og akrer under forfølgelser, og i den kommende verden evig liv.

Kolossenserne 2:23
som vel har ord for visdom ved selvvalgt dyrkelse og ydmykhet og mishandling av legemet, ikke ved noget som er ære verdt, bare til mettelse for kjødet?

1 Timoteus 4:7
Men vis fra dig de vanhellige og kjerringaktige eventyr; øv dig derimot i gudsfrykt!

1 Timoteus 6:3
Dersom nogen farer med fremmed lære og ikke holder sig til vår Herre Jesu Kristi sunde ord og den lære som hører til gudsfrykt,

1 Timoteus 6:5
stadig krangel iblandt mennesker som er fordervet i sitt sinn og har tapt sannheten, idet de akter gudsfrykten for en vei til vinning.

1 Timoteus 6:6
Ja, gudsfrykt med nøisomhet er en stor vinning;

2 Timoteus 3:5
som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft - og disse skal du vende dig fra.

1 Timoteus 4:7
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden