1.Timotheus 4
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Men Aanden siger klarlig, at i kommende Tider ville nogle falde fra Troen, idet de agte paa forførende Aander og paa Dæmoners Lærdomme,1Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal nogen falle fra troen, idet de holder sig til forførende ånder og djevlers lærdommer 1Men Anden säger uttryckligen, att i kommande tider somliga skola avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.
2ved Løgnlæreres Hykleri, som ere brændemærkede i deres egen Samvittighed,2ved hykleri av falske lærere, som er brennemerket i sin egen samvittighet, 2Så skall ske genom lögnpredikanters skrymteri, människors som i sina egna samveten äro brännmärkta såsom brottslingar,
3som byde, at man ikke maa gifte sig, og at man skal afholde sig fra Spiser, hvilke Gud har skabt til at nydes med Taksigelse af dem, som tro og have erkendt Sandheden.3som forbyder å gifte sig og byder å avholde sig fra mat, den Gud har skapt til å nytes med takk av dem som tror og har lært sannheten å kjenne. 3och som förbjuda äktenskap och vilja att man skall avhålla sig från allahanda mat, som Gud har skapat till att med tacksägelse mottagas av dem som tro och hava lärt känna sanningen.
4Thi al Guds Skabning er god, og intet er at forkaste, naar det tages med Taksigelse;4For all Guds skapning er god, og intet er å forkaste når det mottas med takk; 4Ty allt vad Gud har skapat är gott, och intet är förkastligt, när det mottages med tacksägelse:
5thi det helliges ved Guds Ord og Bøn.5for det helliges ved Guds ord og bønn. 5det bliver nämligen helgat genom Guds ord och genom bön.
DANNORSVE
6Naar du foreholder Brødrene dette, er du en god Kristi Jesu Tjener, idet du næres ved Troens og den gode Læres Ord, den, som du har efterfulgt;6Når du lærer brødrene dette, da er du en god Kristi Jesu tjener, idet du nærer dig med troens og den gode lærdoms ord som du har fulgt. 6Om du framlägger detta för bröderna, så bevisar du dig såsom en god Kristi Jesu tjänare, då du ju hämtar din näring av trons och den goda lärans ord, den läras som du troget har efterföljt.
7men afvis de vanhellige og kærlingagtige Fabler! Derimod øv dig selv i Gudsfrygt!7Men vis fra dig de vanhellige og kjerringaktige eventyr; øv dig derimot i gudsfrykt! 7Men de oandliga käringfablerna må du visa ifrån dig. Öva dig i stället själv i gudsfruktan.
8Thi den legemlige Øvelse er nyttig til lidet, men Gudsfrygten er nyttig til alle Ting, idet den har Forjættelse for det Liv, som nu er, og for det, som kommer.8For den legemlige øvelse er nyttig til lite, men gudsfrykten er nyttig til alt; den har løfte for det liv som nu er, og for det som kommer. 8Ty lekamlig övning gagnar till litet, men gudsfruktan gagnar till allt; den har med sig löfte om liv, både för denna tiden och för den tillkommande.
9Den Tale er troværdig og al Modtagelse værd.9Det er et troverdig ord og fullt verd å motta. 9Detta är ett fast ord och i allo värt att mottagas.
DANNORSVE
10Thi derfor lide vi Møje og Forhaanelser, fordi vi have sat vort Haab til den levende Gud, som er alle Menneskers Frelser, mest deres, som tro.10For derfor arbeider vi og lider hån, fordi vi har satt vårt håp til den levende Gud, som er alle menneskers frelser, mest deres som tror. 10Ja, därför arbeta och kämpa vi, då vi nu hava satt vårt hopp till den levande Guden, honom som är alla människors Frälsare, först och främst deras som tro.
11Paabyd og lær dette!11Dette skal du byde og lære. 11Så skall du bjuda och undervisa.
12Lad ingen ringeagte dig for din Ungdoms Skyld, men bliv et Forbillede for dem, som tro, i Tale, i Vandel, i Kærlighed, i Tro, i Renhed!12La ingen forakte dig for din ungdoms skyld, men vær et forbillede for de troende, i tale, i ferd, i kjærlighet, i tro, i renhet! 12Låt ingen förakta dig för din ungdoms skull; fastmer må du för dem som tro bliva ett föredöme i tal och i vandel, i kärlek, i tro och i renhet.
13Indtil jeg kommer, saa giv Agt paa Oplæsningen, Formaningen, Undervisningen.13Legg vinn på oplesningen av Skriften, på formaningen, på læren, inntil jeg kommer! 13Var nitisk i att föreläsa skriften och i att förmana och undervisa, till dess jag kommer.
14Forsøm ikke den Naadegave, som er i dig, som blev given dig under Profeti med Haandspaalæggelse af de Ældste.14Vanskjøtt ikke den nådegave som er i dig, som blev dig gitt ved profetiske ord med håndspåleggelse av de eldste. 14Försumma icke att vårda den nådegåva som finnes i dig, och som gavs dig i kraft av profetord, under handpåläggning av de äldste.
DANNORSVE
15Tænk paa dette, lev i dette, for at din Fremgang maa være aabenbar for alle.15Tenk på dette, lev i dette, forat din fremgang kan bli åpenbar for alle! 15Tänk på detta, lev i detta, så att din förkovran bliver uppenbar för alla.
16Giv Agt paa dig selv og paa Undervisningen: hold ved dermed; thi naar du gør dette, skal du frelse baade dig selv og dem, som høre dig.16Gi akt på dig selv og på læren, hold ved med det! for når du det gjør, da skal du frelse både dig selv og dem som hører dig. 16Hav akt på dig själv och på din undervisning, och håll stadigt ut därmed; ty om du så gör, frälsar du både dig själv och dem som höra dig.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
1 Timothy 3
Top of Page
Top of Page