1.Timotheus 3
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Den Tale er troværdig; dersom nogen begærer en Tilsynsgerning har han Lyst til en skøn Gerning.1Det er et troverdig ord: Om nogen attrår et tilsyns-embede, da har han lyst til en god gjerning. 1Det är ett visst ord, att om någons håg står till en församlingsföreståndares ämbete, så är det en god verksamhet han åstundar.
2En Tilsynsmand bør derfor være ulastelig, een Kvindes Mand, ædruelig, sindig, høvisk, gæstfri, dygtig til at lære andre;2Derfor skal en tilsynsmann være ulastelig, én kvinnes mann, edruelig, sindig, verdig, gjestfri, duelig til å lære andre, 2En församlingsföreståndare bör därför vara oförvitlig; han bör vara en enda kvinnas man, nykter och tuktig, hövisk i sitt skick, gästvänlig, väl skickad att undervisa,
3ikke hengiven til Vin, ikke til Slagsmaal, men mild, ikke kivagtig, ikke pengegridsk;3ikke drikkfeldig, ikke voldsom, men saktmodig, ikke stridslysten, ikke pengekjær, 3icke begiven på vin, icke våldsam, utan foglig, icke stridslysten, fri ifrån penningbegär.
4en Mand, som forestaar sit eget Hus vel, som har Børn, der ere lydige med al Ærbarhed;4en som styrer sitt eget hus vel og har lydige barn med all sømmelighet 4Han bör väl förestå sitt eget hus och hålla sina barn i lydnad, med all värdighet;
DANNORSVE
5(dersom en ikke ved at forestaa sit eget Hus, hvorledes vil han da kunne sørge for Guds Menighed?)5- men hvis nogen ikke vet å styre sitt eget hus, hvorledes kan han da ha omsorg for Guds menighet? - 5ty huru skulle dem som icke vet att förestå sitt eget hus kunna sköta Guds församling?
6ikke ny i Troen, som at han ikke skal blive opblæst og falde ind under Djævelens Dom.6ikke en nyomvendt, forat han ikke skal bli opblåst og falle i djevelens dom. 6Han bör icke vara nyomvänd, för att han icke skall förblindas av högmod och så hemfalla under djävulens dom.
7Men han bør ogsaa have et godt Vidnesbyrd af dem, som ere udenfor; for at han ikke skal falde i Forhaanelse og Djævelens Snare.7Men han skal og ha godt vidnesbyrd av dem som er utenfor, forat han ikke skal bli hånet og falle i djevelens snare. 7Han bör ock hava gott vittnesbörd om sig av dem som stå utanför, så att han icke utsättes för smälek och faller i djävulens snara.
DANNORSVE
8Menighedstjenere bør ligeledes være ærbare, ikke tvetungede, ikke hengivne til megen Vin, ikke til slet Vinding,8Likeså skal menighets-tjenerne være verdige, ikke tvetungede, ikke tilbøielige til megen vin, ikke lystne efter ussel vinning, 8Församlingstjänarna böra likaledes skicka sig värdigt, icke vara tvetaliga, icke benägna för mycket vindrickande, icke snikna efter slem vinning;
9bevarende Troens Hemmelighed i en ren Samvittighed.9sådanne som har troens hemmelighet i en ren samvittighet. 9de böra äga trons hemlighet i ett rent samvete.
10Men ogsaa disse skulle først prøves, og siden gøre Tjeneste, hvis de ere ustraffelige.10Også disse skal først prøves; derefter skal de tjene i menigheten, om de er ulastelige. 10Men också dessa skola först prövas; därefter må de, om de befinnas oförvitliga, få tjäna församlingen.
11Kvinder bør ligeledes være ærbare, ikke bagtaleriske, ædruelige, tro i alle Ting.11Likeså skal kvinnene være verdige, ikke baktalende, edruelige, tro i alle ting. 11Är det kvinnor, så böra dessa likaledes skicka sig värdigt, icke gå omkring med förtal, men vara nyktra och trogna i allt.
DANNORSVE
12En Menighedstjener skal være een Kvindes Mand og forestaa sine Børn og sit eget Hus vel.12Menighets-tjenerne skal være hver én kvinnes mann og styre vel sine barn og sine egne hus. 12En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man; han skall hålla god ordning på sina barn och väl förestå sitt hus.
13Thi de, som have tjent vel i Menigheden, de erhverve sig selv en smuk Stilling og megen Frimodighed i Troen paa Kristus Jesus.13For de som har vært gode menighets-tjenere, vinner sig et godt stade og megen frimodighet i troen på Kristus Jesus. 13Ty de som hava väl skött en församlingstjänares syssla, de vinna en aktad ställning och kunna i tron, den tro de hava i Kristus Jesus, uppträda med mycken frimodighet.
DANNORSVE
14Disse Ting skriver jeg dig til, ihvorvel jeg haaber at komme snart til dig;14Dette skriver jeg til dig skjønt jeg håper snart å komme til dig, 14Detta skriver jag till dig, fastän jag hoppas att snart få komma till dig.
15men dersom jeg tøver, da skal du heraf vide, hvorledes man bør færdes i Guds Hus, hvilket jo er den levende Guds Menighed, Sandhedens Søjle og Grundvold.15men om jeg venter med å komme, at du da kan vite hvorledes en bør ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll. 15Jag vill nämligen, om jag likväl skulle dröja, att du skall veta huru man bör förhålla sig i Guds hus, som ju är den levande Gudens församling, sanningens stödjepelare och grundfäste.
16Og uden Modsigelse stor er den Gudsfrygtens Hemmelighed: Han, som blev aabenbaret i Kød, blev retfærdiggjort i Aand, set af Engle, prædiket iblandt Hedninger, troet i Verden, optagen i Herlighed.16Og som enhver må bekjenne, stor er den gudsfryktens hemmelighet: Han som blev åpenbaret i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt iblandt folkeslag, trodd i verden, optatt i herlighet. 16Och erkänt stor är gudaktighetens hemlighet: »Han som blev uppenbarad i köttet, rättfärdigad i anden, sedd av änglar, predikad bland hedningarna, trodd i världen, upptagen i härligheten.»
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
1 Timothy 2
Top of Page
Top of Page