Matteus 6:33
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Men søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal I få alt dette i tilgift!

Dansk (1917 / 1931)
Men søger først Guds Rige og hans Retfærdighed, saa skulle alle disse Ting gives eder i Tilgift.

Svenska (1917)
Nej, söken först efter hans rike och hans rättfärdighet, så skall också allt detta andra tillfalla eder.

King James Bible
But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you.

English Revised Version
But seek ye first his kingdom, and his righteousness; and all these things shall be added unto you.
Bibelen Kunnskap Treasury

seek.

1 Kongebok 3:11-13
Og Gud sa til ham: Efterdi du har bedt om denne ting og ikke bedt om et langt liv og ikke bedt om rikdom og heller ikke om dine fienders død, men har bedt om forstand til å akte på hvad rett er, …

1 Kongebok 17:13
Men Elias sa til henne: Frykt ikke! Gå hjem og lag det til, som du har sagt! Lag bare først et lite brød til mig av det og kom ut til mig med det! Siden kan du så lage til noget for dig og din sønn.

2 Krønikebok 1:7-12
Samme natt åpenbarte Gud sig for Salomo og sa til ham: Bed om det du vil jeg skal gi dig! …

2 Krønikebok 31:20,21
Således gjorde Esekias i hele Juda, og han gjorde hvad godt og rett og sant var i Herrens, hans Guds øine. …

Salomos Ordsprog 2:1-9
Min sønn! Dersom du tar imot mine ord og gjemmer mine bud hos dig,…

Salomos Ordsprog 3:9,10
Ær Herren med gaver av ditt gods og med førstegrøden av all din avling!…

Haggai 1:2-11
Så sier Herren, hærskarenes Gud: Dette folk sier: Det er ennu ikke tid til å komme, tid til å bygge Herrens hus. …

Haggai 2:16-19
Kom nogen i den tid til en haug med kornbånd som han tenkte skulde gi tyve mål, så blev det bare ti; kom nogen til persekaret for å øse op femti spann, så blev det bare tyve. …

Lukas 12:31
Men søk hans rike, så skal I få dette i tilgift!

Johannes 6:27
Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv, den som Menneskesønnen skal gi eder! for på ham har hans Fader, Gud, satt sitt innsegl.

the kingdom.

Matteus 3:2
og sa: Omvend eder; for himlenes rike er kommet nær!

Matteus 4:17
Fra den tid begynte Jesus å forkynne og si: Omvend eder; for himlenes rike er kommet nær!

Matteus 13:44-46
Himlenes rike er likt en skatt som var gjemt i en aker, og som en mann fant og skjulte, og i sin glede gikk han bort og solgte alt det han hadde, og kjøpte akeren. …

Apostlenes-gjerninge 20:25
Og nu, se, jeg vet at I aldri mere skal se mitt åsyn, alle I som jeg gikk omkring iblandt og forkynte riket.

Apostlenes-gjerninge 28:31
og han forkynte Guds rike og lærte om den Herre Jesus med all frimodighet, uten hindring.

Romerne 14:17
Guds rike består jo ikke i å ete og drikke, men i rettferdighet og fred og glede i den Hellige Ånd;

Kolossenserne 1:13,14
han som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike, …

2 Tessalonikerne 1:5
- et varsel om Guds rettferdige dom - forat I skal finnes verdige til Guds rike, det som I og lider for,

2 Peters 1:11
for på denne måte skal det rikelig gis eder inngang i vår Herre og frelser Jesu Kristi evige rike.

his.

Matteus 5:6
Salige er de som hungrer og tørster efter rettferdighet; for de skal mettes.

Esaias 45:24
Bare i Herren, skal de si om mig, er rettferdighet og styrke; til ham skal de komme, og til skamme skal de bli alle de som brenner av harme mot ham.

Jeremias 23:6
I hans dager skal Juda bli frelst, og Israel bo trygt; og dette er det navn som han skal kalles med: Herren, vår rettferdighet*.

Lukas 1:6
De var begge rettferdige for Gud, og vandret ulastelig i alle Herrens bud og forskrifter.

Romerne 1:17
for i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som skrevet er: Den rettferdige, ved tro skal han leve.

Romerne 3:21,22
Men nu er Guds rettferdighet, som loven og profetene vidner om, åpenbaret uten loven, …

Romerne 10:3
for da de ikke kjente Guds rettferdighet og strevde efter å grunne sin egen rettferdighet, gav de sig ikke inn under Guds rettferdighet.

1 Korintierne 1:30
Men av ham er I i Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning,

2 Korintierne 5:21
Ham som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, forat vi i ham skal bli rettferdige for Gud.

Filippenserne 3:9
og finnes i ham, ikke med min rettferdighet, den som er av loven, men med den som fåes ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen,

2 Peters 1:1
Simeon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel - til dem som har fått samme dyre tro som vi ved vår Gud og frelser Jesu Kristi rettferdighet:

and all.

Matteus 19:29
Og hver den som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller barn eller akrer for mitt navns skyld? skal få mangefold igjen og arve evig liv.

3 Mosebok 25:20,21
Og om I sier: Hvad skal vi ete i det syvende år, når vi ikke sår og ikke samler inn vår grøde? - …

Salmenes 34:9,10
Frykt Herren, I hans hellige! For intet fattes dem som frykter ham. …

Salmenes 37:3,18,19,25
Sett din lit til Herren og gjør godt, bo i landet og legg vinn på trofasthet! …

Salmenes 84:11,12
For Gud Herren er sol og skjold, Herren gir nåde og ære; han nekter ikke dem noget godt som vandrer i uskyld. …

Markus 10:30
uten at han skal få hundrefold igjen, nu her i tiden hus og brødre og søstre og mødre og barn og akrer under forfølgelser, og i den kommende verden evig liv.

Lukas 18:29,30
Da sa han til dem: Sannelig sier jeg eder: Det er ingen som har forlatt hus eller hustru eller brødre eller foreldre eller barn for Guds rikes skyld …

Romerne 8:31
Hvad skal vi da si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss?

1 Korintierne 3:22
enten det er Paulus eller Apollos eller Kefas, enten det er verden eller liv eller død, enten det er det som nu er, eller det som komme skal - alt hører eder til,

1 Timoteus 4:8
For den legemlige øvelse er nyttig til lite, men gudsfrykten er nyttig til alt; den har løfte for det liv som nu er, og for det som kommer.

Lenker
Matteus 6:33 InterlineærtMatteus 6:33 flerspråkligMateo 6:33 SpanskMatthieu 6:33 FranskMatthaeus 6:33 TyskeMatteus 6:33 ChineseMatthew 6:33 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Matteus 6
32For alt slikt søker hedningene efter, og eders himmelske Fader vet at I trenger til alt dette. 33Men søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal I få alt dette i tilgift! 34Vær altså ikke bekymret for den dag imorgen! for den dag imorgen skal bekymre sig for sig selv; hver dag har nok med sin egen plage.
Kryssreferanser
1 Kongebok 3:13
Og det du ikke har bedt om, vil jeg og gi dig, både rikdom og ære, så det ikke skal være din like blandt kongene alle dine dager.

Salmenes 112:3
Det er velstand og rikdom i hans hus, og hans rettferdighet står fast evindelig.

Salomos Ordsprog 8:18
Hos mig er rikdom og ære, gammelt arvegods og rettferdighet.

Salomos Ordsprog 10:3
Herren lar ikke den rettferdige sulte, men de ugudeliges attrå støter han bort.

Salomos Ordsprog 28:10
Den som fører de opriktige vill på en ond vei, skal falle i sin egen grav; men de ustraffelige skal arve det som godt er.

Predikerens 10:2
Den vises hu er vendt til høire, men dårens hu til venstre*.

Esaias 26:9
Med min sjel lengtes jeg efter dig om natten, og med min ånd søkte jeg dig. For så snart dine dommer rammer jorden, lærer jordboerne rettferdighet.

Esaias 33:6
Og det skal komme trygge tider for dig, en fylde av frelse, av visdom og kunnskap; Herrens frykt skal være dets* skatt.

Matteus 19:28
Da sa Jesus til dem: Sannelig sier jeg eder: I som har fulgt mig, I skal i gjenfødelsen, når Menneskesønnen sitter på sin herlighets trone, også sitte på tolv troner og dømme Israels tolv stammer.

Matteus 19:29
Og hver den som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller barn eller akrer for mitt navns skyld? skal få mangefold igjen og arve evig liv.

Markus 10:29
Jesus svarte og sa: Sannelig sier jeg eder: Det er ingen som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller mor eller far eller barn eller akrer for min skyld og for evangeliets skyld,

Lukas 12:31
Men søk hans rike, så skal I få dette i tilgift!

Lukas 18:29
Da sa han til dem: Sannelig sier jeg eder: Det er ingen som har forlatt hus eller hustru eller brødre eller foreldre eller barn for Guds rikes skyld

1 Timoteus 4:8
For den legemlige øvelse er nyttig til lite, men gudsfrykten er nyttig til alt; den har løfte for det liv som nu er, og for det som kommer.

Matteus 6:32
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden